พลอยอัพเดท ปี60

พลอยดิลาเม้น

U0000รหัส U0000 พลอยวัดไซร์ ราคาสนใจติดต่อได้ครับ U0001รหัส U0001 พลอยกลม ราคาสนใจติดต่อได้ครับ U0002รหัส U0002 พลอยเผาเก่า ราคาสนใจติดต่อได้ครับ U0003รหัส U0003 พลอยวัดไซร์ ราคากะรัตละ150บาทครับ U0004รหัส U0004 พลอยวัดไซร์ ราคา150+ครับ
U0005รหัส U0005 พลอยวัดไซร์ ราคากะรัตละ80บาทครับ U0006รหัส U0006 พลอยไข่ น้ำหนัก2.99k ราคาสนใจติดต่อได้ครับ U0007รหัส U0007 พลอยไข่ ราคาสนใจติดต่อได้ครับ U0008รหัส U0008 พลอยไข่ ราคาสนใจติดต่อได้ครับ U0009รหัส U0009 พลอยไข่ราคาสนใจติดต่อได้ครับ

พลอยมรกต (บางกะจะ จันทบุรี)

U0010รหัส U0010 6×4 น้ำหนัก1.87k ราคา400บาทครับ U0011รหัส U0011 พลอยกลม 4-5mm สนใจติดต่อได้ครับ U0012รหัส U0012 พลอยไข่ 6×4 ราคาสนใจติดต่อได้ครับ U0013รหัส U0013 พลอยมาคี สนใจติดต่อได้ครับ U0014รหัส U0014 พลอยรูปหัวใจ สนใจติดต่อได้ครับ
U0015รหัส U0015 พลอยไข่ น้ำหนัก 2.08k ราคา700บาท ติดจองครับ U0016รหัส U0016 พลอยไข่ ราคาสนใจติดต่อได้ครับ U0017รหัส U0017 พลอยสี่เหลี่ยม ราคาสนใจติดต่อได้ครับ U0018รหัส U0018 พลอยไข่ 7×5 สนใจติดต่อได้ครับ U0019รหัส U0019 พลอยไข่ 8×6 สนใจติดต่อได้ครับ

พลอยบางกะจะ

U0020รหัส U0020 หยดน้ำ น้ำหนัก23.93k ราคากะรัตละ100+ครับ U0021รหัส U0021 5×4 ราคากะรัตละ100+ครับ U0022รหัส U0022 6×4 ราคากะรัตละ100+ครับ U0023รหัส U0023 6×5 ราคากะรัตละ100+ครับ U0024รหัส U0024 6×5 ราคากะรัตละ200+ครับ
U0025รหัส U0025 7×5 ราคากะรัตละ100+ครับ U0026รหัส U0026 7×5 น้ำหนัก 279k ราคากะรัตละ200ครับ U0027รหัส U0027 7×5 น้ำหนัก107.48k ราคากะรัตละ300ครับ U0028รหัส U0028 7×5 ราคากะรัตละ500ครับ U0029รหัส U0029 6×4 น้ำหนัก 205.74k ราคากะรัตละ200ครับ
U0030รหัส U0030 8×6 ราคากะรัตละ200+ครับ U0031รหัส U0031 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 3.52k ราคาเม็ดละ 700บาท ไซน์ mm U0032รหัส U0032 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 3.09k ราคาเม็ดละ 600บาท ไซน์ mm U0033รหัส U0033 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 2.10k ราคาเม็ดละ 200บาท ไซน์ 6.9×8.3mm U0034รหัส U0034 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.69k ราคาเม็ดละ 600บาท ไซน์ mm
U0035รหัส U0035 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.00k ราคาเม็ดละ 1,200บาท ไซน์ mm U0036รหัส U0036 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 2.44k ราคาเม็ดละ 240บาท ไซน์ 7.3×8.7mm U0037รหัส U0037 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.85k ราคาเม็ดละ 180บาท ไซน์ mm U0038รหัส U0038 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.76k ราคาเม็ดละ 400บาท ไซน์ mm U0039รหัส U0039 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.17k ราคาเม็ดละ 600บาท ไซน์ mm
U0040รหัส U0040 พลอยบางกะจะ น้ำหนักรวม 2.35k ราคาทั้งสองเม็ด 470บาท ไซน์ mm U0041รหัส U0041 พลอยบางกะจะ น้ำหนักรวม 3.36k ราคาทั้งสองเม็ด 670บาท ไซน์ mm U0042รหัส U0042 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 2.69k ราคาเม็ดละ 1,700บาท ไซน์ mm U0043รหัส U0043 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 2.31k ราคาเม็ดละ 1,500บาท ไซน์ mm U0044รหัส U0044 พลอยแอฟริกาะ น้ำหนัก 5.58k ราคาเม็ดละ บาท ไซน์ mm
U0045รหัส U0045 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 3.29k ราคาเม็ดละ 650บาท ไซน์ mm U0046รหัส U0046 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 3.66k ราคาเม็ดละ 750บาท ไซน์ mm U0047รหัส U0047 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 5.21k ราคาเม็ดละ 1,100บาท ไซน์ mm U0048รหัส U0048 พลอยแอฟริกา น้ำหนัก 5.68k ราคาเม็ดละ 900บาท ไซน์ mm U0049รหัส U0049 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 6.12k ราคาเม็ดละ 1,000บาท ไซน์ mm
U0050รหัส U0050 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 6.19k ราคาเม็ดละ 1,200บาท ไซน์ mm U0051รหัส U0051 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 2.86k ราคาเม็ดละ 200บาท ไซน์ mm U0052รหัส U0052 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.65k ราคาเม็ดละ 500บาท ไซน์ mm U0053รหัส U0053 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.30k ราคาเม็ดละ 500บาท ไซน์ mm U0054รหัส U0054 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.01k ราคาเม็ดละ 200บาท ไซน์ mm
U0055รหัส U0055 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.00k ราคาเม็ดละ 300บาท ไซน์ mm U0056รหัส U0056 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.14k ราคาเม็ดละ 350บาท ไซน์ mm U0057รหัส U0057 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.11k ราคาเม็ดละ 200บาท ไซน์ mm U0058รหัส U0058 พลอยแอฟริกา น้ำหนัก 3.79k ราคาเม็ดละ 120บาท ไซน์ mm U0059รหัส U0059 พลอยแอฟริกา น้ำหนัก 4.35k ราคาเม็ดละ 130บาท ไซน์ mm
U0060รหัส U0060 พลอยแอฟริกา น้ำหนัก 7.28k ราคาเม็ดละ 140บาท ไซน์ mm รอรหัส U0000 น้ำหนัก  ราคาเม็ดละ บาท ไซน์ mm รอรหัส U0000 น้ำหนัก  ราคาเม็ดละ บาท ไซน์ mm รอรหัส U0000 น้ำหนัก  ราคาเม็ดละ บาท ไซน์ mm รอรหัส U0000 น้ำหนัก  ราคาเม็ดละ บาท ไซน์ mm
Image

VVS

*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****

S0011S0011 ราคา 1,900฿ 12.42 k S0050S0050 ราคา 6,050฿ 23.24 k S0058S0058 ราคา 3,750฿ 20.83 k S0109S0109 ราคา 2,800฿ 13.99 k 3130S3130 ราคา 300฿ 2.13 k
3369S3369 ราคา 900฿ 1.88 k 3370S3370 ราคา 230฿ 1.53 k 3371S3371 ราคา 210฿ 1.41 k 3373S3373 ราคา 800฿ 2.30 k 3376S3376 ราคา 600฿ 2.47 k
3377S3377 ราคา 760฿ 2.54 k 3379S3379 ราคา 570฿ 1.64 k 3380S3380 ราคา 400฿ 1.38 k 3381S3381 ราคา 300฿ 2.11 k 3382S3382 ราคา 800฿ 2.68 k
3383S3383 ราคา 350฿ 2.16 k 3384S3384 ราคา 870฿ 2.49 k 3385S3385 ราคา 800฿ 1.66 k 3387S3387 ราคา 940฿ 3.13 k S3599S3599 ราคา 360฿ 1.81 k
S3600S3600 ราคา 400฿ 2.09 k S3602S3602 ขายแล้ว 800฿ 1.78 k S3603S3603 ราคา 580฿ 1.46 k S3607S3607 ราคา 760฿ 1.26 k S3608S3608 ขายแล้ว 620฿ 1.78 k
S3609S3609 ราคา 790฿ 1.57 k S3610S3610 ราคา 870฿ 1.73 k S3612S3612 ราคา 920฿ 3.09 k S3613S3613 ราคา 850฿ 2.83 k S3614S3614 ราคา 1,500฿ 2.52 k
S3615S3615 ราคา 350฿ 1.14 k S3616S3616 ราคา 200฿ 1.00 k S3617S3617 ราคา 200฿ 1.11 k S3618S3618 ราคา 350฿ 1.16 k S3619S3619 ราคา 400฿ 1.36 k
S3621S3621 ราคา 300฿ 1.00 k S3624S3624 ราคา 300฿ 1.00 k S3625S3625 ราคา 400฿ 1.32 k S3626S3626 ราคา 300฿ 1.06 k S3627S3627 ราคา 350฿ 1.14 k
S3659S3659 ราคา 400฿ 1.64 k S3660S3660 ราคา 300฿ 2.35 k S3663S3663 ราคา 200฿ 1.28 k S3664S3664 ราคา 150฿ 1.17 k S3665S3665 ราคา 300฿ 1.54 k
S3666S3666 ราคา 200฿ 1.00 k S3667S3667 ราคา 200฿ 1.04 k S3668S3668 ราคา 200฿ 1.08 k S3723S3723 ราคา 1,200฿ 2.02 k S3725S3725 ราคา 550฿ 2.22 k
S3796S3796 ขายแล้ว 400฿ 1.97 k S3798S3798 ราคา 400฿ 2.18 k S3801S3801 ราคา 500฿ 3.23 k S3802S3802 ราคา 400฿ 2.66 k S3803S3803 ราคา 1,500฿ 2.00 k
S3876S3876 ราคา 2,200฿ 2.49 k S4072S4072 ขายแล้ว 650฿ 1.97 k S4073S4073 ราคา 850฿ 1.70 k S4074S4074 ราคา 1,200฿ 2.02 k S4075S4075 ราคา 800฿ 1.17 k
S4078S4078 ราคา 300฿ 1.20 k S4079S4079 ขายแล้ว 350฿ 0.82 k S4080S4080 ราคา 800฿ 1.35 k S4081S4081 ราคา 1,000฿ 1.42 k S4082S4082 ราคา 1,000฿ 1.20 k
S4083S4083 ราคา 1,000฿ 1.69 k S4084S4084 ราคา 1,000฿ 1.17 k S4087S4087 ราคา 2,000฿ 2.98 k S4088S4088 ราคา 1,500฿ 3.41 k S4089S4089 ราคา 1,200฿ 2.94 k
S4090S4090 ราคา 2,500฿ 3.94 k 4176S4176 ราคา 750฿ 2.25 k 4177S4177 ราคา 700฿ 2.13 k 4178S4178 ราคา 750฿ 2.24 k 4179S4179 ราคา 750฿ 3.20 k
4180S4180 ราคา 600฿ 2.36 k 4181S4181 ราคา 750฿ 3.10 k 4183S4183 ราคา 500฿ 1.65 k 4192S4192 ราคา 850฿ 2.43 k 4193S4193 ราคา 750฿ 2.65 k
4194S4194 ราคา 700฿ 2.23 k 4196S4196 ราคา 450฿ 1.30 k 4197S4197 ราคา 700฿ 1.64 k 4199S4199 ขายแล้ว 550฿ 1.91 k 4200S4200 ราคา 3,000฿ 2.10 k
4224S4224 ขายแล้ว 800฿ 1.60 k 4225S4225 ราคา 750฿ 1.50 k 4226S4226 ราคา 850฿ 1.73 k 4227S4227 ราคา 600฿ 1.21 k 4228S4228 ราคา 650฿ 1.27 k
4229S4229 ราคา 750฿ 1.50 k 4230S4230 ราคา 700฿ 1.43 k 4231S4231 ราคา 700฿ 1.85 k 4232S4232 ราคา 300฿ 0.86 k 4233S4233 ราคา 500฿ 1.43 k
4235S4235 ราคา 800฿ 1.99 k 4236S4236 ราคา 750฿ 2.14 k 4238S4238 ราคา 1,000฿ 2.46 k 4239S4239 ราคา 800฿ 2.09 k 4241S4241 ราคา 1,000฿ 2.28 k
4242S4242 ราคา 800฿ 2.12 k 4243S4243 ราคา 650฿ 1.68 k 4244S4244 ราคา 1,000฿ 2.31 k 4245S4245 ราคา 900฿ 2.31 k 4246S4246 ราคา 350฿ 0.98 k
4247S4247 ราคา 900฿ 2.29 k 4248S4248 ราคา 800฿ 2.09 k 4249S4249 ราคา 750฿ 2.08 k 4250S4250 ราคา 700฿ 1.94 k 4251S4251 ราคา 800฿ 2.10 k
4252S4252 ราคา 600฿ 1.54 k 4253S4253 ราคา 550฿ 1.26 k 4254S4254 ราคา 350฿ 0.98 k 4255S4255 ราคา 600฿ 1.35 k 4256S4256 ราคา 1,000฿ 2.59 k
4257S4257 ราคา 400฿ 1.14 k 4258S4258 ราคา 1,000฿ 2.53 k 4259S4259 ราคา 800฿ 2.06 k 4260S4260 ราคา 450฿ 1.16 k 4261S4261 ราคา 700฿ 1.88 k
4441S4441 ติดจอง 400฿ 0.88 k 4442S4442 ราคา 500฿ 0.90 k 4443S4443 ราคา 400฿ 1.66 k 4444S4444 ราคา 700฿ 1.37 k 4445S4445 ราคา 600฿ 0.80 k
4446S4446 ราคา 400฿ 0.79 k 4447S4447 ราคา 500฿ 1.14 k 4448S4448 ราคา 1,000฿ 1.43 k 4449S4449 ราคา 700฿ 1.51 k 4450S4450 ราคา 700฿ 1.29 k
4451S4451 ราคา 600฿ 1.05 k 4452S4452 ราคา 800฿ 0.86 k 4453S4453 ราคา 700฿ 1.32 k 4454S4454 ราคา 600฿ 1.26 k 4455S4455 ราคา 300฿ 1.08 k
*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****______*****
++เชิญ *จับจองเป็นเจ้าของพลอยสวย พลอยแท้ พลอยธรรมชาติ จากประเทศไทย
-*-ชื่อพลอย: Yellow Sapphire บุษราคัม พลอยแท้ 100%
-*-ความแข็ง: 9 โมหส์ เนื้อแข็ง -*-แหล่งที่มา: บางกะจะ จันทบุรี -*-คุณภาพ: vvs
-*-รูปร่าง:ไข่ , สี่เหลี่ยม , หยดน้ำ กลม เจียระไน -*-ผ่านขบวนการเผา: BE -*-สี: เหลือง
-*-ส่งแบบEMS 50บาท-*-ออกใบเซอร์พร้อมรูปถ่ายเพิ่ม 300 บาทต่อ1เม็ด
*-*หากไม่พอใจสินค้า(ทุกกรณี)คืนของได้ภายใน 15 วัน ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนที่ซื้อไป
สนใจติดต่อสอบถามได้ ตามลิงค์นี้ครับ…

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

ติดต่อเรา www.facebook/รับออเดอร์งานพลอย

*พลอยตัวเลือกสวยๆ*

1.สนใจ พลอยบุษราคัม สวย 4-10 k  กดสวย 4-10 k

2.สนใจ พลอยบางกะจะ สวย 2-3 k   กดสวย 2-3 k

3.สนใจ พลอยเจียระไน สวย ราคาเริ่มต้น 400 .กดราคา400+

4.สนใจ พลอยเจียระไน สีเหลืองมะนาว แบ่งขาย.. กดบุษน้ำทองบางกะจะ

5.สนใจ พลอยออเร้นท์ สวย 1-5 k  กดแดงส้ม

6.สนใจ พลอยหลังเบี้ย สวย  กด…      หลังเบี้ยสวยๆ

7.สนใจ พลอยเจียระไน ราคาถูก แบ่งขายกด...บางกะจะราคาถูก

8.สนใจ เครื่องประดับ เพชร พลอย กด…จิวเวลรี่ (jewelry)

9.สนใจ พลอยหลังเบี้ย จันท์ กด .หลังเบี้ยพลอยจันท์

10.สนใจ พลอยทับทิม กด ทับทิมสวยๆ

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

ติดต่อเรา www.facebook/รับออเดอร์งานพลอย

กลุ่มโกดังพลอย1 https://www.facebook.com/groups/sing25077/

กลุ่มพลอยจันท์ https://www.facebook.com/groups/sutad5077/

 

 

 

 

 

หลังเบี้ยพลอยจันท์

*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****

S0022S0022 ราคา 1,000฿  4.93 k S0023S0023 ราคา 1,100฿  5.63 k S0025S0025 ราคา 1,500฿  7.63 k S0026S0026 ราคา 1,200฿  5.94 k S0204S0204 ราคา 1,500฿  15.17 k
S1574S1574 ราคา 900฿  7.03 k S1620S1620 ราคา 600฿  12.36 k S1621S1621 ราคา 600฿  12.29 k S1628S1628 ราคา 650฿  13.35 k 1806S1806 ราคา 150฿  5.95 k
1818S1818 ราคา 150฿  5.92 k 1835S1835 ราคา 200฿  7.39 k 1836S1836 ราคา 330฿  8.20 k S1885S1885 ราคา 350฿  5.77 k S1952S1952 ขายแล้ว 150฿  4.07 k
S2204S2204 ขายแล้ว 150฿  3.60 k 2212S2212 ราคา 150฿  2.37 k S2214S2214 ราคา 150฿  3.85 k S2220S2220 ราคา 300฿  3.96 k S2221S2221 ราคา 150฿  3.22 k
S2392S2392 ราคา 220฿  7.44 k S2465S2465 ราคา 330฿  6.67 k S2680S2680 ขายแล้ว 300฿  7.50 k S2683S2683 ราคา 300฿  6.22 k 3480S3480 ราคา 1,400฿  14.01 k
4393S4393 ราคา 350฿  5.15 k 4394S4394 ราคา 300฿  4.20 k 4493

S4493 ราคา 1,000฿  4.29 k

ขนาด 11.4×9.2×4.1 มิล

4494

S4494 ราคา 500฿  1.53 k

ขนาด 6x8x2.9 มิล

4495

S4495 ราคา 300฿  1.10 k

ขนาด 5×7.2×3.1 มิล

4496

S4496 ราคา 600฿  3.55 k

ขนาด 11.1x10x3.2 มิล

4497

S4497 ราคา 300฿  1.22 k

ขนาด 6 มิล

4498

S4498 ราคา 700฿  3.82 k

ขนาด 6.2×8.1×3.7 มิล

ขนาด 6.1×8.1×3.3 มิล

4499

S4499 ราคา 2,000฿  8.12 k

ขนาด 10.8×12.2×6 มิล

4500

S4500 ราคา 300฿  1.00 k

ขนาด 6 มิล

4501

S4501 ราคา 1,000฿  2.42 k

ขนาด 7.3×9.3×3.5 มิล

123

S0000 ราคา 000฿  0.00 k

ขนาด 0.0×0.0x0.0 มิล

123

S0000 ราคา 000฿  0.00 k

ขนาด 0.0×0.0x0.0 มิล

123

S0000 ราคา 000฿  0.00 k

ขนาด 0.0×0.0x0.0 มิล

123

S0000 ราคา 000฿  0.00 k

ขนาด 0.0×0.0x0.0 มิล

*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****

 

 

มรกต เขียวส่อง เจียระไน

 *****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****
S3867S3867 ราคา 450฿ 2.25 k S3868S3868 ราคา 300฿ 2.62 k S3869S3869 ราคา 250฿ 2.14 k S3871S3871 ราคา 400฿ 2.09 k S3872S3872 ราคา 500฿ 2.48 k
S3873S3873 ราคา 200฿ 1.74 k S3874S3874 ราคา 250฿ 1.78 k 4160S4160 ราคา 600฿ 2.40 k 4161S4161 ราคา 650฿ 2.65 k 4162S4162 ราคา 550฿ 2.35 k
4163S4163 ราคา 650฿ 2.74 k 4165S4165 ราคา 550฿ 2.23 k 4166S4166 ราคา 550฿ 2.48 k 4168S4168 ราคา 600฿ 2.39 k 4173S4173 ราคา 500฿ 4.15 k
4395S4395 ราคา 300฿ 2.57 k 4396S4396 ราคา 400฿ 1.98 k 4397S4397 ติดจอง 400฿ 1.78 k 4478

S4478 ติดจอง 300฿  0.62 k

ขนาด 4.7 มิล

4479

S4479 ราคา 500฿  1.13 k

ขนาด 5.8×7.2×3.2 มิล

4480

S4480 ราคา 400฿  1.57 k

ขนาด 4.1×6.2×2.6 มิล

ขนาด 3.9×6.1×2.9 มิล

4481

S4481 ราคา 300฿  0.84 k

ขนาด 4 มิล

4482

S4482 ราคา 500฿  1.70 k

ขนาด 5.8×7.5×4.5 มิล

123

S0000 ราคา 000฿  0.00 k

ขนาด 0.0×0.0x0.0 มิล

123

S0000 ราคา 000฿  0.00 k

ขนาด 0.0×0.0x0.0 มิล

*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****

ออเรนจ์ รวม

*****_____*****______*****_____*****______*****_____*****______*****______*****

S0124S0124 ราคา 1,200฿ 20.27 k S0193S0193 ขายแล้ว 2,000฿ 4.02 k S0194S0194 ราคา 1,000฿ 3.15 k S1497S1497 ติดจอง 500฿ 1.97 k S1501S1501 ราคา 1,850฿ 20.50 k
S1502S1502 ราคา 2,000฿ 22.38 k S1505S1505 ราคา 850฿ 42.22 k S1506S1506 ราคา 800฿ 41.39 k S1551S1551 ราคา 1,500฿ 16.74 k S1552S1552 หมด 20.00 k
S1553S1553 ราคา 1,500฿ 16.98 k S1554S1554 หมด 20.10 k 2496S2496 ราคา 150฿ 3.17 k 2517S2517 ราคา 200฿ 5.03 k 2522S2522 ราคา 150฿ 3.78 k
2523S2523 ราคา 170฿ 4.24 k 2525S2525 ราคา 130฿ 3.21 k S2674S2674 ราคา 250฿ 7.18 k S2678S2678 ราคา 200฿ 4.90 k S3818S3818 ราคา 150฿ 2.68 k
4398S4398 ขายแล้ว 200฿ 3.98 k 4399S4399 ราคา 350฿ 5.05 k 4483

S4483 ราคา 500฿  0.98 k

ขนาด 5×6.9×2.7 มิล

4484

S4484 ติดจอง 600฿  10.02 k

ขนาด 12.3×15.1×4.7 มิล

4485

S4485 ขายแล้ว 700฿  4.68 k

ขนาด 6x8x3.5 มิล

ขนาด 6.1×8.2×3.4 มิล

ขนาด 5.2×6.1×3.1 มิล

4486

S4486 ราคา 500฿  3.22 k

ขนาด 5.2x7x3 มิล

ขนาด 5x7x3 มิล

ขนาด 5.1×6.7×2.9 มิล

4487

S4487 ราคา 400฿  2.49 k

ขนาด 6.2x8x4 มิล

123

S0000 ราคา 000฿  00.00 k

ขนาด 0.0×0.0x0.0 มิล

123

S0000 ราคา 000฿  00.00 k

ขนาด 0.0×0.0x0.0 มิล

123

S0000 ราคา 000฿  00.00 k

ขนาด 0.0×0.0x0.0 มิล

+++เชิญเพื่อนๆสมาชิก และลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน *จับจองเป็นเจ้าของพลอยสวยๆ พลอยแท้ พลอยธรรมชาติ นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แล้วครับ
-*-ชื่อพลอย: Orange Sapphire ออเร้นจ์ พลอยแท้ 100%
-*-ความแข็ง: 9 โมหส์ เนื้อแข็ง -*-แหล่งที่มา: โมซัมบิก แทนซาเนีย
*ขนาด: mm -*-คุณภาพ: vs-vvs
-*-รูปร่าง:ไข่ , สี่เหลี่ยม , หยดน้ำ เจียระไน -*-ผ่านขบวนการเผา: BE -*-สี: ส้ม , แดงส้ม
-*-ส่งแบบEMS 50 บาท ทั่วไทย ซื้อหลาย ๆเม็ดส่งพร้อมกัน เม็ดหลังๆฟรีค่าส่งครับ ประหยัดไปรายการละ 50 บาท *ส่งพร้อมกันทีเดียวเลย คิดค่าส่งเพียง 50 บาท รวย ๆครับพี่น้อง /ขอขอบคุณมาก ๆครับ
-*-รับประกันพลอยแท้100% -*-ออกใบเซอร์พร้อมรูปถ่ายเพิ่ม 300 บาทต่อ1เม็ด นะครับ
*-*หากไม่พอใจสินค้า(โดยไม่ต้องมีเหตุผล) คืนของได้ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ส่งของครับ

 

1.สนใจ พลอยบุษราคัม สวย 4-10 k  กดสวย 4-10 k

2.สนใจ พลอยบางกะจะ สวย 2-3 k   กดสวย 2-3 k

3.สนใจ พลอยเจียระไน สวย ราคาเริ่มต้น 400 .กดราคา400+

4.สนใจ พลอยเจียระไน สีเหลืองมะนาว แบ่งขาย.. กดบุษน้ำทองบางกะจะ

5.สนใจ พลอยออเร้นท์ สวย 1-5 k  กดแดงส้ม

6.สนใจ พลอยหลังเบี้ย สวย  กด…      หลังเบี้ยสวยๆ

7.สนใจ พลอยเจียระไน ราคาถูก แบ่งขายกด...บางกะจะราคาถูก

8.สนใจ เครื่องประดับ เพชร พลอย กด…จิวเวลรี่ (jewelry)

9.สนใจ พลอยหลังเบี้ย จันท์ กด .หลังเบี้ยพลอยจันท์

10.สนใจ พลอยทับทิม กด ทับทิมสวยๆ

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

กลุ่มโกดังพลอย1 https://www.facebook.com/groups/sing25077/

กลุ่มพลอยจันท์ https://www.facebook.com/groups/sutad5077/

 

จี้หัวใจ


001 001 ขายแล้ว 3,000฿  2.00 k 002 002 หมด 3,600฿  2.00 k 003 003 ขายแล้ว 3,500฿  5.00 k 004 004 ขายแล้ว 1,350฿  2.00 k
006 006 ขายแล้ว 2,200฿  5.00 k 007 007 หมด 1,500฿  1.50 k 009 009 ราคา 2,500฿  2.00 k 010 010 ขายแล้ว 1,400฿  1.50 k
011 011 ขายแล้ว 1,950฿  5.00 k 012 012 ขายแล้ว 1,200฿  0.50 k 013 013 ขายแล้ว 1,300฿  1.00 k 014 014 ราคา 1,200฿  1.00 k 015 015  ขายแล้ว 2,000฿  1.50 k
016 016 ราคา 1,500฿  3.00 k 017 017 ขายแล้ว 6,150฿  15.50 k  ไซส์ 64 mm. 018 018 ราคา 5,600฿  13.50 k  ไซส์ 65 mm. 019 019 งดขาย 5,800฿  13.00 k  ไซส์ 63 mm. 020 020 ราคา 3,500฿  5.00 k  ไซส์ 66 mm.
021021 ราคา 2,400฿  2.00 k  ไซส์ 62 mm. 022 022 หมด 3,000฿  6.00 k 024 024 หมด 4,000฿  2.00 k 026 026 หมด 2,850฿  3.50 k ไซส์ 56 mm.
027 027 ขายแล้ว 2,000฿  1.50 k  ไซส์ 55 mm. 028 028 ราคา 1,100฿  2.50 k  ไซส์ 55 mm. 029 029 ราคา 1,850฿  3.50 k  ไซส์ 59 mm. 030 030 หมด 3,000฿  1.50 k  ไซส์ 52 mm. 031 031 ราคา 2,500฿  1.50 k  ไซส์ 53 mm.
032 032 ขายแล้ว 3,500฿  3.00 k  ไซส์ 54 mm. 033 033 ราคา 1,800฿  1.50 k  ไซส์ 56 mm. 034 034 ราคา 1,950฿  1.50 k  ไซส์ 56 mm. 036 036 หมด 2,300฿  2.00 k  ไซส์ 60 mm.
037
037 ราคา 1,150฿  1.00 k  ไซส์ 57 mm.
038 038 ขายแล้ว 1,500฿  3.50 k  ไซส์ 55 mm. 040 040 ราคา 2,200฿  2.00 k  ไซส์ 61 mm. 041 041 ราคา 1,900฿  2.00 k  ไซส์ 64 mm. 042 042 ขายแล้ว 1,850฿  1.50 k  ไซส์ 55 mm.
044 044 ขายแล้ว 2,000฿  1.00k  ไซส์ 55 mm. 045 045 ราคา 2,400฿  1.50 k  ไซส์ 61 mm. 046 046 ขายแล้ว 2,100฿  2.00 k  ไซส์ 51 mm. 047 047 ขายแล้ว 2,000฿  2.00 k  ไซส์ 53 mm.
048 048 ราคา 1,400฿  0.50 k  ไซส์ 58 mm. 049 049 หมด 1,300฿  1.50 k  ไซส์ 55 mm. 050 050 งดขาย 1,400฿  0.50 k  ไซส์ 58 mm. 052052 ราคา 1,200฿  0.50 k  ไซส์ 58 mm. 053 053 ราคา 1,150฿  0.50 k  ไซส์ 60 mm.
054 054 ราคา 1,600฿  0.50 k  ไซส์ 55 mm. 055 055 ขายแล้ว 2,500฿  2.00 k 056 056 ขายแล้ว 2,100฿  2.50 k 057 057 ขายแล้ว 2,550฿  2.50 058 058 ขายแล้ว 1,650฿  2.50 k
059 059 ขายแล้ว 1,800฿  2.00 k 039 039 ขายแล้ว 1,700฿  1.50 k  ไซส์ 55 mm. 000 ราคา 0,000฿  0.00 k  ไซส์ 00 mm. 000 ราคา 0,000฿  0.00 k  ไซส์ 00 mm. 000 ราคา 0,000฿  0.00 k  ไซส์ 00 mm.

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

กลุ่มโกดังพลอย1 https://www.facebook.com/groups/sing25077/

กลุ่มพลอยจันท์ https://www.facebook.com/groups/sutad5077/

1.สนใจ พลอยบุษราคัม สวย 4-10 k  กดสวย 4-10 k

2.สนใจ พลอยบางกะจะ สวย 2-3 k   กดสวย 2-3 k

3.สนใจ พลอยเจียระไน สวย ราคาเริ่มต้น 400 .กดราคา400+

4.สนใจ พลอยเจียระไน สีเหลืองมะนาว แบ่งขาย.. กดบุษน้ำทองบางกะจะ

5.สนใจ พลอยออเร้นท์ สวย 1-5 k  กดแดงส้ม

6.สนใจ พลอยหลังเบี้ย สวย  กด…      หลังเบี้ยสวยๆ

7.สนใจ พลอยเจียระไน ราคาถูก แบ่งขายกด...บางกะจะราคาถูก

8.สนใจ เครื่องประดับ เพชร พลอย กด…จิวเวลรี่ (jewelry)

9.สนใจ พลอยหลังเบี้ย จันท์ กด .หลังเบี้ยพลอยจันท์

10.สนใจ พลอยทับทิม กด ทับทิมสวยๆ

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

 

 

ทับทิมเผาเก่า

S1359S1359 ราคา0,000฿  135.43 k S1555S1555 ราคา 900฿  29.97 k S1556S1556 ราคา 850฿  28.43 k
S1356S1356 ราคา0,000฿  165.08 k S1357S1357 ราคา0,000฿  74.42 k S1358S1358 ราคา0,000฿  201.30 k
S1353S1353 ราคา0,000฿  136.08 k S1354S1354 ราคา0,000฿  109.20 k S1355S1355 ราคา0,000฿  100.07 k
S1350S1350 ราคา0,000฿  169.70 k S1351S1351 ราคา0,000฿  91.60 k S1352S1352 ราคา0,000฿  109.26 k
S1282S1282 ราคา งดขาย ฿  39.87 k S1874 S1874 ติดจอง 500฿  2.12 k S1875 S1875 ราคา 500฿  2.11 k

++เชิญ*จับจองเป็นเจ้าของพลอยสวยๆ พลอยแท้ พลอยธรรมชาติ นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แล้วครับ
-*-ชื่อพลอย: Ruby Sapphire ทับทิม พลอยแท้ 100%
-*-ความแข็ง: 9 โมหส์ เนื้อแข็ง -*-แหล่งที่มา: โมซัมบิก แทนซาเนีย*ขนาด: mm -*-คุณภาพ: vs-vvs
-*-รูปร่าง:ไข่ , สี่เหลี่ยม , หยดน้ำ หลังเบี้ย -*-ผ่านขบวนการเผา: เผาเก่าแบบธรรมชาติ ไม่มีสารอะไรเลย -*-สี: แดงอมชมพู
-*-ส่งแบบEMS 50 บาท ทั่วไทย -*-ออกใบเซอร์พร้อมรูปถ่ายเพิ่ม 300 บาทต่อ1เม็ด นะครับ
*-*หากไม่พอใจสินค้า(โดยไม่ต้องมีเหตุผล) คืนของได้ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ส่งของครับ

1.สนใจ พลอยบุษราคัม สวย 4-10 k  กดสวย 4-10 k

2.สนใจ พลอยบางกะจะ สวย 2-3 k   กดสวย 2-3 k

3.สนใจ พลอยเจียระไน สวย ราคาเริ่มต้น 400 .กดราคา400+

4.สนใจ พลอยเจียระไน สีเหลืองมะนาว แบ่งขาย.. กดบุษน้ำทองบางกะจะ

5.สนใจ พลอยออเร้นท์ สวย 1-5 k  กดแดงส้ม

6.สนใจ พลอยหลังเบี้ย สวย  กด…      หลังเบี้ยสวยๆ

7.สนใจ พลอยเจียระไน ราคาถูก แบ่งขายกด...บางกะจะราคาถูก

8.สนใจ เครื่องประดับ เพชร พลอย กด…จิวเวลรี่ (jewelry)

9.สนใจ พลอยหลังเบี้ย จันท์ กด .หลังเบี้ยพลอยจันท์

10.สนใจ พลอยทับทิม กด ทับทิมสวยๆ

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

กลุ่มโกดังพลอย1 https://www.facebook.com/groups/sing25077/

กลุ่มพลอยจันท์ https://www.facebook.com/groups/sutad5077/

 

ทับทิมเผาใหม่(รวม)

*****_____*****_____*****_____*****__*****___*****____*****_____*****_____*****
S1119S1119 ราคา 400฿ 3.14 k S1123S1123 ราคา 1,100฿ 33.00 k S1498S1498 ราคา 1,500฿ 24.44 k S1499S1499 ราคา 1,500฿ 24.55 k S1500S1500 ราคา 1,500฿ 24.95 k
S1504S1504 ราคา 950฿ 63.31 k S1542S1542 ราคา 1,000฿ 15.07 k S1543S1543 ราคา 700฿ 11.20 k S1544S1544 ขายแล้ว 900฿ 13.85 k S2520S2520 ราคา 200฿ 5.24 k
S2651S2651 ราคา 150฿ 2.47 k S2652S2652 ราคา 150฿ 2.44 k S2657S2657 ราคา 860฿ 4.32 k S2658S2658 ขายแล้ว 700฿ 3.93 k S2659S2659 ราคา 400฿ 2.52 k
S2699S2699 ราคา 360฿ 9.03 k S2700S2700 ราคา 180฿ 6.01 k S2721S2721 ราคา 1,930฿ 7.73 k S2722S2722 ราคา 1,240฿ 6.20 k S2723S2723 งดขาย1,720฿ 5.75 k
S2726S2726 ราคา 1,690฿ 6.79 k S2727S2727 ราคา 750฿ 3.73 k S2728S2728 ราคา 590฿ 8.33 k S2729S2729 ราคา 300฿ 5.17 k S2731S2731 ราคา 300฿ 4.49 k
S2733S2733 ราคา 400฿ 5.83 k S2735S2735 ราคา 400฿ 6.92 k S2736S2736 ราคา 750฿ 14.94 k S2759S2759 ราคา 300฿ 4.53 k S2763S2763 ราคา 300฿ 4.43 k
S2764S2764 ราคา 240฿ 4.06 k S2765S2765 ราคา 300฿ 5.21 k S2771S2771 ราคา 700฿ 8.97 k S2773S2773 ราคา 200฿ 4.97 k S2775S2775 ราคา 300฿ 7.42 k
S2776S2776 ราคา 300฿ 7.70 k S2778S2778 ราคา 270฿ 8.83 k S2779S2779 ราคา 450฿ 15.15 k S2784S2784 ราคา 300฿ 10.30 k S2785S2785 ราคา 290฿ 9.71 k
S2786S2786 ราคา 190฿ 6.38 k S2788S2788 ราคา 200฿ 7.35 k S2794S2794 ราคา 100฿ 3.60 k S2795S2795 ราคา 160฿ 2.63 k S2796S2796 ราคา 100฿ 2.28 k
S2798S2798 ราคา 860฿ 2.89 k S2805S2805 ราคา 660฿ 9.40 k S2808S2808 ราคา 300฿ 4.12 k S2809S2809 ราคา 190฿ 4.69 k S2810S2810 ราคา 180฿ 4.55 k
S2813S2813 ราคา 200฿ 4.96 k S2824S2824 ราคา 120฿ 1.75 k S2826S2826 ราคา 150฿ 3.74 k S2829S2829 ราคา 195฿ 3.90 k 123S2834 ราคา 210฿ 5.30 k
S2844S2844 ราคา 140฿ 3.44 k S2877S2877 ราคา 200฿ 4.40 k S2878S2878 ราคา 250฿ 4.63 k S2881S2881 ราคา 900฿ 5.89 k S2882S2882 ราคา 700฿ 4.75 k
S2884S2884 ราคา 700฿ 4.69 k S2885S2885 ราคา 500฿ 3.11 k S2886S2886 ราคา 500฿ 5.04 k S2890S2890 ราคา 400฿ 2.68 k S2891S2891ราคา 490฿ 7.10 k
S2892S2892 ราคา 300฿ 1.95 k S2893S2893 งดขาย 450฿ 6.73 k S2894S2894 ราคา 600฿ 5.69 k S2898S2898 ราคา 120฿ 2.54 k S2901S2901 งดขาย 450฿ 12.87 k
S2902S2902 ราคา 250฿ 4.95 k S2916S2916 ราคา 370฿ 7.46 k S3166S3166 ราคา 200฿ 2.41 k S3167S3167 ราคา 250฿ 3.14 k S3168S3168 ราคา 370฿ 4.60 k
S3170S3170 ราคา 290฿ 3.66 k S3171S3171 ราคา 200฿ 2.54 k S3172S3172 ราคา 320฿ 4.00 k S3173S3173 ราคา 290฿ 3.66 k S3174S3174 ราคา 320฿ 3.23 k
S3175S3175 ราคา 360฿ 3.64 k S3178S3178 ราคา 280฿ 2.77 k S3179S3179 ราคา 370฿ 4.63 k S3180S3180 ราคา 340฿ 4.30 k S3181S3181 ราคา 230฿ 2.95 k
S3182S3182 ราคา 360฿ 4.50 k S3183S3183 ราคา 300฿ 3.91 k S3184S3184 ราคา 220฿ 2.25 k S3185S3185 ราคา 300฿ 3.40 k S3186S3186 ราคา 370฿ 3.75 k
S3187S3187 ราคา 370฿ 4.66 k S3188S3188 ราคา 370฿ 3.73 k S3190S3190 ราคา 300฿ 3.93 k S3191S3191 ราคา 260฿ 3.24 k S3192S3192 ราคา 320฿ 3.24 k
S3193S3193 ราคา 270฿ 2.68 k S3195S3195 งดขาย 500฿ 6.23 k S3198S3198 ราคา 560฿ 7.08 k S3201S3201 ราคา 440฿ 4.44 k S3202S3202 งดขาย 580฿ 5.78 k
S3263S3263 ราคา 400฿ 5.17 k S3264S3264 ราคา 890฿ 8.92 k S3265S3265 ราคา 970฿ 9.68 k S3266S3266 ราคา 400฿ 4.08 k S3267S3267 ราคา 440฿ 5.52 k
S3268S3268 ราคา 670฿ 6.72 k S3269S3269 ราคา 400฿ 4.01 k S3270S3270 ราคา 570฿ 5.69 k S3271S3271 ราคา 490฿ 4.91 k S3272S3272 ราคา 490฿ 4.95 k
S3274S3274 ราคา 550฿ 5.52 k S3275S3275 ราคา 1,120฿ 11.19 k S3276S3276 ราคา 670฿ 8.34 k S3277S3277 ราคา 860฿ 8.56 k S3278S3278 ราคา 1,000฿ 12.88 k
S3279S3279 ราคา 500฿ 5.05 k S3280S3280 ราคา 1,060฿ 10.58 k S3281S3281 ราคา 550฿ 5.53 k S3282S3282 ราคา 1,000฿ 10.15 k S3283S3283 ราคา 1,360฿ 17.08 k
S3284S3284 ราคา 800฿ 10.33 k S3285S3285 ราคา 530฿ 5.35 k S3286S3286 ราคา 400฿ 4.05 k S3287S3287 ราคา 680฿ 6.77 k S3288S3288 ราคา 1,490฿ 18.71 k
S3289S3289 ราคา 680฿ 6.79 k S3293S3293 ราคา 1,000฿ 9.89 k S3295S3295 ราคา 150฿ 2.91 k S3297S3297 งดขาย 300฿ 6.49 k S3298S3298 ราคา 300฿ 5.47 k
S3299S3299 ราคา 400฿ 7.85 k S3303S3303 งดขาย 350฿ 7.22 k S3304S3304 ราคา 200฿ 4.32 k S3305S3305 ราคา 750฿ 14.74 k S3306S3306 ราคา 1,100฿ 22.47 k
S3309S3309 ราคา 350฿ 7.18 k S3310S3310 ราคา 500฿ 9.42 k S3311S3311 ราคา 200฿ 3.83 k S3313S3313 ราคา 550฿ 10.76 k S3318S3318 ราคา 200฿ 4.00 k
S3319S3319 ราคา 200฿ 4.16 k S3320S3320 ราคา 600฿ 11.74 k S3321S3321 ราคา 800฿ 16.29 k S3323S3323 ราคา 300฿ 5.87 k S3325S3325 ราคา 1,100฿ 16.80 k
S3326S3326 ราคา 250฿ 4.08 k S3327S3327 ราคา 200฿ 3.02 k S3328S3328 ราคา 600฿ 9.50 k S3331S3331 ราคา 300฿ 5.36 k S3332S3332 ราคา 450฿ 7.16 k
S3336S3336 ราคา 350฿ 5.24 k S3337S3337 ราคา 650฿ 9.78 k S3342S3342 ราคา 350฿ 5.47 k S3345S3345 ราคา 200฿ 2.97 k S3346S3346 ราคา 300฿ 4.17 k​
S3979S3979 ขายแล้ว 250฿ 3.94 k S3984S3984 ขายแล้ว 550฿ 8.23 k S3985S3985 ราคา 300฿ 4.26 k S3986S3986 ราคา 200฿ 4.15 k 3988S3988 ติดจอง 190฿ 2.68 k
S3997S3989 ราคา 300฿ 4.42 k S3997S3997 ราคา 200฿ 2.76 k S3998S3998 ราคา 150฿ 2.10 k S4000S4000 ราคา 150฿ 2.35 k S4002S4002 ราคา 200฿ 2.54 k
S4003S4003 งดขาย 300฿ 5.56 k S4004S4004 ราคา 100฿ 5.27 k S4005S4005 ราคา 150฿ 2.20 k S4006S4006 ราคา 200฿ 2.67 k S4007S4007 ราคา 200฿ 2.52 k
S4008S4008 ราคา 250฿ 3.53 k S4009S4009 ราคา 200฿ 2.75 k S4010S4010 ราคา 350฿ 6.75 k S4011S4011 ราคา 200฿ 4.29 k S4012S4012 ราคา 600฿ 11.30 k
S4015S4015 ราคา 150฿ 3.15 k S4036S4036 ราคา 300฿ 4.30 k S4037S4037 ราคา 200฿ 3.34 k S4038S4038 ราคา 300฿ 4.35 k S4039S4039 ราคา 200฿ 2.52 k
S4040S4040 ราคา 350฿ 7.06 k S4041S4041 ราคา 300฿ 5.01 k S4042S4042 ราคา 300฿ 4.67 k S4043S4043 งดขาย 600฿ 9.36 k S4044S4044 ราคา 350฿ 7.74 k
S4046S4046 ราคา 900฿ 14.43 k S4047S4047 ราคา 400฿ 8.42 k S4048S4048 ราคา 500฿ 7.05 k S4050S4050 ราคา 300฿ 4.64 k S4051S4051 ราคา 400฿ 5.75 k
S4052S4052 ราคา 200฿ 4.46 k S4053S4053 ราคา 300฿ 5.89 k S4054S4054 ราคา 250฿ 4.67 k S4055S4055 ราคา 200฿ 3.33 k S4076S4076 ราคา 300฿ 2.23 k
S4091S4091 ราคา 250฿ 2.53 k S4094S4094 ราคา 200฿ 2.38 k S4095S4095 ราคา 200฿ 2.07 k S4096S4096 ราคา 200฿ 2.38 k S4097S4097 ราคา 200฿ 2.29 k
S4098S4098 ราคา 200฿ 2.15 k S4100S4100 ราคา 300฿ 2.87 k S4101S4101 ขายแล้ว 400฿ 3.98 k S4102S4102 ราคา 250฿ 2.55 k S4103S4103 ราคา 350฿ 3.70 k
S4104S4104 ราคา 300฿ 3.38 k S4105S4105 ราคา 250฿ 2.80 k S4106S4106 ราคา 250฿ 2.53 k S4107S4107 ราคา 200฿ 2.58 k S4108S4108 ราคา 200฿ 2.28 k
S4109S4109 ราคา 300฿ 3.03 k S4110S4110 ราคา 250฿ 2.50 k S4111S4111 ติดจอง 300฿ 3.27 k S4112S4112 ราคา 250฿ 2.73 k S4113S4113 ราคา 350฿ 4.28 k
S4114S4114 ราคา 300฿ 3.11 k S4115S4115 ราคา 300฿ 3.27 k S4117S4117 ราคา 450฿ 4.51 k S4118S4118 ติดจอง 350฿ 3.55 k S4119S4119 ราคา 300฿ 3.09 k
S4120S4120 ราคา 400฿ 4.36 k S4121S4121 ราคา 350฿ 4.18 k S4122S4122 ราคา 350฿ 4.12 k S4123S4123 ราคา 300฿ 3.79 k S4124S4124 ราคา 300฿ 3.24 k S4125S4125 ราคา 300฿ 3.58 k
S4126S4126 ราคา 300฿ 3.27 k S4127S4127 ราคา 300฿ 3.15 k S4128S4128 ราคา 300฿ 3.54 k S4129S4129 ราคา 300฿ 2.98 k S4130S4130 ราคา 200฿ 2.52 k
S4131S4131 ราคา 200฿ 2.01 k S4132S4132 ราคา 150฿ 1.78 k S4133S4133 ราคา 200฿ 2.36 k S4134S4134 ราคา 200฿ 1.99 k S4135S4135 ราคา 200฿ 2.32 k
S4136S4136 ราคา 200฿ 2.32 k S4137S4137 ราคา 250฿ 2.72 k S4138S4138 ราคา 250฿ 2.93 k S4139S4139 ราคา 200฿ 2.08 k
4150S4150 ราคา 350฿ 2.45 k 4151S4151 ราคา 350฿ 2.70 k 4154S4154 ราคา 350฿ 2.72 k 4155S4155 ราคา 350฿ 2.72 k 4157S4157 ราคา 300฿ 2.35 k
4158S4158 ราคา 300฿ 1.94 k 4389S4389 ราคา 500฿ 3.81 k s4530S4530 ราคา 000฿ 7.72 k

11×12.8×5.8 mm.

s4531S4531 ราคา 000฿ 8.86 k

11.7×13.8×5.7 mm.

s4532

S4532 ราคา 000฿ 4.04 k

8.8x11x4.2 mm.

s4533

S4533 ราคา 000฿ 4.82 k

9.1x11x5 mm.

123

S0000 ราคา 000฿ 0.00 k

00x00x00 mm.

123

S0000 ราคา 000฿ 0.00 k

00x00x00 mm.

*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****
+++เชิญ*จับจองเป็นเจ้าของพลอยสวยๆ พลอยแท้ พลอยธรรมชาติ นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แล้วครับ
-*-ชื่อพลอย: Ruby Sapphire ทับทิม พลอยแท้ 100%
-*-ความแข็ง: 9 โมหส์ เนื้อแข็ง -*-แหล่งที่มา: โมซัมบิก แทนซาเนีย-*-คุณภาพ: vs-vvs
-*-รูปร่าง:ไข่ , สี่เหลี่ยม , หยดน้ำ หลังเบี้ย -*-ผ่านขบวนการเผา: เผาใหม่ -*-สี: แดงอมชมพู
-*-ส่งแบบEMS 50 บาท ทั่วไทย -*-ออกใบเซอร์พร้อมรูปถ่ายเพิ่ม 300 บาทต่อ1เม็ด นะครับ
*-*หากไม่พอใจสินค้า(โดยไม่ต้องมีเหตุผล) คืนของได้ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ส่งของครับ
ติดต่อสอบถามรายละเอียด กดลิงค์ติดต่อเราครับ

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

ติดต่อเรา www.facebook/รับออเดอร์งานพลอย

*พลอยตัวเลือกสวยๆ *

1.สนใจ พลอยบุษราคัม สวย 4-10 k  กดสวย 4-10 k

2.สนใจ พลอยบางกะจะ สวย 2-3 k   กดสวย 2-3 k

3.สนใจ พลอยเจียระไน สวย ราคาเริ่มต้น 400 .กดราคา400+

4.สนใจ พลอยเจียระไน สีเหลืองมะนาว แบ่งขาย.. กดบุษน้ำทองบางกะจะ

5.สนใจ พลอยออเร้นท์ สวย 1-5 k  กดแดงส้ม

6.สนใจ พลอยหลังเบี้ย สวย  กด…      หลังเบี้ยสวยๆ

7.สนใจ พลอยเจียระไน ราคาถูก แบ่งขายกด...บางกะจะราคาถูก

8.สนใจ เครื่องประดับ เพชร พลอย กด…จิวเวลรี่ (jewelry)

9.สนใจ พลอยหลังเบี้ย จันท์ กด .หลังเบี้ยพลอยจันท์

10.สนใจ พลอยทับทิม กด ทับทิมสวยๆ

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

กลุ่มโกดังพลอย1 https://www.facebook.com/groups/sing25077/

กลุ่มพลอยจันท์ https://www.facebook.com/groups/sutad5077/

 

บุษอัฟ

*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****
S0051S0051 ราคา 4,500฿ 39.08 k S0052S0052 ราคา 7,400฿ 33.94 k S0053S0053 ราคา 3,650฿ 32.45 k S0055S0055 ราคา 4,000฿ 29.48 k S0059S0059 ราคา 3,600฿ 22.19 k
S0060S0060 ราคา 3,600฿ 23.58 k S0079S0079 ราคา 1,350฿ 4.80 k S0081S0081 ราคา 2,000฿ 6.18 k S0085S0085 ราคา 3,400฿ 5.36 k S0086S0086 ราคา 2,500฿ 3.91 k
S0087S0087 ราคา 3,000฿ 4.74 k S0088S0088 ราคา 3,000฿ 4.26 k S0091S0091 ราคา 2,900฿ 4.56 k S0092S0092 ราคา 4,100฿ 5.84 k S0093S0093 ราคา 2,000฿ 3.14 k
S0144S0144 ราคา 1,900฿ 6.33 k S0171S0171 ราคา 3,000฿ 5.20 k S0236S0236 ราคา 3,150฿ 4.48 k S0450S0450 ราคา 700฿ 2.37 k S0451S0451 ราคา 2,550฿ 18.75 k
S1360S1360 ราคา 16,000฿ 105.67 k S2012S0171 ราคา 3,570฿ 2.98 k S2025S2025 ราคา 660฿ 1.66 k 123S2047 ราคา 690฿ 4.62 k 2106S2106 ราคา 1,950฿ 6.47 k
2174S2174 ราคา 1,150฿ 5.32 k 2178S2178 ราคา 850฿ 3.88 k S2264S2264 ราคา 1,000฿ 4.89 k 2271S2271 ราคา 760฿ 3.81 k 2272S2272 ราคา 750฿ 5.06 k
S2280S2280 ราคา 1,850฿ 7.38 k S2281S2281 ราคา 1,480฿ 5.92 k S2282S2282 ราคา 1,540฿ 6.16 k S2293S2293 ราคา 1,900฿ 9.44 k S2294S2294 ราคา 950฿ 4.70 k
S2296S2296 ราคา 1,940฿ 9.72 k S2297S2297 ราคา 1,200฿ 5.48 k S2299S2299 ราคา 1,290฿ 6.43 k S2301S2301 ราคา 1,100฿ 5.52 k S2302S2302 ราคา 1,300฿ 6.62 k
S2303S2303 ราคา 1,400฿ 6.85 k S2304S2304 ราคา 1,600฿ 8.04 k S2305S2305 ราคา 1,240฿ 6.20 k S2306S2306 ราคา 1,650฿ 8.24 k S2307S2307 ราคา 900฿ 4.48 k
S2308S2308 ราคา 1,250฿ 6.20 k S2309S2309 ราคา 1,700฿ 8.43 k S2310S2310 ราคา 1,160฿ 5.80 k S2312S2312 ราคา 1,800฿ 8.93 k S2314S2314 ราคา 980฿ 4.92 k
S2315S2315 ราคา 1,280฿ 6.39 k S2317S2317 ราคา 1,400฿ 7.05 k S2318S2318 ราคา 1,000฿ 5.09 k S2345S2345 ราคา 400฿ 3.96 k S2348S2348 ราคา 500฿ 5.28 k
S2351S2351 ราคา 800฿ 8.12 k 2354S2354 ราคา 480฿ 2.48 k S2416S2416 ราคา 500฿ 6.74 k S2418S2418 ราคา 1,100฿ 7.37 k S2424S2424 ราคา 280฿ 4.01 k
S2427S2427 ราคา 300฿ 4.26 k S2433S2433 ราคา 220฿ 3.17 k S2437S2437 ราคา 300฿ 4.51 k S2438S2438 ราคา 300฿ 4.30 k S2442S2442 ราคา 300฿ 4.50 k
S2446S2446 ราคา 300฿ 4.29 k S2448S2448 ราคา 300฿ 4.31 k S2450S2450 ราคา 290฿ 4.20 k S2531S2531 ราคา 900฿ 5.85 k 2532S2532 ราคา 600฿ 4.43 k
2533S2533 ราคา 800฿ 5.34 k 2534S2534 ราคา 1,000฿ 7.42 k 2535S2535 ราคา 690฿ 4.58 k 2536S2536 ราคา 550฿ 3.67 k 2539S2539 ราคา 700฿ 4.68 k
S2541S2541 ราคา 500฿ 3.51 k 2544S2544 ราคา 550฿ 3.69 k 2546S2546 ราคา 600฿ 4.36 k 2548S2548 ราคา 500฿ 3.37 k 2549S2549 ราคา 580฿ 3.85 k
3347S3347 ราคา 150฿ 1.55 k 3349S3349 ราคา 170฿ 1.70 k 3350S3350 ราคา 180฿ 1.80 k 3354S3354 ราคา 300฿ 2.90 k 3355S3355 ราคา 160฿ 1.57 k
3357S3357 ราคา 240฿ 2.40 k 3358S3358 ราคา 180฿ 1.76 k 3360S3360 ราคา 200฿ 2.11 k 3361S3361 ราคา 180฿ 1.89 k 3362S3362 ราคา 170฿ 1.68 k
3364S3364 ราคา 180฿ 1.84 k 3365S3365 ราคา 180฿ 1.82 k 3366S3366 ราคา 220฿ 2.20 k 3367S3367 ราคา 170฿ 1.68 k 3368S3368 ราคา 180฿ 1.82 k
3372S3372 ราคา 560฿ 1.61 k 4219S4219 ราคา 800฿ 2.63 k 4220S4220 ราคา 500฿ 1.64 k 4278S4278 ราคา 6,500฿ 15.48 k 4279S4279 ราคา 840฿ 3.34 k
4280S4280 ราคา 1,160฿ 4.65 k 4281S4281 ราคา 840฿ 3.37 k 4282S4282 ราคา 1,380฿ 6.90 k 4283S4283 ราคา 1,180฿ 5.94 k 4284S4284 ราคา 900฿ 4.48 k
4285S4285 ราคา 900฿ 3.69 k 4286S4286 ราคา 1,160฿ 4.65 k 4287S4287 ราคา 800฿ 3.24 k 4288S4288 ราคา 1,040฿ 4.16 k 4289S4289 ราคา 870฿ 3.46 k
4290S4290 ราคา 1,190฿ 5.95 k 4291S4291 ราคา 1,270฿ 6.37 k 4292S4292 ราคา 850฿ 3.40 k 4293S4293 ราคา 1,760฿ 8.80 k 4294S4294 ราคา 800฿ 3.22 k
4295S4295 ราคา 950฿ 4.77 k 4296S4296 ราคา 990฿ 4.98 k 4297S4297 ราคา 840฿ 3.35 k 4298S4298 ราคา 800฿ 3.23 k 4299S4299 ราคา 1,000฿ 3.99 k
4300S4300 ราคา 1,160฿ 5.81 k 4301S4301 ราคา 930฿ 3.71 k 43022222S4302 ราคา 2,000฿ 10.14 k 430333S4303 ราคา 1,600฿ 8.11 k 4304S4304 ราคา 940฿ 4.73 k
4305S4305 ราคา 800฿ 3.19 k 4306S430ุ6 ราคา 800฿ 3.27 k 4307S4307 ราคา 890฿ 3.56 k 4308S4308 ราคา 1,290฿ 6.46 k 4309S4309 ราคา 930฿ 3.73 k
4310S4310 ราคา 800฿ 3.24 k 4311S4311 ราคา 1,690฿ 8.48 k 4312S4312 ราคา 170฿ 2.47 k 4313S4313 ราคา 790฿ 3.17 k 4314S4314 ราคา 200฿ 3.06 k
4315S4315 ราคา 800฿ 4.06 k 4316S4316 ราคา 940฿ 3.75 k 4317S4317 ราคา 890฿ 4.44 k 4318S4318 ราคา 240฿ 3.44 k 4319S4319 ราคา 190฿ 2.78 k
4320S4320 ราคา 230฿ 3.34 k 4321S4321 ราคา 1,170฿ 5.84 k 4322S4322 ราคา 220฿ 3.19 k 4323S4323 ราคา 300฿ 4.28 k 4324S4324 ราคา 820฿ 3.28 k
4325S4325 ราคา 230฿ 3.42 k 123S0000 ราคา 000฿ 0.00 k 123S0000 ราคา 000฿ 0.00 k 123S0000 ราคา 000฿ 0.00 k 123S0000 ราคา 000฿ 0.00 k
*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****
++เชิญ*จับจองเป็นเจ้าของพลอยสวยๆ พลอยแท้ พลอยธรรมชาติ นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แล้วครับ
-*-ชื่อพลอย: Yellow Sapphire บุษราคัม พลอยแท้ 100%
-*-ความแข็ง: 9 โมหส์ เนื้อแข็ง -*-แหล่งที่มา: แอฟริกา-*-คุณภาพ: vs-vvs
-*-รูปร่าง:ไข่ , สี่เหลี่ยม , หยดน้ำ เจียระไน -*-ผ่านขบวนการเผา: BE -*-สี: เหลือง
-*-ส่งแบบEMS 50 บาท ทั่วไทย -*-ออกใบเซอร์พร้อมรูปถ่ายเพิ่ม 300 บาทต่อ1เม็ด นะครับ
*-*หากไม่พอใจสินค้า(โดยไม่ต้องมีเหตุผล) คืนของได้ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ส่งของครับ

*พลอยตัวเลือกสวยๆ*

1.สนใจ พลอยบุษราคัม สวย 4-10 k  กดสวย 4-10 k

2.สนใจ พลอยบางกะจะ สวย 2-3 k   กดสวย 2-3 k

3.สนใจ พลอยเจียระไน สวย ราคาเริ่มต้น 400 .กดราคา400+

4.สนใจ พลอยเจียระไน สีเหลืองมะนาว แบ่งขาย.. กดบุษน้ำทองบางกะจะ

5.สนใจ พลอยออเร้นท์ สวย 1-5 k  กดแดงส้ม

6.สนใจ พลอยหลังเบี้ย สวย  กด…      หลังเบี้ยสวยๆ

7.สนใจ พลอยเจียระไน ราคาถูก แบ่งขายกด...บางกะจะราคาถูก

8.สนใจ เครื่องประดับ เพชร พลอย กด…จิวเวลรี่ (jewelry)

9.สนใจ พลอยหลังเบี้ย จันท์ กด .หลังเบี้ยพลอยจันท์

10.สนใจ พลอยทับทิม กด ทับทิมสวยๆ

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

กลุ่มโกดังพลอย1 https://www.facebook.com/groups/sing25077/

กลุ่มพลอยจันท์ https://www.facebook.com/groups/sutad5077/

 

สตาร์

*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****____******

S1365S1365 ติดจอง1,150฿  9.46 k S1366S1366 ราคา1,250฿  10.49 k 4381S4381 ราคา 8,750฿  31.63 k

s4519S4519 ราคา 3,350฿  8.36 k

11×12.2×5.8 mm.

s4520S4520 ราคา 4,300฿  10.68 k

10.7×13.4×6.1 mm.

s4521S4521 ราคา 3,400฿  16.82 k

12.9×15.3×8.1 mm.

123S0000 ราคา 0,000฿  0.00 k

00x00x00 mm.

*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****
+++เชิญเพื่อนๆสมาชิก และลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน *จับจองเป็นเจ้าของพลอยสวยๆ พลอยแท้ พลอยธรรมชาติ จากประเทศไทย ได้แล้วครับ
-*-ชื่อพลอย: Star Sapphire สตาร์ พลอยแท้ 100%
-*-ความแข็ง: 9 โมหส์ เนื้อแข็ง -*-แหล่งที่มา: บางกะจะ จันทบุรี
*ขนาด: mm -*-คุณภาพ: Vs-Vvs
-*-รูปร่าง:ไข่ เจียระไน -*-ผ่านขบวนการเผา: BE -*-สี: Black Star
-*-ส่งแบบEMS 50 บาท ทั่วไทย ซื้อหลาย ๆเม็ดส่งพร้อมกัน เม็ดหลังๆฟรีค่าส่งครับ ประหยัดไปรายการละ 50 บาท *ส่งพร้อมกันทีเดียวเลย คิดค่าส่งเพียง 50 บาท รวย ๆครับพี่น้อง /ขอขอบคุณมาก ๆครับ
-*-รับประกันพลอยแท้100% -*-ออกใบเซอร์พร้อมรูปถ่ายเพิ่ม 300 บาทต่อ1เม็ด นะครับ
*-*หากไม่พอใจสินค้า(โดยไม่ต้องมีเหตุผล) คืนของได้ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ส่งของครับ

1.สนใจ พลอยบุษราคัม สวย 4-10 k  กดสวย 4-10 k

2.สนใจ พลอยบางกะจะ สวย 2-3 k   กดสวย 2-3 k

3.สนใจ พลอยเจียระไน สวย ราคาเริ่มต้น 400 .กดราคา400+

4.สนใจ พลอยเจียระไน สีเหลืองมะนาว แบ่งขาย.. กดบุษน้ำทองบางกะจะ

5.สนใจ พลอยออเร้นท์ สวย 1-5 k  กดแดงส้ม

6.สนใจ พลอยหลังเบี้ย สวย  กด…      หลังเบี้ยสวยๆ

7.สนใจ พลอยเจียระไน ราคาถูก แบ่งขายกด...บางกะจะราคาถูก

8.สนใจ เครื่องประดับ เพชร พลอย กด…จิวเวลรี่ (jewelry)

9.สนใจ พลอยหลังเบี้ย จันท์ กด .หลังเบี้ยพลอยจันท์

10.สนใจ พลอยทับทิม กด ทับทิมสวยๆ

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

กลุ่มโกดังพลอย1 https://www.facebook.com/groups/sing25077/

กลุ่มพลอยจันท์ https://www.facebook.com/groups/sutad5077/

 

กลับไปหน้าหลัก กด…หน้าแรก

ไปหน้าแรก/ เครื่องประดับ เพชร พลอย กด..จิวเวลรี่

 

 

 

บุษราคัม บางกะจะ

***___***___***____***___***___***___***___***____***____***___***___***
S0208 S0208 ราคา 1,000฿ 2.01 k S0210S0210 ราคา 5,000฿ 4.46 k S0216S0216 ราคา 6,000฿ 6.44 k S0217S0217 ขายแล้ว 2,500฿ 9.99 k S1002S1002 ราคา 8,200฿ 13.69 k
S1033S1033 ราคา 5,000฿ 3.82 k S1347S1347 ราคา 3,900฿ 3.04 k S1348S1348 ราคา 2,500฿ 2.65 k S1349S1349 ราคา 3,900฿ 3.28 k S1496S1496 ราคา 5,000฿ 4.38 k
4201S4201 ราคา 750฿ 2.48 k 4471

S4471 ราคา 800฿  1.91 k

ขนาด 6.7×8.3×4 มิล

4472

S4472 ราคา 1,500฿  2.13 k

ขนาด 6.6×9.4×4.5 มิล

4473

S4473 ราคา 2,000฿  2.16 k

ขนาด 6.6×8.2×4.4 มิล

4474

S4474 ราคา 2,000฿  2.28 k

ขนาด 6.8x10x3.5 มิล

4475

S4475 ราคา 1,500฿  2.66 k

ขนาด 6.8×9.7×4.1 มิล

4476

S4476 ราคา 400฿  1.75 k

ขนาด 5.9×7.1×4.5 มิล

123

S0000 ราคา 000฿  0.00 k

ขนาด 0.0×0.0x0.0 มิล

123

S0000 ราคา 000฿  0.00 k

ขนาด 0.0×0.0x0.0 มิล

123

S0000 ราคา 000฿  0.00 k

ขนาด 0.0×0.0x0.0 มิล

***___***___***___***___***___***___***___***___***___***___***___***
++เชิญ*จับจองเป็นเจ้าของพลอยสวยๆ พลอยแท้ พลอยธรรมชาติ จากประเทศไทย ได้แล้วครับ
-*-ชื่อพลอย: Yellow Sapphire บุษราคัม พลอยแท้ 100%
-*-ความแข็ง: 9 โมหส์ เนื้อแข็ง -*-แหล่งที่มา: บางกะจะ จันทบุรี-*-คุณภาพ: vs-vvs
-*-รูปร่าง:ไข่ , สี่เหลี่ยม , หยดน้ำ เจียระไน -*-ผ่านขบวนการเผา: BE -*-สี: เหลือง
-*-ส่งแบบEMS 50 บาท ทั่วไทย *ส่งพร้อมกันทีเดียวเลย คิดค่าส่งเพียง 50 บาท รวย ๆครับพี่น้อง
-*-ออกใบเซอร์พร้อมรูปถ่ายเพิ่ม 300 บาทต่อ1เม็ด นะครับ
*-*หากไม่พอใจสินค้า(โดยไม่ต้องมีเหตุผล) คืนของได้ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ส่งของครับ
สนใจติดต่อได้ 
 https://www.facebook.com/สุทัศน์ ปฏิสงข์
โปรดคลิ๊ก ที่รูปพลอย เพื่อขยายภาพ ให้เห็ดชัดขึ้น ครับ ถ้าภาพเล็กให้คลิ๊กZoom + ถ้าภาพเบลอZoom – (ที่มุมขวาของจอคอม)

 

*พลอยตัวเลือกสวยๆ *

1.สนใจ พลอยบุษราคัม สวย 4-10 k  กดสวย 4-10 k

2.สนใจ พลอยบางกะจะ สวย 2-3 k   กดสวย 2-3 k

3.สนใจ พลอยเจียระไน สวย ราคาเริ่มต้น 400 .กดราคา400+

4.สนใจ พลอยเจียระไน สีเหลืองมะนาว แบ่งขาย.. กดบุษน้ำทองบางกะจะ

5.สนใจ พลอยออเร้นท์ สวย 1-5 k  กดแดงส้ม

6.สนใจ พลอยหลังเบี้ย สวย  กด…      หลังเบี้ยสวยๆ

7.สนใจ พลอยเจียระไน ราคาถูก แบ่งขายกด...บางกะจะราคาถูก

8.สนใจ เครื่องประดับ เพชร พลอย กด…จิวเวลรี่ (jewelry)

9.สนใจ พลอยหลังเบี้ย จันท์ กด .หลังเบี้ยพลอยจันท์

10.สนใจ พลอยทับทิม กด ทับทิมสวยๆ

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

กลุ่มโกดังพลอย1 https://www.facebook.com/groups/sing25077/

กลุ่มพลอยจันท์ https://www.facebook.com/groups/sutad5077/

 

รูบี้ไลท์

*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****
S0197S0197 ราคา 1,800฿ 10.5 S1106S1106 ราคา 3,000฿ 4.48 k S1107S1107 ราคา 2,000฿ 3.19 k S1438S1438 ราคา 1,000฿ 2.52 k 4077S4077 ราคา 250฿ 1.13 k
4390S4390 ราคา 1,500฿ 1.34 k 4391S4391 ราคา 2,500฿ 1.04 k 4392S4392 ราคา 370฿ 9.15 k 123S0000 ราคา 0,000฿ 0.00 k 123S0000 ราคา 0,000฿ 0.00 k
4400S4400 ราคา 2,680฿ 2.68 k 4401S4401 ราคา 15,700฿ 15.75 k 4402S4402 ราคา 2,660฿ 2.66 k 4403S4403 ราคา 5,880฿ 5.88 k 4404S4404 ราคา 5,600฿ 5.61 k
4405S4405 ราคา 2,900฿ 2.94 k 4406S4406 ราคา 2,770฿ 2.77 k 4407S4407 ราคา 2,480฿ 2.48 k 4408S4408 ราคา 3,100฿ 3.14 k 4409S4409 ราคา 3,000฿ 3.30 k
4413S4413 งดขาย 400฿ 2.90 k 4414S4414 ราคา 200฿ 1.46 k 4415S4415 ราคา 200฿ 1.76 k 4416S4416 ราคา 200฿ 1.64 k 4417S4417 ขายแล้ว 200฿ 1.53 k
4418S4418 ราคา 200฿ 1.42 k 4419S4419 ราคา 200฿ 1.69 k 4420S4420 ขายแล้ว 200฿ 1.89 k 4421S4421 ราคา 200฿ 1.62 k 4422S4422 ราคา 200฿ 1.59 k
4423S4423 งดขาย 200฿ 1.75 k 4424S4424 ราคา 200฿ 1.54 k 4425S4425 ราคา 200฿ 1.67 k 4426S4426 งดขาย 200฿ 1.47 k 4427S4427 ราคา 200฿ 1.27 k
4428S4428 ติดจอง 400฿ 3.13 k 4429S4429 ราคา 400฿ 3.39 k 4430S4430 ราคา 400฿ 3.03 k 4431S4431  ขายแล้ว 400฿ 3.38 k
s4535

S4535 ราคา 000฿ 9.78 k

11.1×15.4×7.1 mm.

s4536

S4536 ราคา 000฿ 11.07 k

11.1×15.2×8.1 mm.

s4537

S4537 ราคา 000฿ 10.97 k

11.2×15.2×7.8 mm.

s4538

S4538 ราคา 000฿ 5.50 k

10.7x15x4.7 mm.

s4539

S4539 ราคา 000฿ 10.31 k

11.1x15x8 mm.

s4540

S4540 ราคา 000฿ 10.11 k

11.1×15.1×7.7 mm.

s4541

S4541 ราคา 000฿ 9.46 k

11.2×15.2×6.8 mm.

s4542

S4542 ราคา 000฿ 10.67 k

11.1x15x8.3 mm.

s4543

S4543 ราคา 000฿ 9.96 k

11x15x7.7 mm.

s4544

S4544 ราคา 000฿ 8.88 k

11.1×15.4×6.5 mm.

s4563

S4563 ราคา 000฿ 10.60 k

14.4×16.3×7.6 mm.

s4564

S4564 ราคา 000฿ 6.45 k

12.3×13.6×7.1 mm.

s4565

S4565 ราคา 000฿ 5.44 k

10.5×14.3×6.5 mm.

s4566

S4566 ราคา 000฿ 4.80 k

11×13.5×5.6 mm.

s4567

S4567 ราคา 000฿ 4.71 k

9.8×14.1×5.7 mm.

s4568

S4568 ราคา 000฿ 2.22 k

8.4×10.1×4.7 mm.

s4569

S4569 ราคา 000฿ 2.65 k

8.3x11x4.8 mm.

s4570

S4570 ราคา 000฿ 1.64 k

7.2×9.2×4.1 mm.

s4571

S4571 ราคา 000฿ 1.73 k

7.2×9.2×4.2 mm.

s4572

S4572 ราคา 000฿ 2.11 k

8.1×10.2×4.2 mm.

s4573

S4573 ราคา 000฿ 1.26 k

6.3×8.3×4.1 mm.

s4574

S4574 ราคา 000฿ 1.57 k

7.2x9x4.4 mm.

s4575

S4575 ราคา 000฿ 1.07 k

6×8.1×4 mm.

123

S0000 ราคา 000฿ 00.00 k

00x00x00 mm.

*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****
+++เชิญเพื่อนๆสมาชิก และลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน *จับจองเป็นเจ้าของพลอยสวยๆ พลอยแท้ พลอยธรรมชาติ จากต่างประเทศ ได้แล้วครับ
-*-ชื่อพลอย: Rubellite  Sapphire รูบี้ไลท์ พลอยแท้ 100%
-*-ความแข็ง: 8 โมหส์ เนื้ออ่อน -*-แหล่งที่มา: ไนจีเรีย
*ขนาด: mm -*-คุณภาพ: vs-vvs
-*-รูปร่าง:ไข่ , สี่เหลี่ยม , หยดน้ำ เจียระไน -*-ผ่านขบวนการเผา: BE -*-สี: ชมพู
-*-ส่งแบบEMS 50 บาท ทั่วไทย ซื้อหลาย ๆเม็ดส่งพร้อมกัน เม็ดหลังๆฟรีค่าส่งครับ ประหยัดไปรายการละ 50 บาท *ส่งพร้อมกันทีเดียวเลย คิดค่าส่งเพียง 50 บาท รวย ๆครับพี่น้อง /ขอขอบคุณมาก ๆครับ
-*-รับประกันพลอยแท้100% -*-ออกใบเซอร์พร้อมรูปถ่ายเพิ่ม 300 บาทต่อ1เม็ด นะครับ
*-*หากไม่พอใจสินค้า(โดยไม่ต้องมีเหตุผล) คืนของได้ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ส่งของครับ

**คลิ๊กกลุ่ม พลอยตัวเลือกสวยๆ ด้านล่าง นี้..v**

1.สนใจ พลอยบุษราคัม สวย 4-10 k  กดสวย 4-10 k

2.สนใจ พลอยบางกะจะ สวย 2-3 k   กดสวย 2-3 k

3.สนใจ พลอยเจียระไน สวย ราคาเริ่มต้น 400 .กดราคา400+

4.สนใจ พลอยเจียระไน สีเหลืองมะนาว แบ่งขาย.. กดบุษน้ำทองบางกะจะ

5.สนใจ พลอยออเร้นท์ สวย 1-5 k  กดแดงส้ม

6.สนใจ พลอยหลังเบี้ย สวย  กด…      หลังเบี้ยสวยๆ

7.สนใจ พลอยเจียระไน ราคาถูก แบ่งขายกด...บางกะจะราคาถูก

8.สนใจ เครื่องประดับ เพชร พลอย กด…จิวเวลรี่ (jewelry)

9.สนใจ พลอยหลังเบี้ย จันท์ กด .หลังเบี้ยพลอยจันท์

10.สนใจ พลอยทับทิม กด ทับทิมสวยๆ

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

กลุ่มโกดังพลอย1 https://www.facebook.com/groups/sing25077/

กลุ่มพลอยจันท์ https://www.facebook.com/groups/sutad5077/

 

หลังเบี้ยมรกต

*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****
0044S0044 ราคา 800฿  12.33 k 0206S0206 ราคา 1,500฿  6.89 k S0404S0404 ราคา 560฿  12.47 k S0405S0405 ราคา 600฿  9.78 k S0406S0406 ราคา 800฿  13.56 k
S0408S0408 ราคา 450฿  7.20 k S0424S0424 ราคา 250฿  6.57 k S0425S0425 ราคา 200฿  4.51 k S0426S0426 ขายแล้ว 500฿  7.71 k S0427S0427 ราคา 300฿  8.58 k
S0428S0428 ราคา 300฿  7.41 k S0429S0429 ราคา 400฿  6.16 k S0430S0430 ราคา 300฿  4.44 k S0431S0431 ราคา 400฿  7.03 k S0432S0432 ราคา 200฿  5.17 k
S0455S0455 ราคา 500฿  8.42 k S0456S0456 ราคา 250฿  7.27 k S0457S0457 ราคา 300฿  4.89 k S0459S0459 ราคา 250฿  6.80 k S0460S0460 ราคา 300฿  4.28 k
1011S1011 ราคา 850฿  4.25 k 1534S1534 ราคา 1,000฿  8.34 k 1609S1609 ราคา 600฿  19.02 k 1851S1851 ราคา 250฿  5.77 k 2662S2662 ราคา 700฿  10.80 k
123S2703 ราคา 550฿  13.85 k S2707S2707 ราคา 650฿  9.31 k 2708S2708 ราคา 490฿  6.93 k S2709S2709 ราคา 400฿  5.90 k S2710S2710 ราคา 450฿  6.45 k
2714S2714 ราคา 530฿  7.64 k S2715S2715 ราคา 580฿  8.28 k 2737S2737 ราคา 300฿  4.30 k S2738S2738 ราคา 660฿  9.38 k S2739S2739 ราคา 200฿  4.25 k
2742S2742 ราคา 370฿  5.29 k 2743S2743 ราคา 450฿  6.39 k 2746S2746 ราคา 300฿  5.22 k 2749S2749 ราคา 300฿  5.56 k 2750S2750 ราคา 300฿  5.54 k
S2752S2752 ราคา 300฿  4.36 k 2753S2753 ราคา 400฿  6.27 k 2756S2756 ราคา 400฿  6.37 k 2758S2758 ราคา 400฿  5.71 k S2816S2816 ราคา 250฿  4.12 k
S2818S2818 ราคา 400฿  6.30 k S2822S2822 ราคา 300฿  5.11 k S2823S2823 ราคา 800฿  14.46 k 2830S2830 ราคา 270฿  4.42 k 2835S2835 ราคา 370฿  6.10 k
S2837S2837 ราคา 500฿  8.26 k S2838S2838 ราคา 200฿  8.84 k S2840S2840 ราคา 400฿  6.74 k S2842S2842 ราคา 300฿  4.33 k 2845S2845 ราคา 280฿  4.74 k
2895S2895 ราคา 250฿  7.82 k S2899S2899 ราคา 300฿  5.64 k 2913S2913 ราคา 260฿  5.18 k 2915S2915 ราคา 280฿  5.55 k 2917S2917 ราคา 340฿  6.83 k
2920S2920 ราคา 270฿  5.32 k 2923S2923 ราคา 340฿  6.68 k 2925S2925 ราคา 280฿  5.60 k 2930S2930 ราคา 460฿  9.08 k
3116S3116 ราคา 300฿  5.56 k S3294S3294 ราคา 400฿  11.29 k S3296S3296 ราคา 200฿  6.48 k S3301S3301 ราคา 300฿  8.95 k S3302S3302 ราคา 300฿  9.22 k
S3307S3307 ราคา 200฿  6.40 k S3308S3308 ราคา 200฿  6.24 k S3312S3312 ราคา 200฿  6.36 k S3314S3314 ราคา 150฿  4.45 k S3315S3315 ราคา 300฿  7.75 k
S3316S3316 ราคา 200฿  5.09 k S3317S3317 ราคา 400฿  12.13 k S3322S3322 ราคา 200฿  5.11 k S3324S3324 ราคา 200฿  5.98 k S3329S3329 ราคา 250฿  4.39 k
S3330S3330 ราคา 400฿  6.39 k S3333S3333 ราคา 350฿  5.88 k S3334S3334 ราคา 300฿  4.96 k S3338S3338 ราคา 350฿  5.69 k S3339S3339 ราคา 300฿  5.30 k
S3340S3340 ราคา 250฿  4.02 k S3341S3341 ราคา 300฿  4.60 k S3343S3343 ราคา 350฿  6.05 k S3344S3344 ราคา 450฿  7.69 k S3390S3390 ราคา 800฿  17.72 k
S3391S3391 ราคา 350฿  6.66 k S3392S3392 ราคา 400฿  8.82 k S3393S3393 ราคา 500฿  8.66 k S3394S3394 ราคา 300฿  5.51 k S3395S3395 ราคา 400฿  7.26 k
S3396S3396 ราคา 400฿  9.70 k S3397S3397 ราคา 500฿  10.94 k S3399S3399 ราคา 400฿  13.70 k S3400S3400 ราคา 790฿  17.62 k S3403S3403 ราคา 690฿  11.43 k
S3405S3405 ราคา 500฿  17.03 k S3408S3408 ราคา 800฿  13.16 k S3411S3411 ราคา 500฿  8.78 k S3412S3412 ราคา 400฿  13.75 k S3413S3413 ราคา 400฿  6.33 k
S3414S3414 ราคา 400฿  7.02 k S3415S3415 ราคา 300฿  5.30 k S3416S3416 ราคา 400฿  6.32 k S3417S3417 ราคา 400฿  6.73 k S3418S3418 ราคา 300฿  5.06 k
S3419S3419 ราคา 300฿  4.36 k S3516S3516 ราคา 1,100฿  11.09 k S3517S3517 ราคา 500฿  6.48 k S3518S3518 ราคา 300฿  4.02 k S3519S3519 ราคา 300฿  3.78 k
S3520S3520 ราคา 500฿  5.73 k S3521S3521 ราคา 650฿  8.07 k S3522S3522 ราคา 500฿  6.01 k 3523S3523 ราคา 400฿  4.88 k 3524S3524 ราคา 500฿  5.89 k
3525S3525 ราคา 400฿  5.28 k S3526S3526 ราคา 500฿  6.07 k S3528S3528 ราคา 1,100฿  10.86 k S3529S3529 ราคา 880฿  8.80 k S3530S3530 ราคา 850฿  8.50 k
S3531S3531 ราคา 500฿  5.67 k S3532S3532 ราคา 600฿  7.57 k S3533S3533 ราคา 600฿  7.57 k S3534S3534 ราคา 500฿  6.42 k S3535S3535 ราคา 500฿  6.36 k
S3537S3537 ราคา 800฿  9.67 k S3538S3538 ราคา 550฿  6.78 k S3539S3539 ราคา 400฿  4.92 k S3540S3540 ราคา 450฿  5.61 k S3542S3542 ราคา 400฿  4.77 k
S3543S3543 ราคา 360฿  4.52 k S3544S3544 ราคา 600฿  7.45 k 3545S3545 ราคา 450฿  7.53 k 3546S3546 ราคา 450฿  8.83 k 3547S3547 ราคา 600฿  10.40 k
3548S3548 ราคา 450฿  7.37 k 3549S3549 ราคา 300฿  5.21 k 3550S3550 ราคา 500฿  7.71 k 3551S3551 ราคา 350฿  5.50 k 3552S3552 ราคา 650฿  10.80 k
3553S3553 ราคา 300฿  6.07 k 3554S3554 ราคา 250฿  4.14 k 3555S3555 ราคา 300฿  4.86 k 3556S3556 ราคา 400฿  6.60 k 3558S3558 ราคา 350฿  5.59 k
3559S3559 ราคา 300฿  5.38 k 3560S3560 ราคา 300฿  5.33 k 3562S3562 ราคา 500฿  8.63 k 3563S3563 ราคา 400฿  7.03 k 3564S3564 ราคา 260฿  4.42 k
3565S3565 ราคา 550฿  8.87 k 3566S3566 ราคา 600฿  10.30 k 3567S3567 ราคา 450฿  7.34 k 3568S3568 ราคา 600฿  9.55 k S3836S3836 ราคา 250฿  6.65 k
S3838S3838 ราคา 350฿  9.79 k S3839S3839 ราคา 350฿  10.01 k S4016S4016 ราคา 250฿  7.35 k S4017S4017 ราคา 300฿  5.13 k S4018S4018 ราคา 300฿  5.32 k
S4019S4019 ราคา 300฿  5.15 k S4020S4020 ราคา 200฿  4.45 k S4021S4021 ราคา 250฿  7.21 k S4022S4022 ราคา 250฿  6.57 k S4023S4023 ราคา 250฿  13.25 k
S4024S4024 ราคา 300฿  4.45 k S4025S4025 ราคา 200฿  5.71 k S4026S4026 ราคา 200฿  6.36 k S4027S4027 ราคา 200฿  6.44 k S4028S4028 ราคา 200฿  5.60 k
S4029S4029 ราคา 300฿  7.79 k S4030S4030 ราคา 200฿  5.09 k S4031S4031 ราคา 200฿  4.74 k S4032S4032 ราคา 300฿  5.12 k S4033S4033 ราคา 150฿  3.69 k
S4034S4034 ราคา 200฿  4.75 k S4035S4035 ราคา 200฿  5.03 k S4056S4056 ราคา 400฿  6.85 k S4057S4057 ราคา 300฿  5.39 k S4058S4058 ราคา 500฿  8.70 k
S4059S4059 ราคา 300฿  7.40 k S4061S4061 ราคา 250฿  7.82 k S4062S4062 ราคา 200฿  6.16 k S4063S4063 ราคา 500฿  26.00 k
S4064S4064 ราคา 250฿  4.15 k S4065S4065 ราคา 350฿  5.50 k S4066S4066 ราคา 400฿  4.48 k S4067S4067 ราคา 200฿  3.66 k S4068S4068 ราคา 150฿  4.61 k
S4069S4069 ราคา 200฿  6.14 k S4070S4070 ราคา 300฿  4.93 k S4071S4071 ราคา 100฿  2.85 k 4326S4326 ราคา 700฿  20.50 k 4327S4327 ราคา 200฿  4.45 k
4328S4328 ราคา 150฿  3.76 k 4329S4329 ราคา 400฿  6.54 k 4330S4330 ราคา 200฿  5.34 k 4331S4331 ราคา 200฿  5.04 k 4332S4332 ราคา 300฿  7.59 k
4333S4333 ราคา 270฿  4.54 k 4334S4334 ราคา 260฿  4.35 k 4335S4335 ราคา 450฿  7.42 k 4336S4336 ราคา 250฿  3.88 k 4337S4337 ราคา 260฿  4.31 k
4338S4338 ราคา 200฿  5.40 k 4339S4339 ราคา 300฿  7.41 k 4340S4340 ราคา 200฿  4.91 k 4341S4341 ราคา 200฿  4.72 k 4342S4342 ราคา 300฿  5.23 k
4343S4343 ราคา 290฿  5.72 k 4344S4344 ราคา 150฿  3.66 k 4345S4345 ราคา 250฿  6.45 k 4346S4346 ราคา 300฿  7.54 k 4347S4347 ราคา 200฿  5.09 k
4348S4348 ราคา 360฿  9.06 k 4349S4349 ราคา 150฿  3.46 k 4350S4350 ราคา 350฿  8.07 k 4351S4351 ราคา 300฿  5.27 k 4352S4352 ราคา 350฿  8.76 k
4353S4353 ราคา 400฿  6.86 k 4354S4354 ราคา 300฿  7.44 k 4355S4355 ราคา 250฿  6.16 k 4356S4356 ราคา 250฿  6.44 k 4357S4357 ราคา 300฿  4.67 k
4358S4358 ราคา 260฿  4.37 k 4359S4359 ราคา 200฿  5.30 k 4360S4360 ราคา 250฿  6.45 k 4361S4361 ราคา 350฿  5.83 k 4362S4362 ราคา 300฿  4.59 k
4363S4363 ราคา 360฿  9.07 k 4364S4364 ราคา 250฿  6.50 k 4365S4365 ราคา 250฿  6.13 k 4366S4366 ราคา 300฿  5.15 k 4367S4367 ราคา 300฿ 7.63 k
4368S4368 ราคา 250฿  2.97 k 4369S4369 ราคา 300฿  4.49 k 4370S4370 ราคา 200฿  5.10 k 4371S4371 ราคา 150฿  3.90 k 4372S4372 ราคา 270฿  4.57 k
4373S4373 ราคา 200฿  4.72 k 4374S4374 ราคา 300฿  7.65 k 4375S4375 ราคา 200฿  4.21 k 4376S4376 ราคา 360฿  6.10 k 4377S4377 ราคา 300฿  5.09 k
4378S4378 ราคา 200฿  5.25 k 4379S4379 ราคา 350฿  8.48 k 4380S4380 ราคา 200฿  4.61 k 4506S4506 ราคา 400฿  4.73 k

ขนาด 8.4×10.7×35.3 มิล

4507

S4507 ราคา 500฿  7.81 k

ขนาด 9.6×12.8×5.8 มิล

4508

S4508 ราคา 400฿  5.51 k

ขนาด 9.6×10.3×5.5 มิล

123

S0000 ราคา 000฿  0.00 k

ขนาด 0.0×0.0×0.0 มิล

123

S0000 ราคา 000฿  0.00 k

ขนาด 0.0×0.0×0.0 มิล


*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****
+++เชิญเพื่อนๆสมาชิก และลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน *จับจองเป็นเจ้าของพลอยสวยๆ พลอยแท้ พลอยธรรมชาติ นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แล้วครับ
-*-ชื่อพลอย: Green Sapphire มรกต พลอยแท้ 100%
-*-ความแข็ง: 9 โมหส์ เนื้อแข็ง -*-แหล่งที่มา: แอฟริกา
*ขนาด: mm -*-คุณภาพ: vs-vvs
-*-รูปร่าง:ไข่  หลังเบี้ย -*-ผ่านขบวนการเผา: BE -*-สี: เขียว
-*-ส่งแบบEMS 50 บาท ทั่วไทย ซื้อหลาย ๆเม็ดส่งพร้อมกัน เม็ดหลังๆฟรีค่าส่งครับ ประหยัดไปรายการละ 50 บาท *ส่งพร้อมกันทีเดียวเลย คิดค่าส่งเพียง 50 บาท รวย ๆครับพี่น้อง /ขอขอบคุณมาก ๆครับ
-*-รับประกันพลอยแท้100% -*-ออกใบเซอร์พร้อมรูปถ่ายเพิ่ม 300 บาทต่อ1เม็ด นะครับ
*-*หากไม่พอใจสินค้า(โดยไม่ต้องมีเหตุผล) คืนของได้ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ส่งของครับ
ติดต่อ สอบถามรายละเอียด กดที่ลิงค์ติดต่อเรา ครับ

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

ติดต่อเรา www.facebook/รับออเดอร์งานพลอย

**สนใจ พลอยบุษราคัม ไซน์ 4-10 k  กด>สวย 4-10 k**คลิ๊กกลุ่ม พลอยตัวเลือกสวยๆ ด้านล่าง นี้..v**

1.สนใจ พลอยบุษราคัม สวย 4-10 k  กดสวย 4-10 k

2.สนใจ พลอยบางกะจะ สวย 2-3 k   กดสวย 2-3 k

3.สนใจ พลอยเจียระไน สวย ราคาเริ่มต้น 400 .กดราคา400+

4.สนใจ พลอยเจียระไน สีเหลืองมะนาว แบ่งขาย.. กดบุษน้ำทองบางกะจะ

5.สนใจ พลอยออเร้นท์ สวย 1-5 k  กดแดงส้ม

6.สนใจ พลอยหลังเบี้ย สวย  กด…      หลังเบี้ยสวยๆ

7.สนใจ พลอยเจียระไน ราคาถูก แบ่งขายกด...บางกะจะราคาถูก

8.สนใจ เครื่องประดับ เพชร พลอย กด…จิวเวลรี่ (jewelry)

9.สนใจ พลอยหลังเบี้ย จันท์ กด .หลังเบี้ยพลอยจันท์

10.สนใจ พลอยทับทิม กด ทับทิมสวยๆ

สนใจติดต่อได้  https://www.facebook.com/สุทัศน์ ปฏิสง

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

กลุ่มโกดังพลอย1 https://www.facebook.com/groups/sing25077/

กลุ่มพลอยจันท์ https://www.facebook.com/groups/sutad5077/

 

หลังเบี้ยบุษอัฟ

*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****
S0037S0037 ราคา 1,000฿  5.18 k S0155 S0155 ราคา 1,100฿  4.38 k S0205S0205 ราคา 1,200฿  12.82 k S1607S1607 ราคา 900฿  30.67 k S1624S1624 ราคา 650฿  13.35 k
S1708S1708 ราคา 800฿ 15.59 k S1710S1710 ราคา 900฿ 22.19 k S1787S1787 ราคา 350฿ 11.63 k S1802S1802 ราคา 150฿ 4.94 k S1857S1857 ราคา 170฿ 5.75 k
S1877S1877 ราคา 300฿ 8.71 k 1906S1906 ราคา 300฿ 4.61 k S1922S1922 ราคา 500฿ 15.37 k S1930S1930 ราคา 300฿ 9.20 k 1931S1931 ราคา 250฿ 6.50 k
1935S1935 ราคา 300฿ 8.19 k 1944S1944 ราคา 300฿ 11.00 k S2145S2145 ราคา 200฿ 6.65 k 2150S2150 ราคา 220฿ 11.24 k S2154S2154 ราคา 200฿ 6.46 k
S2195S2195 ขายแล้ว 120฿ 5.68 k S2196S2196 ราคา 120฿ 6.06 k S2198S2198 ติดจอง 100฿ 5.18 k S2199S2199 ราคา 100฿ 5.69 k S2203S2203 ราคา 120฿ 2.90 k
S2216S2216 ขายแล้ว 300฿ 4.20 k 2326S2326 ราคา 160฿ 7.95 k S2394S2394 ราคา 150฿ 5.06 k S2404S2404 ราคา 160฿ 5.38 k S2406S2406 ราคา 150฿ 5.14 k
S2414S2414 ราคา 200฿ 10.45 k S2464S2464 ราคา 100฿ 5.80 k S2483S2484 ราคา 300฿ 9.84 k S2485S2485 ราคา 200฿ 6.68 k S2492S2492 ราคา 100฿ 5.23 k
S2502S2502 ราคา 200฿ 5.58 k S2504S2504 ราคา 470฿ 9.37 k S2505S2505 ราคา 120฿ 5.92 k S2506S2506 ราคา 120฿ 6.22 k S2508S2508 ราคา 550฿ 11.56 k
S2511S2511 ราคา 230฿ 9.20 k S2516S2516 ราคา 140฿ 4.69 k S2518S2518 ราคา 170฿ 5.96 k S2605S2605 ราคา 450฿ 11.30 k S2607S2607 ราคา 230฿ 5.89 k
2608S2608 ราคา 290฿ 7.39 k S2619S2619 ราคา 260฿ 6.39 k S2620S2620 ราคา 160฿ 3.96 k S2621S2621 ราคา 190฿ 4.78 k S2684S2684 ราคา 200฿ 6.54 k
S2686S2686 ราคา 500฿ 19.32 k S2702S2702 ราคา 630฿ 9.08 k S2807S2807 ราคา 1,000฿ 9.43 k 2911S2911 ราคา 380฿ 7.63 k S3032S3032 ราคา 200฿ 7.70 k
S3033S3033 ราคา 200฿ 9.84 k S3034S3034 ราคา 200฿ 10.24 k S3037S3037 ราคา 200฿ 9.46 k S3038S3038 ราคา 200฿ 10.00 k S3039S3039 ราคา 200฿ 11.30 k
S3040S3040 ราคา 300฿ 13.48 k S3042S3042 ราคา 200฿ 9.44 k S3043S3043 ราคา 150฿ 6.43 k S3046S3046 ราคา 150฿ 6.63 k S3049S3049 ราคา 200฿ 7.84 k
S3052S3052 ราคา 100฿ 5.01 k S3053S3053 ราคา 150฿ 6.83 k S3055S3055 ราคา 200฿ 8.12 k 123S0000 ราคา 000฿ 0.00 k 123S0000 ราคา 000฿ 0.00 k
*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****____*****
-*-ชื่อพลอย: Yellow Sapphire บุษราคัม พลอยแท้ 100%
-*-ความแข็ง: 9 โมหส์ เนื้อแข็ง -*-แหล่งที่มา: แอฟริกา-*-คุณภาพ: VS-Si
-*-รูปร่าง: ไข่ , หยดน้ำ หลังเบี้ย -*-ผ่านขบวนการเผา: BE -*-สี: เหลือง , เหลืองส้ม , เหลืองมะนาว
-*-ส่งแบบEMS 50 บาท ทั่วไทย *ส่งพร้อมกันทีเดียวเลย คิดค่าส่งเพียง 50 บาท รวย ๆครับพี่น้อง
-*-ออกใบเซอร์พร้อมรูปถ่ายเพิ่ม 300 บาทต่อ1เม็ด นะครับ
*-*หากไม่พอใจสินค้า(โดยไม่ต้องมีเหตุผล) คืนของได้ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ส่งของครับ
สนใจติดต่อสอบถามได้ ตามลิงค์นี้ครับ…
 ติดต่อกด…https://www.facebook.com/สุทัศน์ ปฏิสงข์

ติดต่อกด…www.facebook/รับออเดอร์งานพลอย

1.สนใจ พลอยบุษราคัม สวย 4-10 k  กดสวย 4-10 k

2.สนใจ พลอยบางกะจะ สวย 2-3 k   กดสวย 2-3 k

3.สนใจ พลอยเจียระไน สวย ราคาเริ่มต้น 400 .กดราคา400+

4.สนใจ พลอยเจียระไน สีเหลืองมะนาว แบ่งขาย.. กดบุษน้ำทองบางกะจะ

5.สนใจ พลอยออเร้นท์ สวย 1-5 k  กดแดงส้ม

6.สนใจ พลอยหลังเบี้ย สวย  กด…      หลังเบี้ยสวยๆ

7.สนใจ พลอยเจียระไน ราคาถูก แบ่งขายกด...บางกะจะราคาถูก

8.สนใจ เครื่องประดับ เพชร พลอย กด…จิวเวลรี่ (jewelry)

9.สนใจ พลอยหลังเบี้ย จันท์ กด .หลังเบี้ยพลอยจันท์

10.สนใจ พลอยทับทิม กด ทับทิมสวยๆ

 

ไปหน้าแรก/ เครื่องประดับ เพชร พลอย กด..จิวเวลรี่

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

กลุ่มโกดังพลอย1 https://www.facebook.com/groups/sing25077/

กลุ่มพลอยจันท์ https://www.facebook.com/groups/sutad5077/

กำเนิดของพลอยธรรมชาติ

ธรรมชาติเป็นผู้สร้างพลอย ขึ้นมาในโลก มนุษย์เป็นผู้สร้างเสริมเร่งเวลา ไม่ต้องรอให้ภูเขาไฟระเบิดอีก เพราะภูเขาไฟเป็นแหล่งกำเนิดของอัญมณี แล้วถูกเสริมสร้าง ปรุ่งแต่ง โดยฝีมือมนุษย์ ด้วยเทคนิค ที่ล้ำสมัย และยังจะคงพัฒนาต่อไป อย่างไม่รู้จบสิ้น เราเรียกการเร่งเวลาว่า การเผาพลอย เครื่องมือเผาพลอย เรียกว่าเตา เตามีหน้าที่เผาและเร่งความร้อน โดยใช้ถ่านไม้โกงกาง สำหรับเผาพลอยเนื้ออ่อนเช่น พลอยเพทาย ใช้ถ่านหินริกไนท์(เตาถ่านหิน) เผาพลอยเนื้อแข็งประเภทพลอยน้ำเงิน เช่นพลอยออสเตรีย จีน เวียดนาม อัฟริกา ใช้น้ำมันและแก๊ส เป็นเชื้อเพลิง (เตาน้ำมัน เตาแก๊ส) เผาพลอยประเภทเดียวกับเตาถ่านหิน ใช้ไฟฟ้า (เตาไฟฟ้า)เผาพลอยได้ทุกประเภท ทั้งเนื้ออ่อน เนื้อแข็ง ทั้งพลอยแดง น้ำเงิน เหลือง ขาว ดำ พลอยทุกชนิด มาจบที่เตาไฟฟ้า อยู่ที่ใครจะมีเทคนิค อย่างไร (ไม่มีใครบอกใคร) ในการเผาพลอยแต่ละชนิด จุดจบของคนเผาพลอย = รวยทุกคนครับ จะบอกให้อิอิ

กลับไปหน้าหลัก กด…หน้าแรก

ไปหน้าแรก/ เครื่องประดับ เพชร พลอย กด..จิวเวลรี่

 

แร่รัตนชาติ
แร่รัตนชาติเป็น “อโลหะ” ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้มาก   โดยเฉพาะเพชรพลอยที่แปรรูปเป็นอัญมณีแล้ว
สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้  ความหมายของรัตนชาติหรืออัญมณีว่า”เป็นแร่และหรือสารประกอบอินทรีย์ที่นำมาใช้เป็นเครื่องประดับ”    มีสมบัติสำคัญคือ1. ความสวยงาม 2.ความคงทน 3.ความหายาก 4.ความนิยม และ 5. ความสามารถในการพกพา  ส่วนสารประกอบที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตและจัดเป็นรัตนชาติ ได้แก่ 1.ไข่มุก 2.ปะการัง 3.อำพัน นอกจากนี้สถาบันดังกล่าว  ยังแบ่ง อัญมณีออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1.เพชร 2.พลอยหรือหินสี
บ่อพลอยที่เป็นแหล่งผลิตรัตนชาติที่สำคัญและเก่าแก่ของไทยอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี  ตราด และกาญจนบุรี  ส่วนเพชรพบปนอยู่ในลานแร่ดีบุกที่จังหวัดภูเก็ตและพังงา แต่ปริมาณน้อยและคุณภาพต่ำมาก  แร่รัตนชาติ ที่มีชื่อเสียงของไทย ได้แก่ ทับทิมสยาม  ไพลินหรือแซปไฟร์สีน้ำเงิน บุษราคัม
ทับทิมสยามและไพลินเป็นพลอยในตระกูลแร่ คอรันดัม มีส่วนประกอบหลักเป็น อะลูมิเนียมออกไซด์  โดย มี Al ร้อยละ52.9 และ O ร้อยละ 47.1 โดยมวล   การที่พลอยตระกูลคอรันดัมมีสีแตกต่างกันเนื่องจากมีธาตุอื่นเป็นมลทิน เช่น
–       ถ้ามี Cr จะทำให้เนื้อพลอยมีสีชมพูจนถึงสีแดงเข้ม ซึ่งเรียกว่า “ทับทิม”
ถ้ามี Fe จะทำให้พลอยมีสีเขียวอ่อน สีเหลือง หรือสีน้ำตาล
ถ้ามีทั้ง Fe และ Ti ปนด้วยกัน จะทำให้พลอยมีสีน้ำเงินอ่อนถึงสีน้ำเงินเข้ม เรียก “ไพลิน”
ถ้ามีแร่รูไทล์ ปนอยู่ จะทำให้พลอยมีลายเส้นเหลือบๆ หรือ รูปดาว เรียกว่า “พลอยสาแหรกหรือพลอยสตาร์”
การตรวจสอบเพชรและพลอยเพื่อจำแนกชนิดหรือเพื่อพิสูจน์ว่า เป็นของแท้หรือเทียม จะใช้เครื่องมือและวิธีการเฉพาะ เพื่อตรวจสอบสมบัติที่ปรากฏ เช่น ความแข็ง  ความถ่วงจำเพาะ รูปลักษณะของผลึกที่เกิดตามธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นสมบัติเฉพาะของรัตนชาติแต่ละชนิด
แร่รัตนชาติแต่ละชนิดมีความแข็งหรือความทนทานต่อการขูดขีดได้ไม่เท่ากัน นักธรณีวิทยาชาวเยอรมัน ชื่อ เฟดริก  โมส์   ได้จัดระดับความแข็งของแร่ตั้งแต่อ่อนที่สุดจนถึงแข็งที่สุดไว้ 10 ระดับ โดยเพชร เป็นแร่ที่มีความแข็งที่สุด  และ โดยทั่วไปแร่รัตนชาติจะมีความแข็งสูงกว่า 6
เพชรเป็นอัญมณีที่มีความแข็งที่สุด ประกอบด้วยผลึกของธาตุคาร์บอน มีโครงสร้างเป็นร่างตาข่าย ไม่นำไฟฟ้า แต่นำความร้อนได้ดีที่สุด และดีกว่าทองแดง 5 เท่า จึงถูกนำไปใช้ทำส่วนประกอบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันสามารถสังเคราะห์เพชรได้ โดยอัดแกรไฟต์ภายใต้ความดัน 50,000-100,000 บรรยากาศ ที่อุณหภูมิ 2000 oC โดยมีโครเมียม เหล็ก หรือแพลทินัมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เพชรที่ได้จะมีความแข็ง ความถ่วงจำเพาะ ค่าดัชนีหักเหแสง และโครงสร้างผลึกเหมือนกับเพชรธรรมชาติ แต่การผลิตเพชรจะเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก
ส่วน ทับทิม ไพลิน และบุษราคัม มีระดับความแข็ง ความถ่วงจำเพาะ และค่าดัชนีหักเหแสงเท่ากัน จึงจัดเป็นแร่ชนิดเดียวกัน แต่มีสีแตกต่างกันเนื่องจากมีธาตุมลทินในเนื้อพลอยแตกต่างกัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยให้มีการเพิ่มคุณภาพของแร่ได้หลายวิธี เช่นการเจียระไน การเผา การอาบรังสี การย้อมเคลือบสี และการฉายแสงเลเซอร์ วิธีการเหล่านี้ช่วยให้อัญมณีมีความงดงามและมีคุณค่ามากขึ้น
การเจียระไน เป็นเทคนิคที่ทำให้อัญมณีมีความแวววาวเป็นประกายและมีสีสันเด่นชัดขึ้น โดยใช้เครื่องมือทำให้เป็นเหลี่ยม เพื่อให้แสงหักเหสะท้อนกลับไปมาภายในผลึกและสะท้อนออกด้านหน้า

 

รูป 1 การเจียระไนเพชรพลอยแบบต่างๆ

การเผาพลอยหรือการหุงพลอย เป็นเทคนิคที่ช่วยให้พลอยมีสีสันสวยงาม โดยใช้ความร้อนและอุณหภูมิที่เหมาะสม ทำให้ธาตุต่างๆ ในเนื้อพลอยจัดเรียงตัวใหม่ ทำให้พลอยใสขึ้นและมีสีเปลี่ยนไปอย่างถาวรดังแสดงในตารางที่ 1

 

การเผาพลอย
การเผาพลอยหรือการหุงพลอย คือ การทำให้พลอยมีสีสันสวยงามยิ่งขึ้น โดยการนำพลอยมาให้ความร้อนในช่วงอุณหภูมิและภาวะที่เหมาะสม จนธาตุต่างๆในเนื้อพลอยใสขึ้นและมีสีเปลี่ยนไปถาวร  เช่น

ชนิดของพลอย    สีเดิมตามธรรมชาติ    สีที่เปลี่ยนแปลงหลังการให้ความร้อน
-ทับทิม
-แซปไฟร์สีน้ำเงิน(ไพลิน)
-แซปไฟร์สีขาว
-เพทาย
-โทแปซ

-ควอตซ์ (แอเมทิสต์)    แดงอมม่วง แดงอมน้ำตาล ชมพูอมม่วง
น้ำเงิน
ขาวใส ขาวขุ่นน้ำนม หรือขาวอมเหลือง
น้ำตาล สีชา
ขาวใส

ม่วง    แดงสดหรือชมพูสด
น้ำเงินเข้มขึ้นหรือน้ำเงินสว่างขึ้น
น้ำเงิน เขียว เหลือง หรือเหลืองน้ำทอง
ใสไม่มีสี เหลืองน้ำทอง น้ำเงิน
น้ำเงิน (ก่อนเผาจะอาบรังสีนิวตรอนให้ได้สีเหลือง น้ำตาล หรือเขียว)
ใสไม่มีสี เหลืองน้ำทอง เขียว

การย้อมเคลือบสี คือการเผาพลอยรวมกับสารเคมีบางชนิด ทำให้พลอยมีสีสันสวยงามขึ้น สารเคมีที่ใช้จะมีส่วนผสมของธาตุมลทินที่ทำให้พลอยชนิดนั้นเกิดสีตามธรรมชาติ แต่จะแตกต่างกับการเผาพลอยตรงที่ สีที่เกิดขึ้นสามารถอยู่ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น
การอาบรังสี คือการนำพลอยไปอาบรังสีแกมมาจากโคบอลต์-60 ทำให้สีเปลี่ยนแปลง

ที่มาของคำว่า”พลอย”

การถูกทำลายของโลก
เมื่อครั้งไดร์โนเสาร์ ถูกทำลาย “ทำให้เกิดอัญมณี” มากมาย
ทฤษฎีนี้มาจาก การวิจัย การเทียบเทียงกับการเผาพลอยนั่นเองครับ

พลอยสวยๆ ที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ เดิมทีเดียวเป็นเพียงแร่ธาตุอัญมณี ยังไม่ใช่พลอยสวย ต่อเมื่อการเอาแร่ธาตุ บางชนิดมาผสมกันแล้ว เผาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยโดยใช้ความร้อนสูงๆ เลียนแบบธรรมชาติ เมื่อครั้งโลกถูกทำลาย เป็นบางแห่ง แห่งหนใดมีภูเขาไฟระเบิด ก็มักจะมีอัญมณีเกิดขึ้นตรงนั้น ดังเช่นประเทศอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศที่มีภูเขาไฟครุกรุ่นอยู่ อีกหลายร้อยหลายพันปี เมื่อภูเขาไฟสงบลง อาจมีอัญมณี ประเภทเพชร พลอยจำนวนมาก

ด้วยเหตุนี้ อัญมณีนี้ จึงมีชื่อว่า พลอย คือเป็นผลพลอยได้ มาจากการแผดเผาของแม็กม่าร์ นั่นเอง

กลับไปหน้าแรกคลิ๊ก…Yellow Sapphire -Africa

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/พลอยขึ้นตัวเรือน

 

การทำโรงงานพลอย

ต้องมี 3 ดี  = ตาดี ตลาดดี ทุนดี

1 ตาดี คืออะไร ? คือ มีความรู้มีประสบการณ์ (ส่วนมากจะเคยเป็นลูกน้อง เป็นคนงานของเฒ่าแก่พลอยมาก่อนร้อยละ99ครับ)

ในเรื่องพลอยพลอย ได้แก่ *การคัดแยกพลอย *การโกลนพลอย *การแต่งพลอย *การเจียระไนพลอย *การเผาพลอย

*1.1 การคัดแยกพลอย มีการคัดหลายอย่าง 1 คัดพลอยก้อน 2 คัดพลอยสำเร็จ

1.1/0 การคัดพลอยก้อน คือนำพลอยที่จะคัดไปแช่น้ำกรดกัดแก้ว 3วัน3คืน หรือ7วัน7คืน แล้วแต่พลอยเลอะมากน้อย แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด

1.1/1 เมื่อล้างสะอาดแล้ว คัดแยกพลอยแตก ออกจากพลอยสะอาด(ไม่แตก)

1.1/2 เมื่อได้พลอยก้อนสะอาดมาแล้ว ก็คัดแยกหม่าอ่อน หม่าแก่ หม่ากลาง (เฉพาะพลอยน้ำเงิน) เพื่อแยกกันไปเผา ถ้าเผารวมกัน

ทั้งสามหม่าในไฟเดียวกัน จะได้ดี 1 ส่วน เสีย 2ส่วน อย่างนี้ขาดทุนแน่ๆ ถือว่า ตาไม่ดีครับ

1.1/3 การคัดพลอยสำเร็จ พลอยสำเร็จ คือพลอยที่ขึ้นตัวเรือนได้แล้ว อาจเป็นพลอยเจียระไน หรือพลอยกลิ้งหลังเบี้ย

วิธีคัด ก็เพื่อแยกเกรด แยกราคา ตีต้นทุน +กำไร แล้วจัดลงถุงหรือตลับ เพื่อนำไปขาย

*1.2 การโกลนพลอย เมื่อเผาพลอยเสร้จแล้ว 1 ครั้ง ต้องนำมาคัดเอาพลอยที่โกลนได้ออกมาเพื่อจะโกลน ในส่วนที่เหลือก็จะนำไปเผาต่อในครั้งต่อไป

ซึ่งพลอยบางเม็ด บางเชื้อ ต้องมีการเผาหลายครั้งมาก (ถ้าตาไม่ดีก็เจ้งโบ้ง) การโกลน คือการขึ้นรูปพลอย ซึ่งเป็นหัวใจของการทำพลอยที่เดียว

ถ้าโกลนผิด ก็จะขาดทุนมาก การโกลนจึงแบ่งออกเป็นหลักใหญ่ๆ 2 ประการ 1 โกลนเป็นรูปร่าง 2โกลนเพื่อตั้งน้ำ(สี) 3โกลนเอาน้ำหนัก

1.2/0 เมื่อพลอยก้อน มีหัวเสมอกัน เนื้อหนาก้นสูงโกลนเป็นรูปไข่ ถ้าเนื้อบางก้นเตี้ยก็โกลนเป็นสี่เหลี่ยม เมื่อก้อนมีหัวโตข้างหนึ่งอาจเป็นหยดน้ำ หรือหัวใจเจาะก็ได้

เมื่อก้อนมีทรงกลม โกลนเป็นพลอยกลม เมื่อก้อนมีแหลมสองด้านตรงกลางพองโต มี2แบบอาจโกลนเป็นรูปมาคี หรือถูปลายแหลมทั้งสองด้านออกแล้วโกลนเป็นรูปไข่

1.2/1 การโกลนเพื่อตั้งน้ำ ตั้งหน้า หรือตั้งให้สีออกหน้า ให้ชัดให้สวยที่สุด (ถ้าโกลนตั้งหน้าผิดราคาจะหายไปเกินครึ่ง)

ขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงน้ำหนักและความสะอาดด้วย ต้องใช้ความคิดเยอะครับ จึงจะเป็นกระบี่มือ 1 ของโรงงาน

1.2/2 การโกลนเอาน้ำหนัก จะเอาหน้ำหนักมากๆอย่างเดียวก็ไม่ได้ เพราะจะทำให้พลอยอาจติดแตกมากจนเสียราคาถึงขาดทุนได้

ครั้นจะเอาสะอาดสวยอย่างเดียวก็เหลือเม็ดเล็กน้ำหนักน้อยแม้ขายได้ราคาก็ได้ตังค์น้อยอยู่ดี อาจขาดทุนเหมือนกัน …

(ในครั้งต่อไป เราจะมาพูดถึงการแต่งพลอยกันครับ โปรดติดตามอย่างกระชั้นชิด ชีวิตอาจเปลี่ยนไป “เป็นเสี่ยพลอย” ในอนาคตก็ได้ ใครจะไปรู้ 55)

กลับไปหน้าแรกคลิ๊ก…ออเรนท์ (Orange Sapph

กลับไปหน้าหลัก กด…หน้าแรก

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/พลอยขึ้นตัวเรือน