พลอยมาใหม่ ปี18

พลอยใหม่ปี 18 VS-VVS

5072รหัส ac5072 พลอยบุษราคัม Yellow Sapphire น้ำหนัก 5.79k ราคาทั้งเม็ด 25,000 บาท ขนาด 12.3×9.5×5 mm ac5073
รหัส ac5073 พลอยมรกตเขียวส่อง น้ำหนัก 12.87k ราคา 20,000 บาท สนใจติดต่อได้ครับ

ac5075
รหัส ac5075 พลอยบุษราคัม Yellow Sapphire น้ำหนัก 5.19k ราคา 22,500 บาทครับ สนใจติดต่อได้ครับ
ac5076
รหัส ac5076 พลอยบุษราคัม Yellow Sapphire น้ำหนัก 4.52k ราคา 12,000บาท สนใจติดต่อได้ครับ
ac4998 รหัสเก่าขายไปแล้วสีเขียวรหัส ac4998 พลอยทับทิมน้ำหนัก 2.30k ราคา7,000บาท ac4999รหัส ac4999 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 4.77k ราคาทั้งเม็ด 16,000บาท ไซน์ 9×12.2mm คุณภาพ IF ac5000รหัส ac5000 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 8.77k ราคาทั้งเม็ด 7,000บาท ไซน์ mm ac5001รหัส ac5001 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 9.70k ราคาทั้งเม็ด 7,900บาท ไซน์ mm ac5002รหัส ac5002 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 10.28k ราคาทั้งเม็ด 8,500บาท ไซน์ mm

ac5003รหัส ac5003 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 11.73k ราคาทั้งเม็ด 9,500บาท ไซน์ mm

ac5004รหัส ac5004 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 6.96k ราคาทั้งเม็ด 5,500บาท ไซน์ mm ac5005รหัส ac5005 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 5.30k ราคาทั้งเม็ด 4,500บาท ไซน์ mm ac5006รหัส ac5006 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 5.82k ราคาทั้งเม็ด 4,500บาท ไซน์ mm ac5007รหัส ac5007 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 7.97k ราคาทั้งเม็ด 6,500บาท ไซน์ mm

5008รหัส ac5008 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.77k ราคาทั้งเม็ด 1,900บาท ไซน์ 9x11x5.3mm

5012รหัส ac5012 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.49k ราคาทั้งเม็ด 2,000บาท ไซน์ 8.2×10.3×5.7mm

5013รหัส ac5013 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.78k ราคาทั้งเม็ด 2,000บาท ไซน์ mm

5014รหัส ac5014 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 5.61k ราคาทั้งเม็ด 2,500บาท ไซน์ mm 5015รหัส ac5015 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.83k ราคาทั้งเม็ด 2,000บาท ไซน์ mm 5016รหัส ac5016 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.55k ราคาทั้งเม็ด 2,000บาท ไซน์ mm 5017รหัส ac5017 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 5.15k ราคาทั้งเม็ด 2,000บาท ไซน์ 8.7×10.8×6.3mm

5018รหัส ac5018 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.75k ราคาทั้งเม็ด 1,900บาท ไซน์ 8.7×12.2×4.8mm

5019รหัส ac5019 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.39k ราคาทั้งเม็ด 1,900บาท ไซน์ 8.8×10.7x5mm 5020รหัส ac5020 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.41k ราคาทั้งเม็ด 1,900บาท ไซน์ 7.2×11.7×5.6mm 5021รหัส ac5021 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.54k ราคาทั้งเม็ด 1,500บาท ไซน์ 7.8×10.2x5mm 5022รหัส ac5022 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.44k ราคาทั้งเม็ด 1,500บาท ไซน์ 7.6×9.9×5.1mm

5024รหัส ac5023 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.30k ราคาทั้งเม็ด 1,500บาท ไซน์ 7.6×9.9x5mm

5024รหัส ac5024 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 5.25k ราคาทั้งเม็ด 2,000บาท ไซน์ 8.7x12x5.1mm 5025รหัส ac5025 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.87k ราคาทั้งเม็ด 1,500บาท ไซน์ 7.2×11.9×4.8mm 5026รหัส ac5026 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.02k ราคาทั้งเม็ด1,900 บาท ไซน์ 8.7×9.7×5.6mm 5027รหัส ac5027 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.07 k ราคา 1,900 บาท ไซน์ 8.5×10.6×5.2 mm
5028รหัส ac5028 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.17 k ราคาทั้งเม็ด 1,300 บาท ไซน์ 7.5×10.4×4.2 mm 5029รหัส ac5029 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.15k ราคาทั้งเม็ด 1,900บาท ไซน์ 7.9×11.3×4.9mm 5030รหัส ac5030 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.27 k ราคาทั้งเม็ด 1,300บาท ไซน์ 7.2×9.2×5.4 mm 5031รหัส ac5031 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.58 k ราคาทั้งเม็ด 1,900บาท ไซน์ 8.8×10.3×6.1 mm 5032รหัส ac5032 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.96 k ราคาทั้งเม็ด 1,200บาท ไซน์ 7.4×9.2×5 mm
5033รหัส ac5033 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.92k ราคาทั้งเม็ด 1,600 บาท ไซน์ 7.9×9.8×5.7mm 5034รหัส ac5034 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.25k ราคาทั้งเม็ด 1,300 บาท ไซน์ 7.8×9.7×4.9mm 5035รหัส ac5035 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.95 k ราคาทั้งเม็ด 1,600 บาท ไซน์ 8.1×10.1×5.4 mm 5036รหัส ac5036 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 5.27 k ราคาทั้งเม็ด 2,100 บาท ไซน์ 8.5×10.5×6.5 mm
5038รหัส ac5038 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.17k ราคาทั้งเม็ด 1,700บาท ไซน์ 8.2×9.9×5.6mm 5039รหัส ac5039 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.77 k ราคาทั้งเม็ด 1,900 บาท ไซน์ 8.3×9.7×6.6 mm 5040รหัส ac5040 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.80 k ราคาทั้งเม็ด 1,100 บาท ไซน์ 6.9×9.6×4.7 mm 5041รหัส ac5041 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.48 k ราคาทั้งเม็ด 1,500 บาท ไซน์ 7.7×9.8×4.9 mm 5042รหัส ac5042 พลอยบุษราคัม น้ำหนักทั้งหมด 156.86k ราคากะรัตละ150บาท ไซน์ 8x6mm แบ่งขายได้ครับ
5043รหัส ac5043 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.08 k ราคาทั้งเม็ด 800 บาท ไซน์ 6.1×9.1×4.2 mm 5045รหัส ac5045 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 5.46k ราคาทั้งเม็ด 2,200บาท ไซน์ 9.6×11.5×5.6mm 5047รหัส ac5047 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.69k ราคาทั้งเม็ด 1,100 บาท ไซน์ 6.5×8.7×5.4mm
5049รหัส ac5049พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.00k ราคาทั้งเม็ด 1,200 บาท ไซน์ 7.7×9.2×4.9mm 5050รหัส ac5050 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.67 k ราคาทั้งเม็ด 1,500 บาท ไซน์ 8×9.5×5.6 mm 5051รหัส ac5051พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.92 k ราคาทั้งเม็ด 1,200 บาท ไซน์ 7.1×9.7×4.9 mm 5052รหัส ac5052 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.69 k ราคาทั้งเม็ด 1,500 บาท ไซน์ 7.9×10.3×5 mm
5053
รหัส ac5053 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.89k ราคาทั้งเม็ด 1,200บาท ไซน์ 7.4x9x5mm
5054
รหัส ac5054 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.28k ราคาทั้งเม็ด 900บาท ไซน์ 6.8×8.9×4.4mm
5055
รหัส ac5055 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.40k ราคาทั้งเม็ด 1,900บาท ไซน์ 7.7×12.3×4.9mm
5056
รหัส ac5056 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.29k ราคาทั้งเม็ด 1,300บาท ไซน์ 7.4×10.9×4.5mm
5057
รหัส ac5057 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.17k ราคาทั้งเม็ด 1,300บาท ไซน์ 8×9.8×4.4mm
5058
รหัส ac5058 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.84k ราคาทั้งเม็ด 1,500บาท ไซน์ 7.9×10.4x5mm

5060
รหัส ac5060 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 5.13k ราคาทั้งเม็ด 2,000บาท ไซน์ 8.5×11.7×5.6mm

5063
รหัส ac5063 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.05k ราคาทั้งเม็ด 900บาท ไซน์ 6.7×8.1×4.2mm
5064
รหัส ac5064 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.28k ราคาทั้งเม็ด 900บาท ไซน์ 6.6×8.3×4.6mm
5065
รหัส ac5065 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.91k ราคาทั้งเม็ด 1,200บาท ไซน์ 6.9×9.9×4.5mm
5067
รหัส ac5067 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.50k ราคาทั้งเม็ด 1,400บาท ไซน์ 7.5×9.7×5.4mm
5068
รหัส ac5068 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.23k ราคาทั้งเม็ด 900บาท ไซน์ 7.1×8.3×4.1mm

5070
รหัส ac5070 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.59k ราคาทั้งเม็ด 1,000บาท ไซน์ 7.2×8.5×4.8mm
5071
รหัส ac5071 พลอยบุษราคัม น้ำหนักรวม 166.98k ราคากะรัตละ 250บาท ไซน์ 7x9mm แบ่งขายได้ครับ

 

 

 

พลอยอัพเดท ปี17

พลอยแดงทับทิม

U0006รหัส ab0006 พลอยไข่ น้ำหนัก2.99k ราคาสนใจติดต่อได้ครับ U0007รหัส ab0007 พลอยไข่ ราคาสนใจติดต่อได้ครับ U0008รหัส ab0008 พลอยไข่ ราคาสนใจติดต่อได้ครับ U0009รหัส ab0009 พลอยไข่ราคาสนใจติดต่อได้ครับ

พลอยมรกต (บางกะจะ จันทบุรี)

U0016รหัส ab0016 พลอยไข่ ราคาสนใจติดต่อได้ครับ U0017รหัส ab0017 พลอยสี่เหลี่ยม ราคาสนใจติดต่อได้ครับ

พลอยบางกะจะ

U0033รหัส ab0033 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 2.10k ราคาเม็ดละ 200บาท ไซน์ 6.9×8.3mm U0034รหัส ab0034 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.69k ราคาเม็ดละ 600บาท ไซน์ mm
U0036 U0039รหัส ab0039 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.17k ราคาเม็ดละ 600บาท ไซน์ mm
U0040รหัส ab0040 พลอยบางกะจะ น้ำหนักรวม 2.35k ราคาทั้งสองเม็ด 470บาท ไซน์ mm U0041รหัส ab0041 พลอยบางกะจะ น้ำหนักรวม 3.36k ราคาทั้งสองเม็ด 670บาท ไซน์ mm U0042รหัส ab0042 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 2.69k ราคาเม็ดละ 1,700บาท ไซน์ mm U0043รหัส ab0043 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 2.31k ราคาเม็ดละ 1,500บาท ไซน์ mm U0044รหัส ab0044 พลอยแอฟริกาะ น้ำหนัก 5.58k ราคาเม็ดละ 1,000บาท ไซน์ mm
U0045รหัส ab0045 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 3.29k ราคาเม็ดละ 650บาท ไซน์ mm U0046รหัส ab0046 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 3.66k ราคาเม็ดละ 750บาท ไซน์ mm U0047รหัส ab0047 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 5.21k ขายแล้ว 1,100บาท ไซน์ mm U0048รหัส ab0048 พลอยแอฟริกา น้ำหนัก 5.68k ราคาเม็ดละ 900บาท ไซน์ mm U0049รหัส ab0049 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 6.12k ราคาเม็ดละ 1,000บาท ไซน์ mm
U0050รหัส ab0050 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 6.19k ราคาเม็ดละ 1,200บาท ไซน์ mm U0051รหัส ab0051 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 2.86k ราคาเม็ดละ 200บาท ไซน์ mm U0052รหัส ab0052 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.65k ขายแล้ว ไซน์ mm U0053รหัส ab0053 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.30k ราคาเม็ดละ 500บาท ไซน์ mm U0054รหัส ab0054 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.01k ราคาเม็ดละ 200บาท ไซน์ mm
U0055รหัส ab0055 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.00k ราคาเม็ดละ 300บาท ไซน์ mm U0056รหัส ab0056 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.14k ราคาเม็ดละ 350บาท ไซน์ mm U0057รหัส ab0057 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.11k ราคาเม็ดละ 200บาท ไซน์ mm U0058รหัส ab0058 พลอยแอฟริกา น้ำหนัก 3.79k ราคาเม็ดละ 120บาท ไซน์ mm U0059รหัส ab0059 พลอยแอฟริกา น้ำหนัก 4.35k ราคาเม็ดละ 130บาท ไซน์ mm

ราคาพลอยบุษราคัม วันนี้

ราคาพลอยบุษ

ปัจจุบันนี้  ราคาพลอยขยับตัวขึ้นไปสูงลิ่ว เรียกได้ว่า หาเงินซื้อแทบไม่ทัน กันเลยทีเดียว ประดุจว่าทองคำ

แม้จะมีราคาถูกอยู่บ้างแต่ คุณภาพก็ต่ำตามราคา ครับ

ท่านทั้งหลาย อาจเคยเจอแต่พลอยราคาไม่ค่อยแพง นั่นอาจเป็นเพราะ เรายังไปไม่ถูกที่

#พลอยบุษราคัมที่จันทบุรี ราคาตอนนี้ ***เกรด if ไฟดี สีดี นี่ปาเข้าไป ราคาเกินกะรัตกว่าพันบาทอาจถึง2-3พัน

ส่วนเกรด vvs สวยๆ ราคาเสมอกะรัต แต่ถ้าไฟและสีพิเศษขึ้นไป ก็เกินกะรัตเหมือนกัน

เกรด vs ลดลงมาครึ่งนึงของ if

หมายความว่า if สะอาดๆ ไฟดี สีดี ราคา เกินกะรัตอยู่ประมาณ 20-40% เช่น ไซซ์ 5 กะรัตก็เท่ากับ5000+2000= 7000/k

นี่ขนาดว่าพลอยยังมีเยอะนะ ถ้าพลอยหายากๆ รับรองไปเกินหลายช่วงตัวแน่ ครับ

vvs เกรดนี้ มีตำหนิเท่าขนแมว ก็น่าเล่น เพราะไฟและสีอาจดีกว่าเกรดสะอาด(if) เมื่อได้ราคาที่เหมาะสมห่างจาก if 40% นี่จับได้เลย

เกรด vs นี้ระวัง ซื้อผิดราคานะครับ เพราะเป็นพลอยไม่ค่อยแพง ราคาต่ำกว่า if เป็นครึ่งแน่นอน และต่ำกว่า vvs ราว60%ขึ้นไป

 

 

 

 

Image

เกรดVVS

สนใจติดต่อได้ ทางแอดไลน์ 083 008 0061

พลอยเกรด vvs มีตำหนินิดหน่อย ขึ้นตัวเรือนแล้วมองไม่เห็น

S0058n0058 ราคา 3,750฿ 20.83 k S0109n0109 ราคา 2,800฿ 13.99 k 3130n3130 ราคา 300฿ 2.13 k
3369n3369 ราคา 900฿ 1.88 k 3370n3370 ราคา 230฿ 1.53 k 3373n3373 ราคา 800฿ 2.30 k 3376n3376 ราคา 600฿ 2.47 k
3377n3377 ราคา 760฿ 2.54 k 3379n3379 ราคา 570฿ 1.64 k 3380n3380 ราคา 400฿ 1.38 k 3381n3381 ราคา 300฿ 2.11 k 3382n3382 ราคา 800฿ 2.68 k
3384n3384 ราคา 870฿ 2.49 k S3599n3599 ราคา 360฿ 1.81 k
S3600n3600 ราคา 400฿ 2.09 k S3858n3858 ราคา 350฿ 2.42 k

7×5 มิล

S3603n3603 ราคา 580฿ 1.46 k S3607n3607 ราคา 760฿ 1.26 k S3628n3628 ราคา 500฿ 1.65 k
S3609n3609 ราคา 790฿ 1.57 k S3610n3610 ราคา 870฿ 1.73 k S3612n3612 ราคา 920฿ 3.09 k S3613n3613 ราคา 850฿ 2.83 k S3614n3614 ราคา 1,500฿ 2.52 k
S3615n3615 ราคา 350฿ 1.14 k S3616n3616 ราคา 200฿ 1.00 k S3857n3857 ราคา 300฿ 2.13 k S3618n3618 ราคา 350฿ 1.16 k S3619n3619 ราคา 400฿ 1.36 k
S3624n3624 ราคา 300฿ 1.00 k S3625n3625 ราคา 400฿ 1.32 k S3601n3601 ราคา 800฿ 2.28 k S3855n3855 ขายแล้ว 300฿ 1.53 k

8×6 มิล

S3659n3659 ราคา 400฿ 1.64 k S3660n3660 ราคา 300฿ 2.35 k S3663n3663 ราคา 200฿ 1.28 k S3664n3664 ราคา 150฿ 1.17 k
S3723n3723 ราคา 1,200฿ 2.02 k S3725n3725 ราคา 550฿ 2.22 k
0362n0362 ราคา 500฿ 2.22 k ไซน์ 7x5mm S3859n3859 ราคา 350฿ 2.48 k S3802n3802 ราคา 400฿ 2.66 k
S3876n3876 ราคา 2,200฿ 2.49 k S4073n4073 ราคา 850฿ 1.70 k S4074n4074 ราคา 1,200฿ 2.02 k S4075n4075 ราคา 800฿ 1.17 k
S4080n4080 ราคา 800฿ 1.35 k S4081n4081 ราคา 1,000฿ 1.42 k
S4083n4083 ราคา 1,000฿ 1.69 k S4084n4084 ราคา 1,000฿ 1.17 k
S4090n4090 ราคา 2,500฿ 3.94 k 4176n4176 ราคา 750฿ 2.25 k 4177n4177 ราคา 700฿ 2.13 k 4178n4178 ราคา 750฿ 2.24 k 4179n4179ราคา 750฿ 3.20 k
4181n4181 ราคา 750฿ 3.10 k 4183n4183 ราคา 500฿ 1.65 k 4192n4192 ราคา 850฿ 2.43 k 4193n4193 ราคา 750฿ 2.65 k

 

4194n4194 ราคา 700฿ 2.23 k 4196n4196 ราคา 450฿ 1.30 k 4197n4197 ราคา 700฿ 1.64 k 4200n4200 ราคา 3,000฿ 2.10 k
4225n4225 ราคา 750฿ 1.50 k 4226n4226 ราคา 850฿ 1.73 k 4227n4227 ราคา 600฿ 1.21 k 4228n4228 ราคา 650฿ 1.27 k
4230n4230 ราคา 700฿ 1.43 k 4231n4231 ราคา 700฿ 1.85 k 4232n4232 ราคา 300฿ 0.86 k 4233n4233 ราคา 500฿ 1.43 k
4235n4235 ราคา 800฿ 1.99 k 4236n4236 ราคา 750฿ 2.14 k 4238n4238 ราคา 1,000฿ 2.46 k
4242n4242 ราคา 800฿ 2.12 k 4243n4243 ราคา 650฿ 1.68 k 4244n4244 ราคา 1,000฿ 2.31 k 4245n4245 ราคา 900฿ 2.31 k 4246n4246 ราคา 350฿ 0.98 k
4247n4247 ราคา 900฿ 2.29 k 4248n4248 ราคา 800฿ 2.09 k 4249n4249 ราคา 750฿ 2.08 k 4250n4250 ราคา 700฿ 1.94 k 4251n4251 ราคา 800฿ 2.10 k
4252n4252 ราคา 600฿ 1.54 k 4253n4253 ราคา 550฿ 1.26 k 4254n4254 ราคา 350฿ 0.98 k 4255n4255 ราคา 600฿ 1.35 k 4256n4256 ราคา 1,000฿ 2.59 k
4258n4258 ราคา 1,000฿ 2.53 k 4259n4259 ราคา 800฿ 2.06 k 4260n4260 ราคา 450฿ 1.16 k
n4442 ราคา 500฿ 0.90 k ขายแล้ว 4443n4443 ราคา 400฿ 1.66 k 4444n4444 ราคา 700฿ 1.37 k 4445n4445 ราคา 600฿ 0.80 k
4446n4446 ราคา 400฿ 0.79 k 4447n4447 ราคา 500฿ 1.14 k 4448n4448 ราคา 1,000฿ 1.43 k 4449n4449 ราคา 700฿ 1.51 k 4450n4450 ราคา 700฿ 1.29 k
4451nn4451 ราคา 600฿ 1.05 k 4452n4452 ราคา 800฿ 0.86 k 4453n4453 ราคา 700฿ 1.32 k 4454n4454 ราคา 600฿ 1.26 k 4455n4455 ราคา 300฿ 1.08 k
++เชิญ *จับจองเป็นเจ้าของพลอยสวย พลอยแท้ พลอยธรรมชาติ จากประเทศไทย
-*-ชื่อพลอย: Yellow Sapphire บุษราคัม พลอยแท้ 100%
-*-ความแข็ง: 9 โมห์ส เนื้อแข็ง
-*-แหล่งที่มา: บางกะจะ จันทบุรี
-*-คุณภาพ: vvs
-*-รูปร่าง:ไข่ , สี่เหลี่ยม , หยดน้ำ กลม เจียระไน
-*-ผ่านขบวนการเผา: BE
-*-สี: เหลือง
-*-ส่งแบบจดหมายลงทะเบียน 30บาท
-*-ส่งแบบEMS 50บาท
-*-ออกใบเซอร์พร้อมรูปถ่ายเพิ่ม 300 บาทต่อ1เม็ด
*-*หากไม่พอใจสินค้า(ทุกกรณี)คืนของได้ภายใน 15 วัน ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนที่ซื้อไป

———————————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังเบี้ยพลอยจันท์

*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****

S0022t0022 ราคา 1,000฿  4.93 k S0023t0023 ราคา 1,100฿  5.63 k 1849t1849 ราคา 170฿  5.76  k S0204t0204 ราคา 1,500฿  15.17 k
S1574t1574 ราคา 900฿  7.03 k S1620t1620 ราคา 600฿  12.36 k S1621t1621 ราคา 600฿  12.29 k S1628t1628 ราคา 650฿  13.35 k
1818t1818 ราคา 150฿  5.92 k S1885t1885 ราคา 350฿  5.77 k
S0026t0026 ราคา 1,200฿ 5.94 k 2212t2212 ราคา 150฿  2.37 k S2214t2214 ราคา 150฿  3.85 k S2220t2220 ราคา 300฿  3.96 k S2221t2221 ราคา 150฿  3.22 k
S2392t2392 ราคา 220฿  7.44 k S2465t2465 ราคา 330฿  6.67 k S3056t3056 ราคา 100฿  5.44 k S2683t2683 ราคา 300฿  6.22 k 3480t3480 ราคา 1,400฿  14.01 k
4393t4393 ขายแล้ว350฿  5.15 k 4394t4394 ขายแล้ว300฿  4.20 k 4493

t4493 ราคา 1,000฿  4.29 k

ขนาด 11.4×9.2×4.1 มิล

4494

t4494 ราคา 500฿  1.53 k

ขนาด 6x8x2.9 มิล

4495

t4495 ราคา 300฿  1.10 k

ขนาด 5×7.2×3.1 มิล

4496

t4496 ราคา 600฿  3.55 k

ขนาด 11.1x10x3.2 มิล

4497

t4497 ราคา 300฿  1.22 k

ขนาด 6 มิล

4498

t4498 ราคา 700฿  3.82 k

ขนาด 6.2×8.1×3.7 มิล

ขนาด 6.1×8.1×3.3 มิล

4499

t4499 ราคา 2,000฿  8.12 k

ขนาด 10.8×12.2×6 มิล

4500

t4500 ราคา 300฿  1.00 k

ขนาด 6 มิล

4501

t4501 ราคา 1,000฿  2.42 k

ขนาด 7.3×9.3×3.5 มิล

*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****

 

 

มรกต เขียวส่อง เจียระไน

 *****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****

 

4168w4168 ราคา 600฿ 2.39 k

w4165 ราคา 550฿ 2.23 k

4481

w4481 ราคา 300฿  0.84 k

ขนาด 4 มิล

w4169 ราคา 650฿ 2.76 k

4162w4162 ราคา 550฿ 2.35 k

*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****

ออเรนจ์ รวม

สนใจติดต่อได้ ทางแอดไลน์ 083 008 0061


S0124o0124 ราคา 1,200฿ 20.27 k S0194o0194 ราคา 1,000฿ 3.15 k S1497o1497 ราคา 500฿ 1.97 k S1501o1501 ราคา 1,850฿ 20.50 k
S1502o1502 ราคา 2,000฿ 22.38 k S1505o1505 ขายแล้ว 850฿ 42.22 k S1506o1506 ราคา 800฿ 41.39 k S1551o1551 ราคา 1,500฿ 16.74 k
S1553o1553 ราคา 1,500฿ 16.98 k 2496o2496 ราคา 150฿ 3.17 k 2517o2517 ราคา 200฿ 5.03 k 2522o2522 ราคา 150฿ 3.78 k
2523o2523 ราคา 170฿ 4.24 k 2525o2525 ราคา 130฿ 3.21 k S2674o2674 ราคา 250฿ 7.18 k S2678o2678 ราคา 200฿ 4.90 k S3818o3818 ราคา 150฿ 2.68 k
4399o4399 ราคา 350฿ 5.05 k 4483

o4483 ราคา 500฿  0.98 k

ขนาด 5×6.9×2.7 มิล

4486

o4486 ราคา 500฿  3.22 k

ขนาด 5.2x7x3 มิล

ขนาด 5x7x3 มิล

ขนาด 5.1×6.7×2.9 มิล

4487

o4487 ราคา 400฿  2.49 k

ขนาด 6.2x8x4 มิล

123

o0000 ราคา 000฿  00.00 k

ขนาด 0.0×0.0x0.0 มิล

123

o0000 ราคา 000฿  00.00 k

ขนาด 0.0×0.0x0.0 มิล

123

o0000 ราคา 000฿  00.00 k

ขนาด 0.0×0.0x0.0 มิล

+++เชิญเพื่อนๆสมาชิก และลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน *จับจองเป็นเจ้าของพลอยสวยๆ พลอยแท้ พลอยธรรมชาติ นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แล้วครับ
-*-ชื่อพลอย: Orange Sapphire ออเร้นจ์ พลอยแท้ 100%
-*-ความแข็ง: 9 โมห์ส เนื้อแข็ง

 -*-แหล่งที่มา: โมซัมบิก แทนซาเนีย
*ขนาด: mm

-*-คุณภาพ: vs-vvs
-*-รูปร่าง:ไข่ , สี่เหลี่ยม , หยดน้ำ เจียระไน

 -*-ผ่านขบวนการเผา: BE 

-*-สี: ส้ม , แดงส้ม


———————–

 

1.สนใจ พลอยบุษราคัม สวย 4-10 k  กดสวย 4-10 k

2.สนใจ พลอยบางกะจะ สวย 2-3 k   กดสวย 2-3 k

3.สนใจ พลอยเจียระไน สวย ราคาเริ่มต้น 400 .กดราคา400+

4.สนใจ พลอยเจียระไน สีเหลืองมะนาว แบ่งขาย.. กดบุษน้ำทองบางกะจะ

5.สนใจ พลอยออเร้นท์ สวย 1-5 k  กดแดงส้ม

6.สนใจ พลอยหลังเบี้ย สวย  กด…      หลังเบี้ยสวยๆ

7.สนใจ พลอยเจียระไน ราคาถูก แบ่งขายกด...บางกะจะราคาถูก

8.สนใจ เครื่องประดับ เพชร พลอย กด…จิวเวลรี่ (jewelry)

9.สนใจ พลอยหลังเบี้ย จันท์ กด .หลังเบี้ยพลอยจันท์

10.สนใจ พลอยทับทิม กด ทับทิมสวยๆ

—————————————

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

 

จิวเวลรี่

 


001 z001 ขายแล้ว 3,000฿  2.00 k 002 z002 ขายแล้ว 3,600฿  2.00 k 003 z003 ขายแล้ว 3,500฿  5.00 k 004 z004 ขายแล้ว 1,350฿  2.00 k
006 z006ราคา 2,200฿  5.00 k 007 z007 ขายแล้ว1,500฿  1.50 k 009 z009 ขายแล้ว ราคา 2,500฿  2.00 k 010 z010 ขายแล้ว ราคา 1,400฿  1.50 k
011 z011 ขายแล้ว 1,950฿  5.00 k 012 z012 ราคา1,200฿  0.50 k 013 z013 ราคา 1,300฿  1.00 k 014 z014 ขายแล้ว1,200฿  1.00 k 015 z015  ขายแล้ว 2,000฿  1.50 k
016 z016 ขายแล้ว 1,500฿  3.00 k 017 z017 ขายแล้ว 6,150฿  15.50 k  ไซส์ 64 mm. 018 z018 ราคา 5,600฿  13.50 k  ไซส์ 65 mm. 019 z019 งดขาย 5,800฿  13.00 k  ไซส์ 63 mm. 020 z020 ขายแล้ว 3,500฿  5.00 k  ไซส์ 66 mm.
021z021 ราคา 2,400฿  2.00 k  ไซส์ 62 mm. 022z022 หมด 3,000฿  6.00 k 024z024 ราคา4,000฿  2.00 k 026 z026 หมด 2,850฿  3.50 k ไซส์ 56 mm.
027 z027 ขายแล้ว 2,000฿  1.50 k  ไซส์ 55 mm. 028 z028 ราคา 1,100฿  2.50 k  ไซส์ 55 mm. 029 z029 ขายแล้ว 1,850฿  3.50 k  ไซส์ 59 mm. 030 z030 ขายแล้ว 3,000฿  1.50 k  ไซส์ 52 mm. 031 z031 ราคา 2,500฿  1.50 k  ไซส์ 53 mm.
032 z032 ขายแล้ว 3,500฿  3.00 k  ไซส์ 54 mm. 033 z033 ราคา 1,800฿  1.50 k  ไซส์ 56 mm. 034 z034 ขายแล้ว1,950฿  1.50 k  ไซส์ 56 mm. 036 z036 หมด 2,300฿  2.00 k  ไซส์ 60 mm.
037z037 ขายแล้ว1,150฿  1.00 k  ไซส์ 57 mm. 038 z038 ขายแล้ว 1,500฿  3.50 k  ไซส์ 55 mm. 040 z040 ขายแล้ว 2,200฿  2.00 k  ไซส์ 61 mm. 041 z041 ราคา 1,900฿  2.00 k  ไซส์ 64 mm. 042 z042 ขายแล้ว 1,850฿  1.50 k  ไซส์ 55 mm.
044 z044 ขายแล้ว 2,000฿  1.00k  ไซส์ 55 mm. 045 z045 ราคา 2,400฿  1.50 k  ไซส์ 61 mm. 046 z046 ขายแล้ว 2,100฿  2.00 k  ไซส์ 51 mm. 047 z047 ขายแล้ว 2,000฿  2.00 k  ไซส์ 53 mm.
048 z048 ขายแล้ว 1,400฿  0.50 k  ไซส์ 58 mm. 049 z049 หมด 1,300฿  1.50 k  ไซส์ 55 mm. 050 z050 ขายแล้ว 1,400฿  0.50 k  ไซส์ 58 mm. 052z052 ราคา 1,200฿  0.50 k  ไซส์ 58 mm. 053 z053 ขายแล้ว 1,150฿  0.50 k  ไซส์ 60 mm.
054 z054 ขายแล้ว 1,600฿  0.50 k  ไซส์ 55 mm. 055z055 ขายแล้ว 2,500฿  2.00 k 056 z056 ขายแล้ว 2,100฿  2.50 k 057 z057 ขายแล้ว 2,550฿  2.50 058 z058 ขายแล้ว 1,650฿  2.50 k
059 z059 ขายแล้ว 1,800฿  2.00 k 039 z039 ขายแล้ว 1,700฿  1.50 k  ไซส์ 55 mm. 000 ราคา 0,000฿  0.00 k  ไซส์ 00 mm. 000 ราคา 0,000฿  0.00 k  ไซส์ 00 mm. 000 ราคา 0,000฿  0.00 k  ไซส์ 00 mm.

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

กลุ่มโกดังพลอย1 https://www.facebook.com/groups/sing25077/

กลุ่มพลอยจันท์ https://www.facebook.com/groups/sutad5077/

1.สนใจ พลอยบุษราคัม สวย 4-10 k  กดสวย 4-10 k

2.สนใจ พลอยบางกะจะ สวย 2-3 k   กดสวย 2-3 k

3.สนใจ พลอยเจียระไน สวย ราคาเริ่มต้น 400 .กดราคา400+

4.สนใจ พลอยเจียระไน สีเหลืองมะนาว แบ่งขาย.. กดบุษน้ำทองบางกะจะ

5.สนใจ พลอยออเร้นท์ สวย 1-5 k  กดแดงส้ม

6.สนใจ พลอยหลังเบี้ย สวย  กด…      หลังเบี้ยสวยๆ

7.สนใจ พลอยเจียระไน ราคาถูก แบ่งขายกด...บางกะจะราคาถูก

8.สนใจ เครื่องประดับ เพชร พลอย กด…จิวเวลรี่ (jewelry)

9.สนใจ พลอยหลังเบี้ย จันท์ กด .หลังเบี้ยพลอยจันท์

10.สนใจ พลอยทับทิม กด ทับทิมสวยๆ

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

 

 

ทับทิมเผาเก่า

พลอยแบ่งขาย สนใจโทร 083 008 0061 ครับ

S1359s1359 งด฿  135.43 k S1555s1555 งด900฿  29.97 k S1556s1556 งด850฿  28.43 k
S1356s1356 งด฿  165.08 k S1357s1357 งด฿  74.42 k S1358s1358 งด฿  201.30 k
S1353s1353 งด0,000฿  136.08 k S1354s1354 งด0,000฿  109.20 k S1355s1355 งด฿  100.07 k
S1350s1350 งด0,000฿  169.70 k S1351s1351 งด0,000฿  91.60 k S1352s1352 งด0,000฿  109.26 k
S1875 s1875 ราคา 500฿  2.11 k

++เชิญ*จับจองเป็นเจ้าของพลอยสวยๆ พลอยแท้ พลอยธรรมชาติ นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แล้วครับ
-*-ชื่อพลอย: Ruby Sapphire ทับทิม พลอยแท้ 100%
-*-ความแข็ง: 9 โมหส์ เนื้อแข็ง -*-แหล่งที่มา: โมซัมบิก แทนซาเนีย*ขนาด: mm -*-คุณภาพ: vs-vvs
-*-รูปร่าง:ไข่ , สี่เหลี่ยม , หยดน้ำ หลังเบี้ย -*-ผ่านขบวนการเผา: เผาเก่าแบบธรรมชาติ ไม่มีสารอะไรเลย -*-สี: แดงอมชมพู
-*-ส่งแบบEMS 50 บาท ทั่วไทย -*-ออกใบเซอร์พร้อมรูปถ่ายเพิ่ม 300 บาทต่อ1เม็ด นะครับ
*-*หากไม่พอใจสินค้า(โดยไม่ต้องมีเหตุผล) คืนของได้ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ส่งของครับ

1.สนใจ พลอยบุษราคัม สวย 4-10 k  กดสวย 4-10 k

2.สนใจ พลอยบางกะจะ สวย 2-3 k   กดสวย 2-3 k

3.สนใจ พลอยเจียระไน สวย ราคาเริ่มต้น 400 .กดราคา400+

4.สนใจ พลอยเจียระไน สีเหลืองมะนาว แบ่งขาย.. กดบุษน้ำทองบางกะจะ

5.สนใจ พลอยออเร้นท์ สวย 1-5 k  กดแดงส้ม

6.สนใจ พลอยหลังเบี้ย สวย  กด…      หลังเบี้ยสวยๆ

7.สนใจ พลอยเจียระไน ราคาถูก แบ่งขายกด...บางกะจะราคาถูก

8.สนใจ เครื่องประดับ เพชร พลอย กด…จิวเวลรี่ (jewelry)

9.สนใจ พลอยหลังเบี้ย จันท์ กด .หลังเบี้ยพลอยจันท์

10.สนใจ พลอยทับทิม กด ทับทิมสวยๆ

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

กลุ่มโกดังพลอย1 https://www.facebook.com/groups/sing25077/

กลุ่มพลอยจันท์ https://www.facebook.com/groups/sutad5077/

 

ทับทิมเผาใหม่(รวม)

สนใจติดต่อได้ ทางแอดไลน์ 083 008 0061

 
0364 r0364 ราคา 000฿  7.31 k ไซน์ 9x11x6.5 0367 r0367 ราคา 000฿  2.03 k ไซน์ 6.3×8.6×4.0 mm 0369 r0369 ราคา 000฿  14.10 k ไซน์ 12.2×15.2×7.2 mm
S1119r1119 ราคา 400฿ 3.14 k S1123r1123 ราคา 1,100฿ 33.00 k S1498r1498 ราคา 1,500฿ 24.44 k S1499r1499 ราคา 1,500฿ 24.55 k S1500r1500 ราคา 1,500฿ 24.95 k
S1504r1504 ราคา 950฿ 63.31 k S1542r1542 ราคา 1,000฿ 15.07 k 4579r4579 ราคา ฿ 3.14 k S2520r2520 ราคา 200฿ 5.24 k
S2657r2657 ราคา 860฿ 4.32 k 4578r4578 ราคา ฿ 2.13 k S2892r2892 ราคา 300฿ 1.95 k
 S2894r2894 ราคา 600฿ 5.69 k S2721r2721 ราคา 1,930฿ 7.73 k S2722r2722 ราคา 1,240฿ 6.20 k  S2898r2898 ราคา 120฿ 2.54 k
S2726r2726 ราคา 1,690฿ 6.79 k S2727r2727 ราคา 750฿ 3.73 k S2728r2728 ราคา 590฿ 8.33 k S2729r2729 ราคา 300฿ 5.17 k S2731r2731 ราคา 300฿ 4.49 k
S2735r2735 ราคา 400฿ 6.92 k S2759r2759 ราคา 300฿ 4.53 k S2763r2763 ราคา 300฿ 4.43 k
S2771r2771 ราคา 700฿ 8.97 k S2775r2775 ราคา 300฿ 7.42 k
S3264r3264 ราคา 890฿ 8.92 k S2796r2796 ราคา 100฿ 2.28 k
S3266r3266 ราคา 400฿ 4.08 k S2805r2805 ราคา 660฿ 9.40 k S2808r2808 ราคา 300฿ 4.12 k S2809r2809 ราคา 190฿ 4.69 k
S2824r2824 ราคา 120฿ 1.75 k S2826r2826 ราคา 150฿ 3.74 k
S2877r2877 ราคา 200฿ 4.40 k S2878r2878 ราคา 250฿ 4.63 k S2881r2881 ราคา 900฿ 5.89 k S2882r2882 ราคา 700฿ 4.75 k
S2884r2884 ราคา 700฿ 4.69 k S2885r2885 ราคา 500฿ 3.11 k S2886r2886 ราคา 500฿ 5.04 k S2890r2890 ราคา 400฿ 2.68 k
S2902r2902 ราคา 250฿ 4.95 k S3168r3168 ราคา 370฿ 4.60 k
S3170r3170 ราคา 290฿ 3.66 k S3171r3171 ราคา 200฿ 2.54 k S3173r3173 ราคา 290฿ 3.66 k
S3175r3175 ราคา 360฿ 3.64 k S3180r3180 ราคา 340฿ 4.30 k S3181r3181 ราคา 230฿ 2.95 k
S3184r3184 ราคา 220฿ 2.25 k S3185r3185 ราคา 300฿ 3.40 k S3186r3186 ราคา 370฿ 3.75 k
S3188r3188 ราคา 370฿ 3.73 k S3190r3190 ราคา 300฿ 3.93 k S3191r3191 ราคา 260฿ 3.24 k S3192r3192 ราคา 320฿ 3.24 k
S3193r3193 ราคา 270฿ 2.68 k S3280r3280 ราคา 1,060฿ 10.58 k S3201r3201 ราคา 440฿ 4.44 k
S3268r3268 ราคา 670฿ 6.72 k S3269 S3270r3270 ราคา 570฿ 5.69 k S3305r3305 ราคา 750฿ 14.74 k S3306r3306 ราคา 1,100฿ 22.47 k
S3274r3274 ราคา 550฿ 5.52 k S3288r3288 ราคา 1,490฿ 18.71 k
S3293r3293 ราคา 1,000฿ 9.89 k S3295r3295 ราคา 150฿ 2.91 k  S3275r3275 ราคา 1,120฿ 11.19 k S3298r3298 ราคา 300฿ 5.47 k
S3309r3309 ราคา 350฿ 7.18 k S3310r3310 ราคา 500฿ 9.42 k S3311r3311 ราคา 200฿ 3.83 k S3313r3313 ราคา 550฿ 10.76 k S3318r3318 ราคา 200฿ 4.00 k
S3319r3319 ราคา 200฿ 4.16 k S3320r3320 ราคา 600฿ 11.74 k S3321r3321 ราคา 800฿ 16.29 k S3323r3323 ราคา 300฿ 5.87 k S3325r3325 ราคา 1,100฿ 16.80 k
S3277r3277 ราคา 860฿ 8.56 k S3327r3327 ราคา 200฿ 3.02 k S3328r3328 ราคา 600฿ 9.50 k S3331r3331 ราคา 300฿ 5.36 k S3332r3332 ราคา 450฿ 7.16 k
S3336r3336 ราคา 350฿ 5.24 k S3337r3337 ราคา 650฿ 9.78 k S3342r3342 ราคา 350฿ 5.47 k S3345r3345 ราคา 200฿ 2.97 k S3346r3346 ราคา 300฿ 4.17 k​
S3997r3997 ราคา 200฿ 2.76 k
 S4041r4041 ราคา 300฿ 5.01 k S4005r4005 ราคา 150฿ 2.20 k S4006r4006 ราคา 200฿ 2.67 k S4007r4007 ราคา 200฿ 2.52 k
S4008r4008 ราคา 250฿ 3.53 k S4009r4009 ราคา 200฿ 2.75 k S4010r4010 ราคา 350฿ 6.75 k S4011r4011 ราคา 200฿ 4.29 k S4012r4012 ราคา 600฿ 11.30 k
S4109r4109 ราคา 300฿ 3.03 k S4036r4036 ราคา 300฿ 4.30 k S4037r4037 ราคา 200฿ 3.34 k S4038r4038 ราคา 300฿ 4.35 k S4039r4039 ราคา 200฿ 2.52 k
S4112r4112 ราคา 250฿ 2.73 k S4114r4114 ราคา 300฿ 3.11 k S4042r4042 ราคา 300฿ 4.67 k S4115r4115 ราคา 300฿ 3.27 k S4044r4044 ราคา 350฿ 7.74 k
S4046r4046 ราคา 900฿ 14.43 k S4047r4047 ราคา 400฿ 8.42 k S4050r4050 ราคา 300฿ 4.64 k S4051r4051 ราคา 400฿ 5.75 k
S4052r4052 ราคา 200฿ 4.46 k S4053r4053 ราคา 300฿ 5.89 k S4054r4054 ราคา 250฿ 4.67 k S4055r4055 ราคา 200฿ 3.33 k S4076r4076 ราคา 300฿ 2.23 k
S4100r4100 ราคา 300฿ 2.87 k
S4121r4121 ราคา 350฿ 4.18 k S4125r4125 ราคา 300฿ 3.58 k
S4127r4127 ราคา 300฿ 3.15 k S4128r4128 ราคา 300฿ 3.54 k S4129r4129 ราคา 300฿ 2.98 k
S4132r4132 ราคา 150฿ 1.78 k
S4139r4139 ราคา 200฿ 2.08 k
4158r4158 ราคา 300฿ 1.94 k r s4530r4530 ราคา 000฿ 7.72 k

11×12.8×5.8 mm.

s4531r4531 ราคา 000฿ 8.86 k

11.7×13.8×5.7 mm.

s4532

r4532 ราคา 000฿ 4.04 k

8.8x11x4.2 mm.

s4533

r4533 ราคา 000฿ 4.82 k

9.1x11x5 mm.

0325

r0325 ราคา 000฿ 10.37 k

00x00x00 mm.

+++เชิญ*จับจองเป็นเจ้าของพลอยสวยๆ พลอยแท้ พลอยธรรมชาติ นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แล้วครับ
-*-ชื่อพลอย: Ruby Sapphire ทับทิม พลอยแท้ 100%
-*-ความแข็ง: 9 โมห์ส์เนื้อแข็ง
-*-แหล่งที่มา: โมซัมบิก แทนซาเนีย
-*-คุณภาพ: vs-vvs
-*-รูปร่าง:ไข่ , สี่เหลี่ยม , หยดน้ำ หลังเบี้ย
-*-ผ่านขบวนการเผา: เผาใหม่
-*-สี: แดงอมชมพู
——————————–
-*-ส่งแบบEMS 50 บาท ทั่วไทย
*-ออกใบเซอร์พร้อมรูปถ่ายเพิ่ม 300 บาทต่อ1เม็ด นะครับ
*-*หากไม่พอใจสินค้า(โดยไม่ต้องมีเหตุผล) คืนของได้ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ส่งของครับ

————————————

ติดต่อสอบถามรายละเอียด กดลิงค์ติดต่อเราครับ

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

ติดต่อเรา www.facebook/รับออเดอร์งานพลอย

*พลอยตัวเลือกสวยๆ *

1.สนใจ พลอยบุษราคัม สวย 4-10 k  กดสวย 4-10 k

2.สนใจ พลอยบางกะจะ สวย 2-3 k   กดสวย 2-3 k

3.สนใจ พลอยเจียระไน สวย ราคาเริ่มต้น 400 .กดราคา400+

4.สนใจ พลอยเจียระไน สีเหลืองมะนาว แบ่งขาย.. กดบุษน้ำทองบางกะจะ

5.สนใจ พลอยออเร้นท์ สวย 1-5 k  กดแดงส้ม

————————————-

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

สนใจติดต่อได้ ทางแอดไลน์ 083 008 0061

 

บุษอัฟ

สนใจติดต่อได้ ทางแอดไลน์ 083 008 0061

S0051p0051 ราคา 4,500฿ 39.08 k S0052p0052 ราคา 7,400฿ 33.94 k S0053p0053 ราคา 3,650฿ 32.45 k S0055p0055 ราคา 4,000฿ 29.48 k S0060p0060 ราคา 3,600฿ 23.58 k
S0079p0079 ราคา 1,350฿ 4.80 k S0081p0081 ราคา 2,000฿ 6.18 k S0085p0085 ราคา 3,400฿ 5.36 k S0086p0086 ราคา 2,500฿ 3.91 k S0087p0087 ราคา 3,000฿ 4.74 k
S0088p0088 ราคา 3,000฿ 4.26 k S0091p0091 ราคา 2,900฿ 4.56 k S0092p0092 ราคา 4,100฿ 5.84 k S0093p0093 ราคา 2,000฿ 3.14 k S0171p0171 ราคา 3,000฿ 5.20 k
S0236p0236 ราคา 3,150฿ 4.48 k S0451p0451 ราคา 2,550฿ 18.75 k S1360p1360 ราคา 16,000฿ 105.67 k S2264p2264 ราคา 1,000฿ 4.89 k S2280p2280 ราคา 1,850฿ 7.38 k
S2297p2297 ราคา 1,200฿ 5.48 k S2302p2302 ราคา 1,300฿ 6.62 k S2303p2303 ราคา 1,400฿ 6.85 k S2306p2306 ราคา 1,650฿ 8.24 k S2307p2307 ราคา 900฿ 4.48 k
S2314p2314 ราคา 980฿ 4.92 k S2315p2315 ราคา 1,280฿ 6.39 k S2317p2317 ราคา 1,400฿ 7.05 k S2433p2433 ราคา 220฿ 3.17 k S2531p2531 ราคา 900฿ 5.85 k
S2541p2541 ราคา 500฿ 3.51 k 3347p3347 ราคา 150฿ 1.55 k 3365p3365 ราคา 180฿ 1.82 k 3367p3367 ราคา 170฿ 1.68 k 4219p4219 ราคา 800฿ 2.63 k
4220p4220 ราคา 500฿ 1.64 k 4279p4279 ราคา 840฿ 3.34 k 4282p4282 ราคา 1,380฿ 6.90 k 4286p4286 ราคา 1,160฿ 4.65 k 4287p4287 ราคา 800฿ 3.24 k
4288p4288 ราคา 1,040฿ 4.16 k 4291p4291 ราคา 1,270฿ 6.37 k 4292p4292 ราคา 850฿ 3.40 k 4294S4294 ราคา 800฿ 3.22 k 4299p4299 ราคา 1,000฿ 3.99 k
4304p4304 ราคา 940฿ 4.73 k 4305S4305 ราคา 800฿ 3.19 k 4307S4307 ราคา 890฿ 3.56 k 4308S4308 ราคา 1,290฿ 6.46 k 4309S4309 ราคา 930฿ 3.73 k
4313p4313 ราคา 790฿ 3.17 k 4324p4324 ราคา 820฿ 3.28 k 123p0000 ราคา 000฿ 0.00 k 123p0000 ราคา 000฿ 0.00 k 123p0000 ราคา 000฿ 0.00 k
++เชิญ*จับจองเป็นเจ้าของพลอยสวยๆ พลอยแท้ พลอยธรรมชาติ นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แล้วครับ
-*-ชื่อพลอย: Yellow Sapphire บุษราคัม พลอยแท้ 100%
-*-ความแข็ง: 9 โมหส์ เนื้อแข็ง
-*-แหล่งที่มา: แอฟริกา
-*-คุณภาพ: vs-vvs
-*-รูปร่าง:ไข่ , สี่เหลี่ยม , หยดน้ำ เจียระไน
-*-ผ่านขบวนการเผา: BE
-*-สี: เหลือง
—————————————
-*-ส่งแบบEMS 50 บาท ทั่วไทย -*-ออกใบเซอร์พร้อมรูปถ่ายเพิ่ม 300 บาทต่อ1เม็ด นะครับ
*-*หากไม่พอใจสินค้า(โดยไม่ต้องมีเหตุผล) คืนของได้ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ส่งของครับ

——————————————

*พลอยตัวเลือกสวยๆ*

6.สนใจ พลอยหลังเบี้ย สวย  กด…      หลังเบี้ยสวยๆ

7.สนใจ พลอยเจียระไน ราคาถูก แบ่งขายกด...บางกะจะราคาถูก

8.สนใจ เครื่องประดับ เพชร พลอย กด…จิวเวลรี่ (jewelry)

9.สนใจ พลอยหลังเบี้ย จันท์ กด .หลังเบี้ยพลอยจันท์

10.สนใจ พลอยทับทิม กด ทับทิมสวยๆ

———————————————–

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

สนใจติดต่อได้ ทางแอดไลน์ 083 008 0061

 

พลอยสตาร์

*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****____******

S1366x1366 ราคา 1,250฿  10.49 k ขายแล้ว 438100000 ราคา 8,750฿  31.63 k ขายแล้ว

 

s4519x4519 ราคา 3,350฿  8.36 k

11×12.2×5.8 mm.

s4521x4521 ราคา 3,400฿  16.82 k

12.9×15.3×8.1 mm.

*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****
+++เชิญเพื่อนๆสมาชิก และลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน *จับจองเป็นเจ้าของพลอยสวยๆ พลอยแท้ พลอยธรรมชาติ จากประเทศไทย ได้แล้วครับ
-*-ชื่อพลอย: Star Sapphire สตาร์ พลอยแท้ 100%
-*-ความแข็ง: 9 โมหส์ เนื้อแข็ง -*-แหล่งที่มา: บางกะจะ จันทบุรี
*ขนาด: mm -*-คุณภาพ: Vs-Vvs
-*-รูปร่าง:ไข่ เจียระไน -*-ผ่านขบวนการเผา: BE -*-สี: Black Star
-*-ส่งแบบEMS 50 บาท ทั่วไทย ซื้อหลาย ๆเม็ดส่งพร้อมกัน เม็ดหลังๆฟรีค่าส่งครับ ประหยัดไปรายการละ 50 บาท *ส่งพร้อมกันทีเดียวเลย คิดค่าส่งเพียง 50 บาท รวย ๆครับพี่น้อง /ขอขอบคุณมาก ๆครับ
-*-รับประกันพลอยแท้100% -*-ออกใบเซอร์พร้อมรูปถ่ายเพิ่ม 300 บาทต่อ1เม็ด นะครับ
*-*หากไม่พอใจสินค้า(โดยไม่ต้องมีเหตุผล) คืนของได้ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ส่งของครับ

1.สนใจ พลอยบุษราคัม สวย 4-10 k  กดสวย 4-10 k

2.สนใจ พลอยบางกะจะ สวย 2-3 k   กดสวย 2-3 k

3.สนใจ พลอยเจียระไน สวย ราคาเริ่มต้น 400 .กดราคา400+

4.สนใจ พลอยเจียระไน สีเหลืองมะนาว แบ่งขาย.. กดบุษน้ำทองบางกะจะ

5.สนใจ พลอยออเร้นท์ สวย 1-5 k  กดแดงส้ม

6.สนใจ พลอยหลังเบี้ย สวย  กด…      หลังเบี้ยสวยๆ

7.สนใจ พลอยเจียระไน ราคาถูก แบ่งขายกด...บางกะจะราคาถูก

8.สนใจ เครื่องประดับ เพชร พลอย กด…จิวเวลรี่ (jewelry)

9.สนใจ พลอยหลังเบี้ย จันท์ กด .หลังเบี้ยพลอยจันท์

10.สนใจ พลอยทับทิม กด ทับทิมสวยๆ

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

กลุ่มโกดังพลอย1 https://www.facebook.com/groups/sing25077/

กลุ่มพลอยจันท์ https://www.facebook.com/groups/sutad5077/

 

กลับไปหน้าหลัก กด…หน้าแรก

ไปหน้าแรก/ เครื่องประดับ เพชร พลอย กด..จิวเวลรี่

 

 

 

บุษราคัม บางกะจะ

S0210m0210 ราคา 5,000฿ 4.46 k S0216m0216 ราคา 6,000฿ 6.44 k S0187m0187 ราคา 1,500฿ 2.01 k S1002m1002 ราคา 8,200฿ 13.69 k
S1033m1033 ราคา 5,000฿ 3.82 k S1347m1347 ราคา 3,900฿ 3.04 k S1348m1348 ราคา 2,500฿ 2.65 k S1349m1349 ราคา 3,900฿ 3.28 k
4471

m4471 ราคา800฿  1.91 k

ขนาด 6.7×8.3×4 มิล

4472

m4472 ราคา 1,500฿  2.13 k

ขนาด 6.6×9.4×4.5 มิล

4473

m4473 ราคา 2,000฿  2.16 k

ขนาด 6.6×8.2×4.4 มิล

4474

m4474 ราคา 2,000฿  2.28 k

ขนาด 6.8x10x3.5 มิล

4475

m4475 ราคา 1,500฿  2.66 k

ขนาด 6.8×9.7×4.1 มิล

4476

m4476 ราคา 400฿  1.75 k

ขนาด 5.9×7.1×4.5 มิล

123

m0000 ราคา 000฿  0.00 k

ขนาด 0.0×0.0x0.0 มิล

123

m0000 ราคา 000฿  0.00 k

ขนาด 0.0×0.0x0.0 มิล

123

m0000 ราคา 000฿  0.00 k

ขนาด 0.0×0.0x0.0 มิล

-*-ชื่อพลอย: Yellow Sapphire บุษราคัม พลอยแท้ 100%
-*-ความแข็ง: 9 โมหส์ เนื้อแข็ง
-*-แหล่งที่มา: บางกะจะ จันทบุรี
-*-คุณภาพ: vs-vvs
-*-รูปร่าง:ไข่ , สี่เหลี่ยม , หยดน้ำ เจียระไน
-*-ผ่านขบวนการเผา: BE
-*-สี: เหลือง
——————————————
-*-ส่งแบบEMS 50 บาท ทั่วไทย *ส่งพร้อมกันทีเดียวเลย คิดค่าส่งเพียง 50 บาท รวย ๆครับพี่น้อง
-*-ออกใบเซอร์พร้อมรูปถ่ายเพิ่ม 300 บาทต่อ1เม็ด นะครับ
*-*หากไม่พอใจสินค้า(โดยไม่ต้องมีเหตุผล) คืนของได้ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ส่งของครับ

———————————————-

สนใจติดต่อได้ ทางแอดไลน์ 083 008 0061

—————————————
โปรดคลิ๊ก ที่รูปพลอย เพื่อขยายภาพ ให้เห็ดชัดขึ้น ครับ ถ้าภาพเล็กให้คลิ๊กZoom + ถ้าภาพเบลอZoom – (ที่มุมขวาของจอคอม)

 

*พลอยตัวเลือกสวยๆ *

 

5.สนใจ พลอยออเร้นท์ สวย 1-5 k  กดแดงส้ม

6.สนใจ พลอยหลังเบี้ย สวย  กด…      หลังเบี้ยสวยๆ

7.สนใจ พลอยเจียระไน ราคาถูก แบ่งขายกด...บางกะจะราคาถูก

8.สนใจ เครื่องประดับ เพชร พลอย กด…จิวเวลรี่ (jewelry)

9.สนใจ พลอยหลังเบี้ย จันท์ กด .หลังเบี้ยพลอยจันท์

10.สนใจ พลอยทับทิม กด ทับทิมสวยๆ

———————————————–

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

 

 

รูบี้ไลท์

ปนๆกันหลายบ่อ หลายเหมือง หลายประเทศ ทักได้นะครับ 083 008 0061
0365 y0365 ราคา 000฿  4.87 k 0370 y0370 ราคา 1,050฿  8.68 k 0371 y0371 ราคา 000฿  6.84 k ไซน์ 9x11x6 0374 y0374 ราคา 8,000฿  31.60 k 4416y4416 ราคา 200฿ 1.64 k
S0197y0197 ราคา 1,800฿ 10.5 S1106y1106 ราคา 3,000฿ 4.48 k S1107y1107 ราคา 2,000฿ 3.19 k S1438y1438 ราคา 1,000฿ 2.52 k 4077y4077 ราคา 250฿ 1.13 k
4390y4390 ราคา 1,500฿ 1.34 k 4391y4391 ราคา 2,500฿ 1.04 k 4392y4392 ราคา 370฿ 9.15 k
4400y4400 ราคา 2,680฿ 2.68 k 4401y4401 ราคา 15,700฿ 15.75 k 4402y4402 ราคา 2,660฿ 2.66 k 4403y4403 ราคา 5,880฿ 5.88 k 4404y4404 ราคา 5,600฿ 5.61 k
4406y4406 ราคา 2,770฿ 2.77 k 4407y4407 ราคา 2,480฿ 2.48 k 4408y4408 ราคา 3,100฿ 3.14 k 4409y4409 ราคา 3,000฿ 3.30 k
4418y4418 ราคา 200฿ 1.42 k 4419y4419 ราคา 200฿ 1.69 k 4421y4421 ราคา 200฿ 1.62 k 4422y4422 ราคา 200฿ 1.59 k
4424y4424 ราคา 200฿ 1.54 k 4425y4425 ราคา 200฿ 1.67 k s4575

y4575 ราคา 000฿ 1.07 k

6×8.1×4 mm.

4427y4427 ราคา 200฿ 1.27 k
s4535

y4535 ราคา 000฿ 9.78 k

11.1×15.4×7.1 mm.

 

s4537

y4537 ราคา 000฿ 10.97 k

11.2×15.2×7.8 mm.

s4538

y4538 ราคา 000฿ 5.50 k

10.7x15x4.7 mm.

s4539

y4539 ราคา 000฿ 10.31 k

11.1x15x8 mm.

s4540

y4540 ราคา 000฿ 10.11 k

11.1×15.1×7.7 mm.

s4541

y4541 ราคา 000฿ 9.46 k

11.2×15.2×6.8 mm.

s4542

y4542 ราคา 000฿ 10.67 k

11.1x15x8.3 mm.

s4543

y4543 ราคา 000฿ 9.96 k

11x15x7.7 mm.

s4544

y4544 ราคา 000฿ 8.88 k

11.1×15.4×6.5 mm.

s4563

y4563 ราคา 000฿ 10.60 k

14.4×16.3×7.6 mm.

s4564

y4564 ราคา 000฿ 6.45 k

12.3×13.6×7.1 mm.

s4565

y4565 ราคา 000฿ 5.44 k

10.5×14.3×6.5 mm.

s4566

y4566 ราคา 000฿ 4.80 k

11×13.5×5.6 mm.

s4567

y4567 ราคา 000฿ 4.71 k

9.8×14.1×5.7 mm.

s4572

y4572 ราคา 000฿ 2.11 k

8.1×10.2×4.2 mm.

0321

y0321 ราคา 000฿ 14.93 k

18×15.3×10.3 mm.

0322

y0322 ราคา 000฿ 7.09 k

12×12 mm.

0323

y0323 ราคา 000฿ 8.00 k

9×11 mm.

0324

y0324 ราคา 000฿ 11.20 k

00x00x00 mm.

*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****
+++เชิญเพื่อนๆสมาชิก และลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน *จับจองเป็นเจ้าของพลอยสวยๆ พลอยแท้ พลอยธรรมชาติ จากต่างประเทศ ได้แล้วครับ
-*-ชื่อพลอย: Rubellite  Sapphire รูบี้ไลท์ พลอยแท้ 100%
-*-ความแข็ง: 8 โมหส์ เนื้ออ่อน -*-แหล่งที่มา: ไนจีเรีย
*ขนาด: mm -*-คุณภาพ: vs-vvs
-*-รูปร่าง:ไข่ , สี่เหลี่ยม , หยดน้ำ เจียระไน -*-ผ่านขบวนการเผา: BE -*-สี: ชมพู
-*-ส่งแบบEMS 50 บาท ทั่วไทย ซื้อหลาย ๆเม็ดส่งพร้อมกัน เม็ดหลังๆฟรีค่าส่งครับ ประหยัดไปรายการละ 50 บาท *ส่งพร้อมกันทีเดียวเลย คิดค่าส่งเพียง 50 บาท รวย ๆครับพี่น้อง /ขอขอบคุณมาก ๆครับ
-*-รับประกันพลอยแท้100% -*-ออกใบเซอร์พร้อมรูปถ่ายเพิ่ม 300 บาทต่อ1เม็ด นะครับ
*-*หากไม่พอใจสินค้า(โดยไม่ต้องมีเหตุผล) คืนของได้ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ส่งของครับ

**คลิ๊กกลุ่ม พลอยตัวเลือกสวยๆ ด้านล่าง นี้..v**

1.สนใจ พลอยบุษราคัม สวย 4-10 k  กดสวย 4-10 k

2.สนใจ พลอยบางกะจะ สวย 2-3 k   กดสวย 2-3 k

3.สนใจ พลอยเจียระไน สวย ราคาเริ่มต้น 400 .กดราคา400+

4.สนใจ พลอยเจียระไน สีเหลืองมะนาว แบ่งขาย.. กดบุษน้ำทองบางกะจะ

5.สนใจ พลอยออเร้นท์ สวย 1-5 k  กดแดงส้ม

6.สนใจ พลอยหลังเบี้ย สวย  กด…      หลังเบี้ยสวยๆ

7.สนใจ พลอยเจียระไน ราคาถูก แบ่งขายกด...บางกะจะราคาถูก

8.สนใจ เครื่องประดับ เพชร พลอย กด…จิวเวลรี่ (jewelry)

9.สนใจ พลอยหลังเบี้ย จันท์ กด .หลังเบี้ยพลอยจันท์

10.สนใจ พลอยทับทิม กด ทับทิมสวยๆ

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

กลุ่มโกดังพลอย1 https://www.facebook.com/groups/sing25077/

กลุ่มพลอยจันท์ https://www.facebook.com/groups/sutad5077/

 

หลังเบี้ยมรกต

*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****
0206u0206 ราคา 1,500฿  6.89 k S4014u4014 ราคา 100฿  2.20 k S0405u0405 ราคา600฿  9.78 k S0406u0406 ราคา800฿  13.56 k
0360u0360 ราคา ฿  23.37 k 0361 u0361 ราคา 950฿  11.95 k
S0408u0408 ราคา450฿  7.20 k S0424u0424 ราคา250฿  6.57 k S0425u0425 ราคา200฿  4.51 k
S0428u0428 ราคา300฿  7.41 k S0429u0429 ราคา400฿  6.16 k S0430u0430 ราคา300฿  4.44 k S0431u0431 ราคา400฿  7.03 k S0432u0432 ราคา200฿  5.17 k
S0455u0455 ขายแล้ว500฿  8.42 k S0456u0456 ราคา250฿  7.27 k S0457u0457 ราคา300฿  4.89 k S0459u0459 ราคา250฿  6.80 k S0460u0460 ราคา300฿  4.28 k
1011u1011 ราคา 850฿  4.25 k 1851u1851 ราคา 250฿  5.77 k 2662u2662 ราคา 700฿  10.80 k
S2717u2717 ราคา 400฿  8.21 k S2707u2707 ราคา 650฿  9.31 k 2708u2708 ราคา490฿  6.93 k S2709u2709 ราคา 400฿  5.90 k S2710u2710 ราคา 450฿  6.45 k
S2715u2715 ราคา 580฿  8.28 k 2737u2737 ราคา300฿  4.30 k S2738u2738 ราคา 660฿  9.38 k S2739u2739 ราคา 200฿  4.25 k
2742u2742 ราคา370฿  5.29 k 2743u2743 ราคา450฿  6.39 k 2746u2746 ราคา300฿  5.22 k 2750u2750 ราคา300฿  5.54 k
S2752u2752 ราคา 300฿  4.36 k 2753u2753 ราคา400฿  6.27 k 2756u2756 ราคา400฿  6.37 k 2758u2758 ราคา400฿  5.71 k S2816u2816 ราคา 250฿  4.12 k
S2822u2822 ราคา 300฿  5.11 k S2823u2823 ราคา 800฿  14.46 k 2830u2830 ราคา 270฿  4.42 k 2835u2835 ราคา 370฿  6.10 k
S2837u2837 ราคา 500฿  8.26 k S2838u2838 ราคา 200฿  8.84 k S2840u2840 ขายแล้ว400฿  6.74 k S2842u2842 ราคา 300฿  4.33 k 2845u2845 ราคา 280฿  4.74 k
2895u2895 ราคา 250฿  7.82 k S2899u2899 ราคา 300฿  5.64 k 2913u2913 ราคา 260฿  5.18 k 2915u2915 ราคา 280฿  5.55 k 2917u2917 ราคา 340฿  6.83 k
2920u2920 ราคา 270฿  5.32 k 2923u2923 ราคา 340฿  6.68 k 2925u2925 ราคา 280฿  5.60 k 2930u2930 ราคา 460฿  9.08 k
3116u3116 ราคา 300฿  5.56 k S3294u3294 ราคา 400฿  11.29 k S3296u3296 ราคา 200฿  6.48 k S3301u3301 ราคา 300฿  8.95 k S3302u3302 ราคา 300฿  9.22 k
S3307u3307 ราคา 200฿  6.40 k S3308u3308 ราคา 200฿  6.24 k S3312u3312 ราคา 200฿  6.36 k S3314u3314 ราคา 150฿  4.45 k S3315u3315 ราคา 300฿  7.75 k
S3316u3316 ราคา 200฿  5.09 k S3317u3317 ราคา 400฿  12.13 k S3322u3322 ราคา200฿  5.11 k S3324u3324 ราคา 200฿  5.98 k S3329u3329 ราคา 250฿  4.39 k
S3330u3330 ราคา 400฿  6.39 k S3333u3333 ราคา 350฿  5.88 k S3334u3334 ราคา 300฿  4.96 k S3338u3338 ราคา 350฿  5.69 k S3339u3339 ราคา 300฿  5.30 k
S3340u3340 ราคา 250฿  4.02 k S3341u3341 ราคา 300฿  4.60 k S3343u3343 ราคา 350฿  6.05 k S3344u3344 ราคา 450฿  7.69 k S3390u3390 ราคา 800฿  17.72 k
S3391u3391 ราคา 350฿  6.66 k S3392u3392 ราคา 400฿  8.82 k S3393u3393 ราคา 500฿  8.66 k S3394u3394 ราคา 300฿  5.51 k S3395u3395 ราคา 400฿  7.26 k
S3396u3396 ราคา 400฿  9.70 k S3397u3397 ราคา 500฿  10.94 k S3399u3399 ราคา 400฿  13.70 k S3400u3400 ราคา 790฿  17.62 k S3403u3403 ราคา 690฿  11.43 k
S3408u3408 ราคา 800฿  13.16 k S3411u3411 ราคา 500฿  8.78 k S3412u3412 ราคา 400฿  13.75 k S3413u3413 ราคา 400฿  6.33 k
S3414u3414 ราคา 400฿  7.02 k S3415u3415 ราคา 300฿  5.30 k S3416u3416 ราคา 400฿  6.32 k S3417u3417 ราคา 400฿  6.73 k S3418u3418 ราคา 300฿  5.06 k
S3419u3419 ราคา 300฿  4.36 k S3517u3517 ราคา 500฿  6.48 k S3518u3518 ราคา 300฿  4.02 k S3519u3519 ราคา 300฿  3.78 k
S3520u3520 ราคา 500฿  5.73 k S3521u3521 ราคา 650฿  8.07 k S3522u3522 ราคา 500฿  6.01 k 3523u3523 ราคา 400฿  4.88 k 3524u3524 ราคา 500฿  5.89 k
3525u3525 ราคา400฿  5.28 k S3526u3526 ราคา 500฿  6.07 k S3528u3528 ราคา 1,100฿  10.86 k S3529u3529 ราคา 880฿  8.80 k
S3531u3531 ราคา 500฿  5.67 k S3532u3532 ราคา 600฿  7.57 k S3533u3533 ราคา 600฿  7.57 k S3534u3534 ราคา 500฿  6.42 k S3535u3535 ราคา 500฿  6.36 k
S3537u3537 ราคา 800฿  9.67 k S3539u3539 ราคา 400฿  4.92 k S3540u3540 ราคา 450฿  5.61 k S3542u3542 ราคา 400฿  4.77 k
S3543u3543 ราคา 360฿  4.52 k S3544u3544 ราคา 600฿  7.45 k 3546u3546 ราคา 450฿  8.83 k 3547u3547 ราคา 600฿  10.40 k
3548u3548 ราคา 450฿  7.37 k 3549u3549 ราคา 300฿  5.21 k 3550u3550 ราคา 500฿  7.71 k 3551u3551 ราคา 350฿  5.50 k 3552u3552 ราคา 650฿  10.80 k
3553u3553 ราคา 300฿  6.07 k 3554u3554 ราคา 250฿  4.14 k 3555u3555 ราคา 300฿  4.86 k 3556u3556 ราคา 400฿  6.60 k 3558u3558 ราคา 350฿  5.59 k
3559u3559 ราคา 300฿  5.38 k 3560u3560 ราคา 300฿  5.33 k 3562u3562 ราคา 500฿  8.63 k 3563u3563 ราคา 400฿  7.03 k 3564u3564 ราคา 260฿  4.42 k
3565u3565 ราคา 550฿  8.87 k 3566u3566 ราคา 600฿  10.30 k 3567u3567 ราคา 450฿  7.34 k 3568u3568 ราคา 600฿  9.55 k S3836u3836 ราคา 250฿  6.65 k
S3838u3838 ราคา 350฿  9.79 k S3839u3839 ราคา 350฿  10.01 k S4016u4016 ราคา 250฿  7.35 k S4017u4017 ราคา 300฿  5.13 k S4018u4018 ราคา 300฿  5.32 k
S4019u4019 ราคา 300฿  5.15 k S4020u4020 ราคา 200฿  4.45 k S4021u4021 ราคา 250฿  7.21 k S4022u4022 ราคา 250฿  6.57 k S4023u4023 ราคา 250฿  13.25 k
S4024u4024 ราคา 300฿  4.45 k S4025u4025 ราคา 200฿  5.71 k S4026u4026 ราคา 200฿  6.36 k S4027u4027 ราคา 200฿  6.44 k S4028u4028 ราคา 200฿  5.60 k
S4029u4029 ราคา 300฿  7.79 k S4030u4030 ราคา 200฿  5.09 k S4031u4031 ราคา 200฿  4.74 k S4032u4032 ราคา 300฿  5.12 k S4033u4033 ราคา 150฿  3.69 k
S4034u4034 ราคา 200฿  4.75 k S4035u4035 ราคา 200฿  5.03 k S4056u4056 ราคา 400฿  6.85 k S4057u4057 ราคา 300฿  5.39 k S4058u4058 ราคา 500฿  8.70 k
S4059u4059 ราคา 300฿  7.40 k S4061u4061 ราคา 250฿  7.82 k S4062u4062 ราคา 200฿  6.16 k S4063u4063 ราคา 500฿  26.00 k
S4064u4064 ราคา 250฿  4.15 k S4065u4065 ราคา 350฿  5.50 k S4066u4066 ราคา 400฿  4.48 k S4067u4067 ราคา 200฿  3.66 k S4068u4068 ราคา 150฿  4.61 k
S4069u4069 ราคา 200฿  6.14 k S4070u4070 ราคา 300฿  4.93 k S4071u4071 ราคา 100฿  2.85 k 4326u4326 ราคา700฿  20.50 k 4327u4327 ราคา 200฿  4.45 k
4328u4328 ราคา 150฿  3.76 k 4329u4329 ราคา 400฿  6.54 k 4330u4330 ราคา 200฿  5.34 k 4331u4331 ราคา 200฿  5.04 k 4332u4332 ราคา 300฿  7.59 k
4335u4335 ราคา 450฿  7.42 k 4336u4336 ราคา 250฿  3.88 k 4337u4337 ราคา 260฿  4.31 k
4338u4338 ราคา 200฿  5.40 k 4339u4339 ราคา 300฿  7.41 k 4340u4340 ราคา 200฿  4.91 k 4341u4341 ราคา 200฿  4.72 k 4342u4342 ราคา 300฿  5.23 k
4343u4343 ราคา 290฿  5.72 k 4344u4344 ราคา 150฿  3.66 k 4345u4345 ราคา 250฿  6.45 k 4347u4347 ราคา 200฿  5.09 k
4348u4348 ราคา 360฿  9.06 k 4349u4349 ราคา 150฿  3.46 k 4350u4350 ราคา 350฿  8.07 k 4351u4351 ราคา 300฿  5.27 k 4352u4352 ราคา 350฿  8.76 k
4353u4353 ราคา 400฿  6.86 k 4354u4354 ราคา 300฿  7.44 k 4355u4355 ราคา 250฿  6.16 k 4356u4356 ราคา 250฿  6.44 k 4357u4357 ราคา 300฿  4.67 k
4358u4358 ราคา 260฿  4.37 k 4359u4359 ราคา 200฿  5.30 k 4360u4360 ราคา 250฿  6.45 k 4361u4361 ราคา 350฿  5.83 k 4362u4362 ราคา 300฿  4.59 k
4363u4363 ราคา 360฿  9.07 k 4364u4364 ราคา 250฿  6.50 k 4365u4365 ราคา 250฿  6.13 k 4366u4366 ราคา 300฿  5.15 k 4367u4367 ราคา 300฿ 7.63 k
4368u4368 ราคา 250฿  2.97 k 4369u4369 ราคา 300฿  4.49 k 4370u4370 ราคา 200฿  5.10 k 4371u4371 ราคา 150฿  3.90 k 4372u4372 ราคา 270฿  4.57 k
4374u4374 ราคา 300฿  7.65 k 4375u4375 ราคา 200฿  4.21 k 4376u4376 ราคา 360฿  6.10 k 4377u4377 ราคา 300฿  5.09 k
4379u4379 ขายแล้ว350฿  8.48 k 4380u4380 ราคา 200฿  4.61 k 4506u4506 ราคา 400฿  4.73 k

ขนาด 8.4×10.7×35.3 มิล

4507

u4507 ราคา 500฿  7.81 k

ขนาด 9.6×12.8×5.8 มิล

S1505

u1505 ราคา 850฿  42.22 k


*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****
+++เชิญเพื่อนๆสมาชิก และลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน *จับจองเป็นเจ้าของพลอยสวยๆ พลอยแท้ พลอยธรรมชาติ นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แล้วครับ
-*-ชื่อพลอย: Green Sapphire มรกต พลอยแท้ 100%
-*-ความแข็ง: 9 โมหส์ เนื้อแข็ง -*-แหล่งที่มา: แอฟริกา
*ขนาด: mm -*-คุณภาพ: vs-vvs
-*-รูปร่าง:ไข่  หลังเบี้ย -*-ผ่านขบวนการเผา: BE -*-สี: เขียว
-*-ส่งแบบEMS 50 บาท ทั่วไทย ซื้อหลาย ๆเม็ดส่งพร้อมกัน เม็ดหลังๆฟรีค่าส่งครับ ประหยัดไปรายการละ 50 บาท *ส่งพร้อมกันทีเดียวเลย คิดค่าส่งเพียง 50 บาท รวย ๆครับพี่น้อง /ขอขอบคุณมาก ๆครับ
-*-รับประกันพลอยแท้100% -*-ออกใบเซอร์พร้อมรูปถ่ายเพิ่ม 300 บาทต่อ1เม็ด นะครับ
*-*หากไม่พอใจสินค้า(โดยไม่ต้องมีเหตุผล) คืนของได้ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ส่งของครับ
ติดต่อ สอบถามรายละเอียด กดที่ลิงค์ติดต่อเรา ครับ

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

ติดต่อเรา www.facebook/รับออเดอร์งานพลอย

**สนใจ พลอยบุษราคัม ไซน์ 4-10 k  กด>สวย 4-10 k**คลิ๊กกลุ่ม พลอยตัวเลือกสวยๆ ด้านล่าง นี้..v**

1.สนใจ พลอยบุษราคัม สวย 4-10 k  กดสวย 4-10 k

2.สนใจ พลอยบางกะจะ สวย 2-3 k   กดสวย 2-3 k

3.สนใจ พลอยเจียระไน สวย ราคาเริ่มต้น 400 .กดราคา400+

4.สนใจ พลอยเจียระไน สีเหลืองมะนาว แบ่งขาย.. กดบุษน้ำทองบางกะจะ

5.สนใจ พลอยออเร้นท์ สวย 1-5 k  กดแดงส้ม

6.สนใจ พลอยหลังเบี้ย สวย  กด…      หลังเบี้ยสวยๆ

7.สนใจ พลอยเจียระไน ราคาถูก แบ่งขายกด...บางกะจะราคาถูก

8.สนใจ เครื่องประดับ เพชร พลอย กด…จิวเวลรี่ (jewelry)

9.สนใจ พลอยหลังเบี้ย จันท์ กด .หลังเบี้ยพลอยจันท์

10.สนใจ พลอยทับทิม กด ทับทิมสวยๆ

สนใจติดต่อได้  https://www.facebook.com/สุทัศน์ ปฏิสง

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

กลุ่มโกดังพลอย1 https://www.facebook.com/groups/sing25077/

กลุ่มพลอยจันท์ https://www.facebook.com/groups/sutad5077/

 

หลังเบี้ยบุษอัฟ

*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****
S0037v0037 ราคา 1,000฿  5.18 k S0155v0155 ราคา 1,100฿  4.38 k S0205v0205 ราคา 1,200฿  12.82 k S1607v1607 ราคา 900฿  30.67 k S1624v1624 ราคา 650฿  13.35 k
S1708v1708 ราคา 800฿ 15.59 k S1710v1710 ราคา 900฿ 22.19 k S1787v1787 ราคา 350฿ 11.63 k S1802v1802 ราคา 150฿ 4.94 k S1857v1857 ราคา 170฿ 5.75 k
S1877v1877 ราคา 300฿ 8.71 k S1922v1922 ราคา 500฿ 15.37 k S1930v1930 ราคา 300฿ 9.20 k 1931v1931 ราคา 250฿ 6.50 k
1944v1944 ราคา 300฿ 11.00 k S2145v2145 ราคา 200฿ 6.65 k S2154v2154 ราคา 200฿ 6.46 k
0372v0372 ราคา  550฿ 13.85 k S2196v2196 ราคา 120฿ 6.06 k S2199v2199 ราคา 100฿ 5.69 k S2203v2203 ราคา 120฿ 2.90 k
S2394v2394 ราคา 150฿ 5.06 k S2404v2404 ราคา 160฿ 5.38 k S2406v2406 ราคา 150฿ 5.14 k
S2414v2414 ราคา 200฿ 10.45 k S2464v2464 ราคา 100฿ 5.80 k S2483v2484 ขายแล้ว 300฿ 9.84 k S2485v2485 ราคา 200฿ 6.68 k S2492v2492 ราคา 100฿ 5.23 k
S2502v2502 ราคา 200฿ 5.58 k S2504v2504 ราคา 470฿ 9.37 k S2506v2506 ราคา 120฿ 6.22 k S2508v2508 ราคา 550฿ 11.56 k
S2511v2511 ราคา 230฿ 9.20 k S2605v2605 ราคา 450฿ 11.30 k
S2619v2619 ราคา 260฿ 6.39 k S2620v2620 ราคา 160฿ 3.96 k S2621v2621 ราคา 190฿ 4.78 k S2684v2684 ราคา 200฿ 6.54 k
S2686v2686 ราคา 500฿ 19.32 k S2702v2702 ราคา 630฿ 9.08 k S2807v2807 ราคา 1,000฿ 9.43 k S3032v3032 ราคา 200฿ 7.70 k
S3033v3033 ราคา 200฿ 9.84 k S3034v3034 ราคา 200฿ 10.24 k S3037v3037 ราคา 200฿ 9.46 k S3038v3038 ราคา 200฿ 10.00 k S3039v3039 ราคา 200฿ 11.30 k
S3040v3040 ราคา 300฿ 13.48 k S3046v3046 ราคา 150฿ 6.63 k S3049v3049 ราคา 200฿ 7.84 k
S3052v3052 ราคา 100฿ 5.01 k S3053v3053 ราคา 150฿ 6.83 k S3055v3055 ราคา 200฿ 8.12 k
*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****____*****
-*-ชื่อพลอย: Yellow Sapphire บุษราคัม พลอยแท้ 100%
-*-ความแข็ง: 9 โมหส์ เนื้อแข็ง -*-แหล่งที่มา: แอฟริกา-*-คุณภาพ: VS-Si
-*-รูปร่าง: ไข่ , หยดน้ำ หลังเบี้ย -*-ผ่านขบวนการเผา: BE -*-สี: เหลือง , เหลืองส้ม , เหลืองมะนาว
-*-ส่งแบบEMS 50 บาท ทั่วไทย *ส่งพร้อมกันทีเดียวเลย คิดค่าส่งเพียง 50 บาท รวย ๆครับพี่น้อง
-*-ออกใบเซอร์พร้อมรูปถ่ายเพิ่ม 300 บาทต่อ1เม็ด นะครับ
*-*หากไม่พอใจสินค้า(โดยไม่ต้องมีเหตุผล) คืนของได้ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ส่งของครับ
สนใจติดต่อสอบถามได้ ตามลิงค์นี้ครับ…
 ติดต่อกด…https://www.facebook.com/สุทัศน์ ปฏิสงข์

ติดต่อกด…www.facebook/รับออเดอร์งานพลอย

1.สนใจ พลอยบุษราคัม สวย 4-10 k  กดสวย 4-10 k

2.สนใจ พลอยบางกะจะ สวย 2-3 k   กดสวย 2-3 k

3.สนใจ พลอยเจียระไน สวย ราคาเริ่มต้น 400 .กดราคา400+

4.สนใจ พลอยเจียระไน สีเหลืองมะนาว แบ่งขาย.. กดบุษน้ำทองบางกะจะ

5.สนใจ พลอยออเร้นท์ สวย 1-5 k  กดแดงส้ม

6.สนใจ พลอยหลังเบี้ย สวย  กด…      หลังเบี้ยสวยๆ

7.สนใจ พลอยเจียระไน ราคาถูก แบ่งขายกด...บางกะจะราคาถูก

8.สนใจ เครื่องประดับ เพชร พลอย กด…จิวเวลรี่ (jewelry)

9.สนใจ พลอยหลังเบี้ย จันท์ กด .หลังเบี้ยพลอยจันท์

10.สนใจ พลอยทับทิม กด ทับทิมสวยๆ

 

ไปหน้าแรก/ เครื่องประดับ เพชร พลอย กด..จิวเวลรี่

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

กลุ่มโกดังพลอย1 https://www.facebook.com/groups/sing25077/

กลุ่มพลอยจันท์ https://www.facebook.com/groups/sutad5077/

กำเนิดของพลอยธรรมชาติ

ธรรมชาติเป็นผู้สร้างพลอย ขึ้นมาในโลก มนุษย์เป็นผู้สร้างเสริมเร่งเวลา ไม่ต้องรอให้ภูเขาไฟระเบิดอีก เพราะภูเขาไฟเป็นแหล่งกำเนิดของอัญมณี แล้วถูกเสริมสร้าง ปรุ่งแต่ง โดยฝีมือมนุษย์ ด้วยเทคนิค ที่ล้ำสมัย และยังจะคงพัฒนาต่อไป อย่างไม่รู้จบสิ้น เราเรียกการเร่งเวลาว่า การเผาพลอย เครื่องมือเผาพลอย เรียกว่าเตา เตามีหน้าที่เผาและเร่งความร้อน โดยใช้ถ่านไม้โกงกาง สำหรับเผาพลอยเนื้ออ่อนเช่น พลอยเพทาย ใช้ถ่านหินริกไนท์(เตาถ่านหิน) เผาพลอยเนื้อแข็งประเภทพลอยน้ำเงิน เช่นพลอยออสเตรีย จีน เวียดนาม อัฟริกา ใช้น้ำมันและแก๊ส เป็นเชื้อเพลิง (เตาน้ำมัน เตาแก๊ส) เผาพลอยประเภทเดียวกับเตาถ่านหิน ใช้ไฟฟ้า (เตาไฟฟ้า)เผาพลอยได้ทุกประเภท ทั้งเนื้ออ่อน เนื้อแข็ง ทั้งพลอยแดง น้ำเงิน เหลือง ขาว ดำ พลอยทุกชนิด มาจบที่เตาไฟฟ้า อยู่ที่ใครจะมีเทคนิค อย่างไร (ไม่มีใครบอกใคร) ในการเผาพลอยแต่ละชนิด จุดจบของคนเผาพลอย = รวยทุกคนครับ จะบอกให้อิอิ

กลับไปหน้าหลัก กด…หน้าแรก

ไปหน้าแรก/ เครื่องประดับ เพชร พลอย กด..จิวเวลรี่

 

แร่รัตนชาติ
แร่รัตนชาติเป็น “อโลหะ” ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้มาก   โดยเฉพาะเพชรพลอยที่แปรรูปเป็นอัญมณีแล้ว
สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้  ความหมายของรัตนชาติหรืออัญมณีว่า”เป็นแร่และหรือสารประกอบอินทรีย์ที่นำมาใช้เป็นเครื่องประดับ”    มีสมบัติสำคัญคือ1. ความสวยงาม 2.ความคงทน 3.ความหายาก 4.ความนิยม และ 5. ความสามารถในการพกพา  ส่วนสารประกอบที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตและจัดเป็นรัตนชาติ ได้แก่ 1.ไข่มุก 2.ปะการัง 3.อำพัน นอกจากนี้สถาบันดังกล่าว  ยังแบ่ง อัญมณีออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1.เพชร 2.พลอยหรือหินสี
บ่อพลอยที่เป็นแหล่งผลิตรัตนชาติที่สำคัญและเก่าแก่ของไทยอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี  ตราด และกาญจนบุรี  ส่วนเพชรพบปนอยู่ในลานแร่ดีบุกที่จังหวัดภูเก็ตและพังงา แต่ปริมาณน้อยและคุณภาพต่ำมาก  แร่รัตนชาติ ที่มีชื่อเสียงของไทย ได้แก่ ทับทิมสยาม  ไพลินหรือแซปไฟร์สีน้ำเงิน บุษราคัม
ทับทิมสยามและไพลินเป็นพลอยในตระกูลแร่ คอรันดัม มีส่วนประกอบหลักเป็น อะลูมิเนียมออกไซด์  โดย มี Al ร้อยละ52.9 และ O ร้อยละ 47.1 โดยมวล   การที่พลอยตระกูลคอรันดัมมีสีแตกต่างกันเนื่องจากมีธาตุอื่นเป็นมลทิน เช่น
–       ถ้ามี Cr จะทำให้เนื้อพลอยมีสีชมพูจนถึงสีแดงเข้ม ซึ่งเรียกว่า “ทับทิม”
ถ้ามี Fe จะทำให้พลอยมีสีเขียวอ่อน สีเหลือง หรือสีน้ำตาล
ถ้ามีทั้ง Fe และ Ti ปนด้วยกัน จะทำให้พลอยมีสีน้ำเงินอ่อนถึงสีน้ำเงินเข้ม เรียก “ไพลิน”
ถ้ามีแร่รูไทล์ ปนอยู่ จะทำให้พลอยมีลายเส้นเหลือบๆ หรือ รูปดาว เรียกว่า “พลอยสาแหรกหรือพลอยสตาร์”
การตรวจสอบเพชรและพลอยเพื่อจำแนกชนิดหรือเพื่อพิสูจน์ว่า เป็นของแท้หรือเทียม จะใช้เครื่องมือและวิธีการเฉพาะ เพื่อตรวจสอบสมบัติที่ปรากฏ เช่น ความแข็ง  ความถ่วงจำเพาะ รูปลักษณะของผลึกที่เกิดตามธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นสมบัติเฉพาะของรัตนชาติแต่ละชนิด
แร่รัตนชาติแต่ละชนิดมีความแข็งหรือความทนทานต่อการขูดขีดได้ไม่เท่ากัน นักธรณีวิทยาชาวเยอรมัน ชื่อ เฟดริก  โมส์   ได้จัดระดับความแข็งของแร่ตั้งแต่อ่อนที่สุดจนถึงแข็งที่สุดไว้ 10 ระดับ โดยเพชร เป็นแร่ที่มีความแข็งที่สุด  และ โดยทั่วไปแร่รัตนชาติจะมีความแข็งสูงกว่า 6
เพชรเป็นอัญมณีที่มีความแข็งที่สุด ประกอบด้วยผลึกของธาตุคาร์บอน มีโครงสร้างเป็นร่างตาข่าย ไม่นำไฟฟ้า แต่นำความร้อนได้ดีที่สุด และดีกว่าทองแดง 5 เท่า จึงถูกนำไปใช้ทำส่วนประกอบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันสามารถสังเคราะห์เพชรได้ โดยอัดแกรไฟต์ภายใต้ความดัน 50,000-100,000 บรรยากาศ ที่อุณหภูมิ 2000 oC โดยมีโครเมียม เหล็ก หรือแพลทินัมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เพชรที่ได้จะมีความแข็ง ความถ่วงจำเพาะ ค่าดัชนีหักเหแสง และโครงสร้างผลึกเหมือนกับเพชรธรรมชาติ แต่การผลิตเพชรจะเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก
ส่วน ทับทิม ไพลิน และบุษราคัม มีระดับความแข็ง ความถ่วงจำเพาะ และค่าดัชนีหักเหแสงเท่ากัน จึงจัดเป็นแร่ชนิดเดียวกัน แต่มีสีแตกต่างกันเนื่องจากมีธาตุมลทินในเนื้อพลอยแตกต่างกัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยให้มีการเพิ่มคุณภาพของแร่ได้หลายวิธี เช่นการเจียระไน การเผา การอาบรังสี การย้อมเคลือบสี และการฉายแสงเลเซอร์ วิธีการเหล่านี้ช่วยให้อัญมณีมีความงดงามและมีคุณค่ามากขึ้น
การเจียระไน เป็นเทคนิคที่ทำให้อัญมณีมีความแวววาวเป็นประกายและมีสีสันเด่นชัดขึ้น โดยใช้เครื่องมือทำให้เป็นเหลี่ยม เพื่อให้แสงหักเหสะท้อนกลับไปมาภายในผลึกและสะท้อนออกด้านหน้า

 

รูป 1 การเจียระไนเพชรพลอยแบบต่างๆ

การเผาพลอยหรือการหุงพลอย เป็นเทคนิคที่ช่วยให้พลอยมีสีสันสวยงาม โดยใช้ความร้อนและอุณหภูมิที่เหมาะสม ทำให้ธาตุต่างๆ ในเนื้อพลอยจัดเรียงตัวใหม่ ทำให้พลอยใสขึ้นและมีสีเปลี่ยนไปอย่างถาวรดังแสดงในตารางที่ 1

 

การเผาพลอย
การเผาพลอยหรือการหุงพลอย คือ การทำให้พลอยมีสีสันสวยงามยิ่งขึ้น โดยการนำพลอยมาให้ความร้อนในช่วงอุณหภูมิและภาวะที่เหมาะสม จนธาตุต่างๆในเนื้อพลอยใสขึ้นและมีสีเปลี่ยนไปถาวร  เช่น

ชนิดของพลอย    สีเดิมตามธรรมชาติ    สีที่เปลี่ยนแปลงหลังการให้ความร้อน
-ทับทิม
-แซปไฟร์สีน้ำเงิน(ไพลิน)
-แซปไฟร์สีขาว
-เพทาย
-โทแปซ

-ควอตซ์ (แอเมทิสต์)    แดงอมม่วง แดงอมน้ำตาล ชมพูอมม่วง
น้ำเงิน
ขาวใส ขาวขุ่นน้ำนม หรือขาวอมเหลือง
น้ำตาล สีชา
ขาวใส

ม่วง    แดงสดหรือชมพูสด
น้ำเงินเข้มขึ้นหรือน้ำเงินสว่างขึ้น
น้ำเงิน เขียว เหลือง หรือเหลืองน้ำทอง
ใสไม่มีสี เหลืองน้ำทอง น้ำเงิน
น้ำเงิน (ก่อนเผาจะอาบรังสีนิวตรอนให้ได้สีเหลือง น้ำตาล หรือเขียว)
ใสไม่มีสี เหลืองน้ำทอง เขียว

การย้อมเคลือบสี คือการเผาพลอยรวมกับสารเคมีบางชนิด ทำให้พลอยมีสีสันสวยงามขึ้น สารเคมีที่ใช้จะมีส่วนผสมของธาตุมลทินที่ทำให้พลอยชนิดนั้นเกิดสีตามธรรมชาติ แต่จะแตกต่างกับการเผาพลอยตรงที่ สีที่เกิดขึ้นสามารถอยู่ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น
การอาบรังสี คือการนำพลอยไปอาบรังสีแกมมาจากโคบอลต์-60 ทำให้สีเปลี่ยนแปลง

ที่มาของคำว่า”พลอย”

การถูกทำลายของโลก
เมื่อครั้งไดร์โนเสาร์ ถูกทำลาย “ทำให้เกิดอัญมณี” มากมาย
ทฤษฎีนี้มาจาก การวิจัย การเทียบเทียงกับการเผาพลอยนั่นเองครับ

พลอยสวยๆ ที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ เดิมทีเดียวเป็นเพียงแร่ธาตุอัญมณี ยังไม่ใช่พลอยสวย ต่อเมื่อการเอาแร่ธาตุ บางชนิดมาผสมกันแล้ว เผาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยโดยใช้ความร้อนสูงๆ เลียนแบบธรรมชาติ เมื่อครั้งโลกถูกทำลาย เป็นบางแห่ง แห่งหนใดมีภูเขาไฟระเบิด ก็มักจะมีอัญมณีเกิดขึ้นตรงนั้น ดังเช่นประเทศอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศที่มีภูเขาไฟครุกรุ่นอยู่ อีกหลายร้อยหลายพันปี เมื่อภูเขาไฟสงบลง อาจมีอัญมณี ประเภทเพชร พลอยจำนวนมาก

ด้วยเหตุนี้ อัญมณีนี้ จึงมีชื่อว่า พลอย คือเป็นผลพลอยได้ มาจากการแผดเผาของแม็กม่าร์ นั่นเอง

กลับไปหน้าแรกคลิ๊ก…Yellow Sapphire -Africa

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/พลอยขึ้นตัวเรือน