พลอยจัดเซ็ท(j)

*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****

S3630j3630 ราคา 550฿  3.54 k S3632j3632 ราคา 850฿  5.66 k S3633j3633 ราคา 500฿  3.13 k

 

S3639

j3639 ราคา 550฿  3.62 k

j3640 ราคา 550฿  5.46 k

S3643

j3643 ราคา 800฿  2.61 k

S3685

j3685 ราคา 600฿  4.17 k

S3689j3689 ราคา 500฿  3.51 k S3690j3690 ราคา 1,400฿  3.99 k
S3692j3692 ราคา 550฿  3.66 k S3695j3695 ราคา 600฿  4.52 k S3696j3696 ราคา 500฿  3.33 k S3697j3697 ราคา 500฿  3.72 k S3701j3701 ราคา 600฿  3.89 k

j0376 ราคา  ฿  2.60 k

j0377 ราคา  ฿  1.16 k

j0379 ราคา  ฿  2.01 k

j0381 ราคา 550  ฿  3.03 k

j0376 ราคา  ฿  2.60 k

j0383 ราคา  ฿  1.36 k

S3710j3710 ราคา 500฿  1.73 k

j0383 ราคา  ฿  1.36 k j0385 ราคา  ฿  8.01 k j0387 ราคา  ฿  7.78 k
S3775j3775 ราคา 900฿  11.19 k S3777j3777 ราคา 1,550฿  15.44 k S3778j3778 ราคา 1,200฿  11.77 k S3779j3779 ราคา 1,050฿  10.32 k S3780j3780 ราคา 1,000฿  9.70 k
S3781j3781 ราคา 1,400฿  17.46 k S3785j3785 ราคา 700฿  8.74 k S3786j3786 ราคา 750฿  9.37 k S3787j3787 ราคา 600฿  7.31 k
S3788j3788 ราคา 550฿  6.81 k S3789j3789 ราคา 550฿  6.83 k 0003j0003 ราคา 1,400฿  17.76 k S3791j3791 ราคา 650฿  8.43 k
S3841j3841 ราคา 1,100฿  11.05 k S3845j3845 ราคา 600฿  14.94 k S3846j3846 ราคา 1,200฿  15.27 k
S3848j3848 ราคา 450฿  11.20 k S3850j3850 ราคา 500฿  13.13 k S3851j3851 ราคา 700฿  19.84 k S3852j3852 ราคา 200฿  5.59 k
S3853j3853 ราคา 700฿  16.95 k S3854j3854 ราคา 700฿  19.61 k S3860j3860 ราคา 700฿  17.39 k S3861j3861 ราคา 1,200฿  15.32 k
S3929j3929 ราคา 700฿  4.31 k S3931j3931 ราคา 600฿  3.36 k S3776j3776 ราคา 1,050 ฿ 13.17 k
S3935j3935 ราคา 800฿  4.65 k S3938j3938 ราคา 800฿  4.57 k
S3940j3940 ราคา 400฿  1.07 k S3943j3943 ราคา 900฿  4.85 k
4217j4217 ราคา 1,500฿  5.31 k 4267j4267 ราคา 1,200฿  8.83 k
4270j4270 ราคา 1,200฿  8.9 k 4271j4271 ราคา 1,080฿  7.25 k
4273j4273 ราคา 1,020฿  6.8 k 4274j4274 ราคา 1,020฿  6.78 k 4275j4275 ราคา 950฿  6.48 k 4276j4276 ราคา 1,120฿  8.31 k 4277j4277 ราคา 950฿  6.35 k
4410j4410 ราคา 700฿  4.60 k 4412j4412 ราคา 900฿  4.76 k img_20611 j4545 ราคา 550฿  34.65 k s4546j4546 ราคา 550฿ 32.55 k
s4548j4548 ราคา 550฿ 34.64 k s4549j4549 ราคา 550฿ 34.46 k s4550j4550 ราคา 550฿ 31.70 k
s4552j4552 ราคา 550฿ 31.15 k s4553j4553 ราคา 550฿ 30.14 k s4554j4554 ราคา 550฿ 30.61 k
s4555j4555 ราคา 550฿ 32.46 k s4556j4556 ราคา 550฿ 35.49 k s4557j4557 ราคา 550฿ 32.69 k s4558j4558 ราคา 550฿ 31.31 k
s4559j4559 ราคา 550฿ 33.49 k s4560j4560 ราคา 550฿ 32.20 k s4561j4561 ราคา 550฿ 34.28 k s4562j4562 ราคา 550฿ 35.77 k

*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****