พลอยจัดเซ็ต 2(k)

*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****

S0001k0001 ราคา 6,500฿  33.16 k S0002k0002 ราคา 5,400฿  26.97 k S0005k0005 ราคา 3,400฿  62.44 k S0006k0006 ราคา 3,000฿  54.11 k S0007k0007 ราคา 3,600฿  60.47 k
S0008k0008 ราคา 3,600฿  60.35 k S0012k0012 ราคา 3,600฿  60.84 k S0013k0013 ราคา 3,900฿  77.78 k S0106k0106 ราคา 3,900฿  43.11 k S0107k0107 ราคา 3,800฿  42.31 k
S0108k0108 ราคา 3,200฿  52.71 k S0157k0157 ราคา 2,200฿  60.39 k S0254k0254 ราคา 3,000฿  51.01 k S1514k1514 ราคา 2,650฿  44.14 k S1527k1527 ราคา 1,150฿  28.33 k
0002k0002 ราคา 1,100฿ 13.51 k S3907k3907 ราคา 500฿  7.04 k S3909k3909 ราคา 800฿  7.77 k S3912k3912 ราคา 200฿  2.52 k S3913k3913 ราคา 700฿  4.87 k
S3919k3919 ราคา 500฿  6.18 k S3924k3924 ราคา 500฿  3.02 k S3925k3925 ราคา 150฿  2.09 k 3972k3972 ราคา 1,400฿ 17.61 k 3975k3975 ราคา 1,150฿  14.28 k
0004k0004 ราคา 1,150฿  14.31 k k4503 ราคา 500฿  2.16 k

*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****