พลอยมาใหม่ ปี18

พลอยใหม่ปี 18 VS-VVS

5072รหัส ac5072 พลอยบุษราคัม Yellow Sapphire น้ำหนัก 5.79k ราคาทั้งเม็ด 25,000 บาท ขนาด 12.3×9.5×5 mm ขายแล้ว ac5073
รหัส ac5073 พลอยมรกตเขียวส่อง น้ำหนัก 12.87k ราคา 20,000 บาท สนใจติดต่อได้ครับ ขายแล้ว
  ac5075
รหัส ac5075 พลอยบุษราคัม Yellow Sapphire น้ำหนัก 5.19k ราคา 22,500 บาทครับ สนใจติดต่อได้ครับ ขายแล้ว
ac5076
รหัส ac5076 พลอยบุษราคัม Yellow Sapphire น้ำหนัก 4.52k ราคา 12,000บาท สนใจติดต่อได้ครับ ขายแล้ว
ac4998 รหัสเก่าขายไปแล้วสีเขียวรหัส ac4998 พลอยทับทิมน้ำหนัก 2.30k ราคา7,000บาท ขายแล้ว ac4999รหัส ac4999 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 4.77k ราคาทั้งเม็ด 16,000บาท ขายแล้ว9×12.2mm คุณภาพ IF ac5000รหัส ac5000 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 8.77k ราคาทั้งเม็ด 7,000บาท ไซน์ mm ac5001รหัส ac5001 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 9.70k ราคาทั้งเม็ด 7,900บาท ไซน์ mm ac5002รหัส ac5002 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 10.28k ราคาทั้งเม็ด 8,500บาท ไซน์ mm

ac5003รหัส ac5003 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 11.73k ราคาทั้งเม็ด 9,500บาท ไซน์ mm

ac5004รหัส ac5004 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 6.96k ราคาทั้งเม็ด 5,500บาท ไซน์ mm ac5005รหัส ac5005 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 5.30k ราคาทั้งเม็ด 4,500บาท ไซน์ mm ac5006รหัส ac5006 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 5.82k ราคาทั้งเม็ด 4,500บาท ไซน์ mm ac5007รหัส ac5007 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 7.97k ราคาทั้งเม็ด 6,500บาท ไซน์ mm

5008รหัส ac5008 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.77k ราคาทั้งเม็ด 1,900บาท ไซน์ 9x11x5.3mm

รหัส ac5010 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 7.75k ราคาทั้งเม็ด 3,000บาท รหัส ac5011 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 8.97k ราคาทั้งเม็ด 3,500บาท ไซน์ 5012รหัส ac5012 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.49k ราคาทั้งเม็ด 2,000บาท ไซน์ 8.2×10.3×5.7mm ขายแล้ว

5013รหัส ac5013 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.78k ราคาทั้งเม็ด 2,000บาท ขายแล้ว

5014รหัส ac5014 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 5.61k ราคาทั้งเม็ด 2,500บาท ไซน์ mm 5015รหัส ac5015 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.83k ราคาทั้งเม็ด 2,000บาท ไซน์ mm 5016รหัส ac5016 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.55k ราคาทั้งเม็ด 2,000บาท ไซน์ mm 5017รหัส ac5017 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 5.15k ราคาทั้งเม็ด 2,000บาท ไซน์ 8.7×10.8×6.3mm

5018รหัส ac5018 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.75k ราคาทั้งเม็ด 1,900บาท ไซน์ 8.7×12.2×4.8mm

5019รหัส ac5019 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.39k ราคาทั้งเม็ด 1,900บาท ไซน์ 8.8×10.7x5mm 5020รหัส ac5020 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.41k ราคาทั้งเม็ด 1,900บาท ไซน์ 7.2×11.7×5.6ขายแล้ว 5021รหัส ac5021 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.54k ราคาทั้งเม็ด 1,500บาท ไซน์ 7.8×10.2x5mm 5022รหัส ac5022 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.44k ราคาทั้งเม็ด 1,500บาท ไซน์ 7.6×9.9×5.1mm

5024รหัส ac5023 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.30k ราคาทั้งเม็ด 1,500บาท ไซน์ 7.6×9.9x5mm

5024รหัส ac5024 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 5.25k ราคาทั้งเม็ด 2,000บาท ไซน์ 8.7x12x5.1mm 5025รหัส ac5025 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.87k ราคาทั้งเม็ด 1,500บาท ไซน์ 7.2×11.9×4.8mm 5026รหัส ac5026 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.02k ราคาทั้งเม็ด1,900 บาท ไซน์ 8.7×9.7×5.6mm 5027รหัส ac5027 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.07 k ราคา 1,900 บาท ไซน์ 8.5×10.6×5.2 mm
5028รหัส ac5028 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.17 k ราคาทั้งเม็ด 1,300 บาท ไซน์ 7.5×10.4×4.2 mm 5029รหัส ac5029 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.15k ราคาทั้งเม็ด 1,900บาท ไซน์ 7.9×11.3×4.9mm 5030รหัส ac5030 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.27 k ราคาทั้งเม็ด 1,300บาท ไซน์ 7.2×9.2×5.4 mm 5031รหัส ac5031 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.58 k ราคาทั้งเม็ด 1,900บาท ไซน์ 8.8×10.3×6.1 mm 5032รหัส ac5032 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.96 k ราคาทั้งเม็ด 1,200บาท ไซน์ 7.4×9.2×5 mm
5033รหัส ac5033 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.92k ราคาทั้งเม็ด 1,600 บาท ไซน์ 7.9×9.8×5.7mm 5034รหัส ac5034 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.25k ราคาทั้งเม็ด 1,300 บาท ไซน์ 7.8×9.7×4.9mm 5035รหัส ac5035 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.95 k ราคาทั้งเม็ด 1,600 บาท ไซน์ 8.1×10.1×5.4 mm 5036รหัส ac5036 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 5.27 k ราคาทั้งเม็ด 2,100 บาท ไซน์ 8.5×10.5×6.5 mm
5038รหัส ac5038 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.17k ราคาทั้งเม็ด 1,700บาท ไซน์ 8.2×9.9×5.6mm 5039รหัส ac5039 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.77 k ราคาทั้งเม็ด 1,900 บาท ไซน์ 8.3×9.7×6.6 mm 5040รหัส ac5040 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.80 k ราคาทั้งเม็ด 1,100 บาท ไซน์ 6.9×9.6×4.7 mm 5041รหัส ac5041 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.48 k ราคาทั้งเม็ด 1,500 บาท ไซน์ 7.7×9.8×4.9 mm ขายแล้ว 5042รหัส ac5042 พลอยบุษราคัม น้ำหนักทั้งหมด 156.86k ราคากะรัตละ150บาท ไซน์ 8x6mm แบ่งขายได้ครับ
5043รหัส ac5043 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.08 k ราคาทั้งเม็ด 800 บาท ไซน์ 6.1×9.1×4.2 mm รหัส ac5044 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.16k ราคาทั้งเม็ด 1,300บาท ไซน์ 7.6×9.6x.4.9mm 5045รหัส ac5045 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 5.46k ราคาทั้งเม็ด 2,200บาท ไซน์ 9.6×11.5×5.6mm รหัส ac5046 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.34k ราคาทั้งเม็ด 900บาท ไซน์ 7.3×8.1×4.6mm 5047รหัส ac5047 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.69k ราคาทั้งเม็ด 1,100 บาท ไซน์ 6.5×8.7×5.4mm
รหัส ac5048 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.13k ราคาทั้งเม็ด 900บาท ไซน์ 6.1x10x3.5mm 5049รหัส ac5049พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.00k ราคาทั้งเม็ด 1,200 บาท ไซน์ 7.7×9.2×4.9mm 5050รหัส ac5050 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.67 k ราคาทั้งเม็ด 1,500 บาท ไซน์ 8×9.5×5.6 mm 5051รหัส ac5051พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.92 k ราคาทั้งเม็ด 1,200 บาท ไซน์ 7.1×9.7×4.9 mm 5052รหัส ac5052 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.69 k ราคาทั้งเม็ด 1,500 บาท ไซน์ 7.9×10.3×5 mm
5053
รหัส ac5053 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.89k ราคาทั้งเม็ด 1,200บาท ไซน์ 7.4x9x5mm
5054
รหัส ac5054 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.28k ราคาทั้งเม็ด 900บาท ไซน์ 6.8×8.9×4.4mm
5055
รหัส ac5055 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.40k ราคาทั้งเม็ด 1,900บาท ไซน์ 7.7×12.3×4.9mm
5056
รหัส ac5056 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.29k ราคาทั้งเม็ด 1,300บาท ไซน์ 7.4×10.9×4.5mm
5057
รหัส ac5057 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.17k ราคาทั้งเม็ด 1,300บาท ไซน์ 8×9.8×4.4mm
5058
รหัส ac5058 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.84k ราคาทั้งเม็ด 1,500บาท ไซน์ 7.9×10.4x5mm
รหัส ac5059 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.63k ราคาทั้งเม็ด 1,000บาท ไซน์ 7.6×8.3×5.2mm 5060
รหัส ac5060 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 5.13k ราคาทั้งเม็ด 2,000บาท ไซน์ 8.5×11.7×5.6mm
  รหัส ac5062พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.19k ราคาทั้งเม็ด 900บาท ไซน์ 6.5×8.7×4.5mm
5063
รหัส ac5063 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.05k ราคาทั้งเม็ด 900บาท ไซน์ 6.7×8.1×4.2mm
5064
รหัส ac5064 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.28k ราคาทั้งเม็ด 900บาท ไซน์ 6.6×8.3×4.6mm
5065
รหัส ac5065 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.91k ราคาทั้งเม็ด 1,200บาท ไซน์ 6.9×9.9×4.5mm
รหัส ac5066 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.04k ราคาทั้งเม็ด 1,200บาท ไซน์ 7×9.4×4.9mm 5067
รหัส ac5067 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.50k ราคาทั้งเม็ด 1,400บาท ไซน์ 7.5×9.7×5.4mm
5068
รหัส ac5068 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.23k ราคาทั้งเม็ด 900บาท ไซน์ 7.1×8.3×4.1mm
 รหัส ac5069 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.28k ราคาทั้งเม็ด 900บาท ไซน์ 7.2x8x4.3mm 5070
รหัส ac5070 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.59k ราคาทั้งเม็ด 1,000บาท ไซน์ 7.2×8.5×4.8mm ขายแล้ว
5071
รหัส ac5071 พลอยบุษราคัม น้ำหนักรวม 166.98k ราคากะรัตละ 250บาท ไซน์ 7x9mm แบ่งขายได้ครับ

 

 

 

พลอยอัพเดท ปี17

พลอยแดงทับทิม

ab0000 ราคา 000฿ 00.00 k ab0001 ราคา 000฿ 00.00 k ab0004 ราคา 000฿ 00.00 k
ab0002 ราคา 000฿ 00.00 k U0006รหัส ab0006 พลอยไข่ น้ำหนัก2.99k ราคา ขายแล้ว U0007รหัส ab0007 พลอยไข่ ราคาสนใจติดต่อได้ครับ U0008รหัส ab0008 พลอยไข่ ราคา U0009รหัส ab0009 พลอยไข่ราคาขายแล้ว

พลอยมรกต (บางกะจะ จันทบุรี)

U0016รหัส ab0016 พลอยไข่ ราคาสนใจติดต่อได้ครับ ขายแล้ว U0017รหัส ab0017 พลอยสี่เหลี่ยม ราคาสนใจติดต่อได้ครับ ขายแล้ว ab0019 ราคา 000฿ 00.00 k

พลอยบางกะจะ

U0033รหัส ab0033 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 2.10k ราคาเม็ดละ 200บาท ไซน์ 6.9×8.3mm U0034รหัส ab0034 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.69k ราคาเม็ดละ 600บาท ไซน์ mm
U0039รหัส ab0039 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.17k ราคาเม็ดละ 600บาท ไซน์ mm
U0040รหัส ab0040 พลอยบางกะจะ น้ำหนักรวม 2.35k ราคาทั้งสองเม็ด 470บาท ไซน์ mm U0041รหัส ab0041 พลอยบางกะจะ น้ำหนักรวม 3.36k ราคาทั้งสองเม็ด 670บาท ไซน์ขายแล้ว U0042รหัส ab0042 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 2.69k ราคาเม็ดละ 1,700บาท ไซน์ mm U0043รหัส ab0043 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 2.31k ราคาเม็ดละ 1,500บาท ไซน์ mm U0044รหัส ab0044 พลอยแอฟริกาะ น้ำหนัก 5.58k ราคาเม็ดละ 1,000บาท ขายแล้ว
U0045รหัส ab0045 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 3.29k ราคาเม็ดละ 650บาท ไซน์ mmขายแล้ว U0046รหัส ab0046 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 3.66k ราคาเม็ดละ 750บาท ไซน์ ขายแล้ว U0047รหัส ab0047 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 5.21k ราคา 1,100บาท ไซน์ mm U0048รหัส ab0048 พลอยแอฟริกา น้ำหนัก 5.68k ราคาเม็ดละ 900บาท ไซน์ mm U0049รหัส ab0049 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 6.12k ราคาเม็ดละ 1,000บาท ไซน์ mm
U0050รหัส ab0050 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 6.19k ราคาเม็ดละ 1,200บาท ไซน์ mm ขายแล้ว U0051รหัส ab0051 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 2.86k ราคาเม็ดละ 200บาท ไซน์ mm ขายแล้ว U0052รหัส ab0052 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.65k ขายแล้ว ไซน์ mm U0053รหัส ab0053 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.30k ราคาเม็ดละ 500บาท ไซน์ U0054รหัส ab0054 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.01k ราคาเม็ดละ 200บาท ไซน์ mm
U0055รหัส ab0055 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.00k ราคาเม็ดละ 300บาท ไซน์ mm U0056รหัส ab0056 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.14k ราคาเม็ดละ 350บาท ไซน์ mm U0057รหัส ab0057 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.11k ราคาเม็ดละ 200บาท ไซน์ mm U0058รหัส ab0058 พลอยแอฟริกา น้ำหนัก 3.79k ราคาเม็ดละ 120บาท ไซน์ mm U0059รหัส ab0059 พลอยแอฟริกา น้ำหนัก 4.35k ราคาเม็ดละ 130บาท ไซน์ mm

ราคาพลอยบุษราคัม วันนี้

ราคาพลอยบุษ

ปัจจุบันนี้  ราคาพลอยขยับตัวขึ้นไปสูงลิ่ว เรียกได้ว่า หาเงินซื้อแทบไม่ทัน กันเลยทีเดียว ประดุจว่าทองคำ

แม้จะมีราคาถูกอยู่บ้างแต่ คุณภาพก็ต่ำตามราคา ครับ

ท่านทั้งหลาย อาจเคยเจอแต่พลอยราคาไม่ค่อยแพง นั่นอาจเป็นเพราะ เรายังไปไม่ถูกที่

#พลอยบุษราคัมที่จันทบุรี ราคาตอนนี้ ***เกรด if ไฟดี สีดี นี่ปาเข้าไป ราคาเกินกะรัตกว่าพันบาทอาจถึง2-3พัน

ส่วนเกรด vvs สวยๆ ราคาเสมอกะรัต แต่ถ้าไฟและสีพิเศษขึ้นไป ก็เกินกะรัตเหมือนกัน

เกรด vs ลดลงมาครึ่งนึงของ if

หมายความว่า if สะอาดๆ ไฟดี สีดี ราคา เกินกะรัตอยู่ประมาณ 20-40% เช่น ไซซ์ 5 กะรัตก็เท่ากับ5000+2000= 7000/k

นี่ขนาดว่าพลอยยังมีเยอะนะ ถ้าพลอยหายากๆ รับรองไปเกินหลายช่วงตัวแน่ ครับ

vvs เกรดนี้ มีตำหนิเท่าขนแมว ก็น่าเล่น เพราะไฟและสีอาจดีกว่าเกรดสะอาด(if) เมื่อได้ราคาที่เหมาะสมห่างจาก if 40% นี่จับได้เลย

เกรด vs นี้ระวัง ซื้อผิดราคานะครับ เพราะเป็นพลอยไม่ค่อยแพง ราคาต่ำกว่า if เป็นครึ่งแน่นอน และต่ำกว่า vvs ราว60%ขึ้นไป

 

 

 

 

Image

เกรดVVS

สนใจติดต่อได้ ทางแอดไลน์ 083 008 0061

พลอยเกรด vvs มีตำหนินิดหน่อย ขึ้นตัวเรือนแล้วมองไม่เห็น

S0058n0058 ราคา 3,750฿ 20.83 k S0109n0109 ราคา 2,800฿ 13.99 k
3369n3369 ราคา 900฿ 1.88 k 3370n3370 ราคา 230฿ 1.53 k 3373n3373 ราคา 800฿ 2.30 k 3376n3376 ราคา 600฿ 2.47 k
3377n3377 ราคา 760฿ 2.54 k 3379n3379 ราคา 570฿ 1.64 k 3380n3380 ราคา 400฿ 1.38 k 3381n3381 ราคา 300฿ 2.11 k 3382n3382 ราคา 800฿ 2.68 k
3384n3384 ราคา 870฿ 2.49 k
S3600n3600 ราคา 400฿ 2.09 k S3858n3858 ราคา 350฿ 2.42 k

7×5 มิล

S3603n3603 ราคา 580฿ 1.46 k S3607n3607 ราคา 760฿ 1.26 k
S3609n3609 ราคา 790฿ 1.57 k S3610n3610 ราคา 870฿ 1.73 k S3612n3612 ราคา 920฿ 3.09 k S3613n3613 ราคา 850฿ 2.83 k S3614n3614 ราคา 1,500฿ 2.52 k
S3615n3615 ราคา 350฿ 1.14 k S3616n3616 ราคา 200฿ 1.00 k S3857n3857 ราคา 300฿ 2.13 k S3618n3618 ราคา 350฿ 1.16 k S3619n3619 ราคา 400฿ 1.36 k
S3601n3601 ราคา 800฿ 2.28 k
S3659n3659 ราคา 400฿ 1.64 k S3663n3663 ราคา 200฿ 1.28 k S3664n3664 ราคา 150฿ 1.17 k
S3723n3723 ราคา 1,200฿ 2.02 k S3725n3725 ราคา 550฿ 2.22 k
0362n0362 ราคา 500฿ 2.22 k ไซน์ 7x5mm S3859n3859 ราคา 350฿ 2.48 k
S4080n4080 ราคา 800฿ 1.35 k S4081n4081 ราคา 1,000฿ 1.42 k
S4083n4083 ราคา 1,000฿ 1.69 k S4084n4084 ราคา 1,000฿ 1.17 k
S4090n4090 ราคา 2,500฿ 3.94 k 4176n4176 ราคา 750฿ 2.25 k 4177n4177 ราคา 700฿ 2.13 k 4178n4178 ราคา 750฿ 2.24 k 4179n4179ราคา 750฿ 3.20 k
4181n4181 ราคา 750฿ 3.10 k 4183n4183 ราคา 500฿ 1.65 k 4192n4192 ราคา 850฿ 2.43 k 4193n4193 ราคา 750฿ 2.65 k
4194n4194 ราคา 700฿ 2.23 k 4196n4196 ราคา 450฿ 1.30 k 4197n4197 ราคา 700฿ 1.64 k 4200n4200 ราคา 3,000฿ 2.10 k
4225n4225 ราคา 750฿ 1.50 k 4226n4226 ราคา 850฿ 1.73 k 4227n4227 ราคา 600฿ 1.21 k 4228n4228 ราคา 650฿ 1.27 k
4230n4230 ราคา 700฿ 1.43 k 4231n4231 ราคา 700฿ 1.85 k 4232n4232 ราคา 300฿ 0.86 k 4233n4233 ราคา 500฿ 1.43 k
4235n4235 ราคา 800฿ 1.99 k 4236n4236 ราคา 750฿ 2.14 k 4238n4238 ราคา 1,000฿ 2.46 k
4242n4242 ราคา 800฿ 2.12 k 4243n4243 ราคา 650฿ 1.68 k 4244n4244 ราคา 1,000฿ 2.31 k 4245n4245 ราคา 900฿ 2.31 k 4246n4246 ราคา 350฿ 0.98 k
4247n4247 ราคา 900฿ 2.29 k 4248n4248 ราคา 800฿ 2.09 k 4249n4249 ราคา 750฿ 2.08 k 4250n4250 ราคา 700฿ 1.94 k 4251n4251 ราคา 800฿ 2.10 k
4252n4252 ราคา 600฿ 1.54 k 4253n4253 ราคา 550฿ 1.26 k 4254n4254 ราคา 350฿ 0.98 k 4255n4255 ราคา 600฿ 1.35 k 4256n4256 ราคา 1,000฿ 2.59 k
4258n4258 ราคา 1,000฿ 2.53 k 4259n4259 ราคา 800฿ 2.06 k 4260n4260 ราคา 450฿ 1.16 k
4443n4443 ราคา 400฿ 1.66 k 4444n4444 ราคา 700฿ 1.37 k 4445n4445 ราคา 600฿ 0.80 k
4446n4446 ราคา 400฿ 0.79 k 4447n4447 ราคา 500฿ 1.14 k 4448n4448 ราคา 1,000฿ 1.43 k 4449n4449 ราคา 700฿ 1.51 k 4450n4450 ราคา 700฿ 1.29 k
4451nn4451 ราคา 600฿ 1.05 k 4452n4452 ราคา 800฿ 0.86 k 4453n4453 ราคา 700฿ 1.32 k 4454n4454 ราคา 600฿ 1.26 k 4455n4455 ราคา 300฿ 1.08 k
++เชิญ *จับจองเป็นเจ้าของพลอยสวย พลอยแท้ พลอยธรรมชาติ จากประเทศไทย
-*-ชื่อพลอย: Yellow Sapphire บุษราคัม พลอยแท้ 100%
-*-ความแข็ง: 9 โมห์ส เนื้อแข็ง
-*-แหล่งที่มา: บางกะจะ จันทบุรี
-*-คุณภาพ: vvs
-*-รูปร่าง:ไข่ , สี่เหลี่ยม , หยดน้ำ กลม เจียระไน
-*-ผ่านขบวนการเผา: BE
-*-สี: เหลือง
-*-ส่งแบบจดหมายลงทะเบียน 30บาท
-*-ส่งแบบEMS 50บาท
-*-ออกใบเซอร์พร้อมรูปถ่ายเพิ่ม 300 บาทต่อ1เม็ด
*-*หากไม่พอใจสินค้า(ทุกกรณี)คืนของได้ภายใน 15 วัน ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนที่ซื้อไป

———————————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังเบี้ยพลอยจันท์

*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****

S0022t0022 ราคา 1,000฿  4.93 k S0023t0023 ราคา 1,100฿  5.63 k 1849t1849 ราคา 170฿  5.76  k S0204t0204 ราคา 1,500฿  15.17 k
S1574t1574 ราคา 900฿  7.03 k S1620t1620 ราคา 600฿  12.36 k S1621t1621 ราคา 600฿  12.29 k S1628t1628 ราคา 650฿  13.35 k
1818t1818 ราคา 150฿  5.92 k S1885t1885 ราคา 350฿  5.77 k
S0026t0026 ราคา 1,200฿ 5.94 k 2212t2212 ราคา 150฿  2.37 k S2214t2214 ราคา 150฿  3.85 k S2220t2220 ราคา 300฿  3.96 k S2221t2221 ราคา 150฿  3.22 k
S2465t2465 ราคา 330฿  6.67 k S3056t3056 ราคา 100฿  5.44 k S2683t2683 ราคา 300฿  6.22 k 3480t3480 ราคา 1,400฿  14.01 k
4393t4393 ราคา 350฿  5.15 k 4394t4394 ราคา 300฿  4.20 k 4501

t4501 ราคา 1,000฿  2.42 k

ขนาด 7.3×9.3×3.5 มิล

*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****

 

 

มรกต เขียวส่อง เจียระไน

 *****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****

 

4168w4168 ขายแล้ว 600฿ 2.39 k

w4165 ราคา 550฿ 2.23 k

4481

w4481 ขายแล้ว 300฿  0.84 k

ขนาด 4 มิล

w4169 ราคา 650฿ 2.76 k

4162w4162 ราคา 550฿ 2.35 k

*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****

ออเรนจ์ รวม

สนใจติดต่อได้ ทางแอดไลน์ 083 008 0061

 

S0124o0124 ราคา 1,200฿ 20.27 k S0194o0194 ราคา 1,000฿ 3.15 k S1501o1501 ราคา 1,850฿ 20.50 k
S1502o1502 ราคา 2,000฿ 22.38 k S1506o1506 ราคา 800฿ 41.39 k S1551o1551 ราคา 1,500฿ 16.74 k
S1553o1553 ราคา 1,500฿ 16.98 k 2517o2517 ราคา 200฿ 5.03 k 2522o2522 ราคา 150฿ 3.78 k
2523o2523 ราคา 170฿ 4.24 k 2525o2525 ราคา 130฿ 3.21 k S2674o2674 ราคา 250฿ 7.18 k S2678o2678 ราคา 200฿ 4.90 k S3818o3818 ราคา 150฿ 2.68 k
4399o4399 ราคา 350฿ 5.05 k 4483

o4483 ราคา 500฿  0.98 k

ขนาด 5×6.9×2.7 มิล

4486

o4486 ราคา 500฿  3.22 k

ขนาด 5.2x7x3 มิล

ขนาด 5x7x3 มิล

ขนาด 5.1×6.7×2.9 มิล

4487

o4487 ราคา 400฿  2.49 k

ขนาด 6.2x8x4 มิล

123

o0000 ราคา 000฿  00.00 k

ขนาด 0.0×0.0x0.0 มิล

123

o0000 ราคา 000฿  00.00 k

ขนาด 0.0×0.0x0.0 มิล

123

o0000 ราคา 000฿  00.00 k

ขนาด 0.0×0.0x0.0 มิล

+++เชิญเพื่อนๆสมาชิก และลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน *จับจองเป็นเจ้าของพลอยสวยๆ พลอยแท้ พลอยธรรมชาติ นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แล้วครับ
-*-ชื่อพลอย: Orange Sapphire ออเร้นจ์ พลอยแท้ 100%
-*-ความแข็ง: 9 โมห์ส เนื้อแข็ง

 -*-แหล่งที่มา: โมซัมบิก แทนซาเนีย
*ขนาด: mm

-*-คุณภาพ: vs-vvs
-*-รูปร่าง:ไข่ , สี่เหลี่ยม , หยดน้ำ เจียระไน

 -*-ผ่านขบวนการเผา: BE 

-*-สี: ส้ม , แดงส้ม


———————–

 

1.สนใจ พลอยบุษราคัม สวย 4-10 k  กดสวย 4-10 k

2.สนใจ พลอยบางกะจะ สวย 2-3 k   กดสวย 2-3 k

3.สนใจ พลอยเจียระไน สวย ราคาเริ่มต้น 400 .กดราคา400+

4.สนใจ พลอยเจียระไน สีเหลืองมะนาว แบ่งขาย.. กดบุษน้ำทองบางกะจะ

5.สนใจ พลอยออเร้นท์ สวย 1-5 k  กดแดงส้ม

6.สนใจ พลอยหลังเบี้ย สวย  กด…      หลังเบี้ยสวยๆ

7.สนใจ พลอยเจียระไน ราคาถูก แบ่งขายกด...บางกะจะราคาถูก

8.สนใจ เครื่องประดับ เพชร พลอย กด…จิวเวลรี่ (jewelry)

9.สนใจ พลอยหลังเบี้ย จันท์ กด .หลังเบี้ยพลอยจันท์

10.สนใจ พลอยทับทิม กด ทับทิมสวยๆ

—————————————

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

 

จิวเวลรี่

 


001 z001 ขายแล้ว 3,000฿  2.00 k 002 z002 ขายแล้ว 3,600฿  2.00 k 003 z003 ขายแล้ว 3,500฿  5.00 k 004 z004 ขายแล้ว 1,350฿  2.00 k
006 z006ราคา 2,200฿  5.00 k 007 z007 ขายแล้ว1,500฿  1.50 k 009 z009 ราคา ราคา 2,500฿  2.00 k 010 z010 ขายแล้ว ราคา 1,400฿  1.50 k
011 z011 ขายแล้ว 1,950฿  5.00 k 012 z012 ขายแล้ว1,200฿  0.50 k 013 z013 ขายแล้ว 1,300฿  1.00 k 014 z014 ขายแล้ว1,200฿  1.00 k 015 z015  ขายแล้ว 2,000฿  1.50 k
016 z016 ขายแล้ว 1,500฿  3.00 k 017 z017 ขายแล้ว 6,150฿  15.50 k  ไซส์ 64 mm. 018 z018 ราคา 5,600฿  13.50 k  ไซส์ 65 mm. 019 z019 งดขาย 5,800฿  13.00 k  ไซส์ 63 mm. 020 z020 ขายแล้ว 3,500฿  5.00 k  ไซส์ 66 mm.
021z021 ราคา 2,400฿  2.00 k  ไซส์ 62 mm. 022z022 หมด 3,000฿  6.00 k 024z024 ขายแล้ว4,000฿  2.00 k 026 z026 หมด 2,850฿  3.50 k ไซส์ 56 mm.
027 z027 ขายแล้ว 2,000฿  1.50 k  ไซส์ 55 mm. 028 z028 ขายแล้ว 1,100฿  2.50 k  ไซส์ 55 mm. 029 z029 ขายแล้ว 1,850฿  3.50 k  ไซส์ 59 mm. 030 z030 ขายแล้ว 3,000฿  1.50 k  ไซส์ 52 mm. 031 z031 ราคา 2,500฿  1.50 k  ไซส์ 53 mm.
032 z032 ขายแล้ว 3,500฿  3.00 k  ไซส์ 54 mm. 033 z033 ราคา1,800฿  1.50 k  ไซส์ 56 mm. 034 z034 ขายแล้ว1,950฿  1.50 k  ไซส์ 56 mm. 036 z036 หมด 2,300฿  2.00 k  ไซส์ 60 mm.
037z037 ขายแล้ว1,150฿  1.00 k  ไซส์ 57 mm. 038 z038 ขายแล้ว 1,500฿  3.50 k  ไซส์ 55 mm. 040 z040 ขายแล้ว 2,200฿  2.00 k  ไซส์ 61 mm. 041 z041 ราคา 1,900฿  2.00 k  ไซส์ 64 mm. 042 z042 ขายแล้ว 1,850฿  1.50 k  ไซส์ 55 mm.
044 z044 ขายแล้ว 2,000฿  1.00k  ไซส์ 55 mm. 045 z045 ราคา 2,400฿  1.50 k  ไซส์ 61 mm. 046 z046 ขายแล้ว 2,100฿  2.00 k  ไซส์ 51 mm. 047 z047 ขายแล้ว 2,000฿  2.00 k  ไซส์ 53 mm.
048 z048 ขายแล้ว 1,400฿  0.50 k  ไซส์ 58 mm. 049 z049 หมด 1,300฿  1.50 k  ไซส์ 55 mm. 050 z050 ขายแล้ว 1,400฿  0.50 k  ไซส์ 58 mm. 052z052ขายแล้ว 1,200฿  0.50 k  ไซส์ 58 mm. 053 z053 ขายแล้ว 1,150฿  0.50 k  ไซส์ 60 mm.
054 z054 ขายแล้ว 1,600฿  0.50 k  ไซส์ 55 mm. 055z055 ขายแล้ว 2,500฿  2.00 k 056 z056 ขายแล้ว 2,100฿  2.50 k 057 z057 ขายแล้ว 2,550฿  2.50 058 z058 ขายแล้ว 1,650฿  2.50 k
059 z059 ขายแล้ว 1,800฿  2.00 k 039 z039 ขายแล้ว 1,700฿  1.50 k  ไซส์ 55 mm. 000 ราคา 0,000฿  0.00 k  ไซส์ 00 mm. 000 ราคา 0,000฿  0.00 k  ไซส์ 00 mm. 000 ราคา 0,000฿  0.00 k  ไซส์ 00 mm.

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

กลุ่มโกดังพลอย1 https://www.facebook.com/groups/sing25077/

กลุ่มพลอยจันท์ https://www.facebook.com/groups/sutad5077/

1.สนใจ พลอยบุษราคัม สวย 4-10 k  กดสวย 4-10 k

2.สนใจ พลอยบางกะจะ สวย 2-3 k   กดสวย 2-3 k

3.สนใจ พลอยเจียระไน สวย ราคาเริ่มต้น 400 .กดราคา400+

4.สนใจ พลอยเจียระไน สีเหลืองมะนาว แบ่งขาย.. กดบุษน้ำทองบางกะจะ

5.สนใจ พลอยออเร้นท์ สวย 1-5 k  กดแดงส้ม

6.สนใจ พลอยหลังเบี้ย สวย  กด…      หลังเบี้ยสวยๆ

7.สนใจ พลอยเจียระไน ราคาถูก แบ่งขายกด...บางกะจะราคาถูก

8.สนใจ เครื่องประดับ เพชร พลอย กด…จิวเวลรี่ (jewelry)

9.สนใจ พลอยหลังเบี้ย จันท์ กด .หลังเบี้ยพลอยจันท์

10.สนใจ พลอยทับทิม กด ทับทิมสวยๆ

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

 

 

ทับทิมเผาเก่า

พลอยแบ่งขาย สนใจโทร 083 008 0061 ครับ

S1359s1359 งด฿  135.43 k S1555s1555 งด900฿  29.97 k S1556s1556 งด850฿  28.43 k
S1356s1356 งด฿  165.08 k S1357s1357 งด฿  74.42 k S1358s1358 งด฿  201.30 k
S1353s1353 งด0,000฿  136.08 k S1354s1354 งด0,000฿  109.20 k S1355s1355 งด฿  100.07 k
S1350s1350 งด0,000฿  169.70 k S1351s1351 งด0,000฿  91.60 k S1352s1352 งด0,000฿  109.26 k

++เชิญ*จับจองเป็นเจ้าของพลอยสวยๆ พลอยแท้ พลอยธรรมชาติ นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แล้วครับ
-*-ชื่อพลอย: Ruby Sapphire ทับทิม พลอยแท้ 100%
-*-ความแข็ง: 9 โมหส์ เนื้อแข็ง -*-แหล่งที่มา: โมซัมบิก แทนซาเนีย*ขนาด: mm -*-คุณภาพ: vs-vvs
-*-รูปร่าง:ไข่ , สี่เหลี่ยม , หยดน้ำ หลังเบี้ย -*-ผ่านขบวนการเผา: เผาเก่าแบบธรรมชาติ ไม่มีสารอะไรเลย -*-สี: แดงอมชมพู
-*-ส่งแบบEMS 50 บาท ทั่วไทย -*-ออกใบเซอร์พร้อมรูปถ่ายเพิ่ม 300 บาทต่อ1เม็ด นะครับ
*-*หากไม่พอใจสินค้า(โดยไม่ต้องมีเหตุผล) คืนของได้ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ส่งของครับ

1.สนใจ พลอยบุษราคัม สวย 4-10 k  กดสวย 4-10 k

2.สนใจ พลอยบางกะจะ สวย 2-3 k   กดสวย 2-3 k

3.สนใจ พลอยเจียระไน สวย ราคาเริ่มต้น 400 .กดราคา400+

4.สนใจ พลอยเจียระไน สีเหลืองมะนาว แบ่งขาย.. กดบุษน้ำทองบางกะจะ

5.สนใจ พลอยออเร้นท์ สวย 1-5 k  กดแดงส้ม

6.สนใจ พลอยหลังเบี้ย สวย  กด…      หลังเบี้ยสวยๆ

7.สนใจ พลอยเจียระไน ราคาถูก แบ่งขายกด...บางกะจะราคาถูก

8.สนใจ เครื่องประดับ เพชร พลอย กด…จิวเวลรี่ (jewelry)

9.สนใจ พลอยหลังเบี้ย จันท์ กด .หลังเบี้ยพลอยจันท์

10.สนใจ พลอยทับทิม กด ทับทิมสวยๆ

ติดต่อเรา…https://www.facebook.com/สุทัศน์

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/พี่มหา

กลุ่มโกดังพลอย1 https://www.facebook.com/groups/sing25077/

กลุ่มพลอยจันท์ https://www.facebook.com/groups/sutad5077/