พลอยมาใหม่ ปี18

พลอยใหม่ปี 18 VS-VVS

5072รหัส ac5072 พลอยบุษราคัม Yellow Sapphire น้ำหนัก 5.79k ราคาทั้งเม็ด 25,000 บาท ขนาด 12.3×9.5×5 mm ขายแล้ว ac5073
รหัส ac5073 พลอยมรกตเขียวส่อง น้ำหนัก 12.87k ราคา 20,000 บาท สนใจติดต่อได้ครับ ขายแล้ว
  ac5075
รหัส ac5075 พลอยบุษราคัม Yellow Sapphire น้ำหนัก 5.19k ราคา 22,500 บาทครับ สนใจติดต่อได้ครับ ขายแล้ว
ac5076
รหัส ac5076 พลอยบุษราคัม Yellow Sapphire น้ำหนัก 4.52k ราคา 12,000บาท สนใจติดต่อได้ครับ ขายแล้ว
ac4998 รหัสเก่าขายไปแล้วสีเขียวรหัส ac4998 พลอยทับทิมน้ำหนัก 2.30k ราคา7,000บาท ขายแล้ว ac4999รหัส ac4999 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 4.77k ราคาทั้งเม็ด 16,000บาท ขายแล้ว9×12.2mm คุณภาพ IF ac5000รหัส ac5000 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 8.77k ราคาทั้งเม็ด 7,000บาท ไซน์ mm ac5001รหัส ac5001 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 9.70k ราคาทั้งเม็ด 7,900บาท ไซน์ mm ac5002รหัส ac5002 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 10.28k ราคาทั้งเม็ด 8,500บาท ไซน์ mm

ac5003รหัส ac5003 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 11.73k ราคาทั้งเม็ด 9,500บาท ไซน์ mm

ac5004รหัส ac5004 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 6.96k ราคาทั้งเม็ด 5,500บาท ไซน์ mm ac5005รหัส ac5005 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 5.30k ราคาทั้งเม็ด 4,500บาท ไซน์ mm ac5006รหัส ac5006 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 5.82k ราคาทั้งเม็ด 4,500บาท ไซน์ mm ac5007รหัส ac5007 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 7.97k ราคาทั้งเม็ด 6,500บาท ไซน์ mm

5008รหัส ac5008 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.77k ราคาทั้งเม็ด 1,900บาท ไซน์ 9x11x5.3mm

รหัส ac5010 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 7.75k ราคาทั้งเม็ด 3,000บาท รหัส ac5011 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 8.97k ราคาทั้งเม็ด 3,500บาท ไซน์ 5012รหัส ac5012 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.49k ราคาทั้งเม็ด 2,000บาท ไซน์ 8.2×10.3×5.7mm ขายแล้ว

5013รหัส ac5013 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.78k ราคาทั้งเม็ด 2,000บาท ขายแล้ว

5014รหัส ac5014 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 5.61k ราคาทั้งเม็ด 2,500บาท ไซน์ mm 5015รหัส ac5015 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.83k ราคาทั้งเม็ด 2,000บาท ไซน์ mm 5016รหัส ac5016 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.55k ราคาทั้งเม็ด 2,000บาท ไซน์ mm 5017รหัส ac5017 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 5.15k ราคาทั้งเม็ด 2,000บาท ไซน์ 8.7×10.8×6.3mm

5018รหัส ac5018 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.75k ราคาทั้งเม็ด 1,900บาท ไซน์ 8.7×12.2×4.8mm

5019รหัส ac5019 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.39k ราคาทั้งเม็ด 1,900บาท ไซน์ 8.8×10.7x5mm 5020รหัส ac5020 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.41k ราคาทั้งเม็ด 1,900บาท ไซน์ 7.2×11.7×5.6ขายแล้ว 5021รหัส ac5021 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.54k ราคาทั้งเม็ด 1,500บาท ไซน์ 7.8×10.2x5mm 5022รหัส ac5022 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.44k ราคาทั้งเม็ด 1,500บาท ไซน์ 7.6×9.9×5.1mm

5024รหัส ac5023 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.30k ราคาทั้งเม็ด 1,500บาท ไซน์ 7.6×9.9x5mm

5024รหัส ac5024 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 5.25k ราคาทั้งเม็ด 2,000บาท ไซน์ 8.7x12x5.1mm 5025รหัส ac5025 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.87k ราคาทั้งเม็ด 1,500บาท ไซน์ 7.2×11.9×4.8mm 5026รหัส ac5026 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.02k ราคาทั้งเม็ด1,900 บาท ไซน์ 8.7×9.7×5.6mm 5027รหัส ac5027 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.07 k ราคา 1,900 บาท ไซน์ 8.5×10.6×5.2 mm
5028รหัส ac5028 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.17 k ราคาทั้งเม็ด 1,300 บาท ไซน์ 7.5×10.4×4.2 mm 5029รหัส ac5029 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.15k ราคาทั้งเม็ด 1,900บาท ไซน์ 7.9×11.3×4.9mm 5030รหัส ac5030 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.27 k ราคาทั้งเม็ด 1,300บาท ไซน์ 7.2×9.2×5.4 mm 5031รหัส ac5031 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.58 k ราคาทั้งเม็ด 1,900บาท ไซน์ 8.8×10.3×6.1 mm 5032รหัส ac5032 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.96 k ราคาทั้งเม็ด 1,200บาท ไซน์ 7.4×9.2×5 mm
5033รหัส ac5033 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.92k ราคาทั้งเม็ด 1,600 บาท ไซน์ 7.9×9.8×5.7mm 5034รหัส ac5034 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.25k ราคาทั้งเม็ด 1,300 บาท ไซน์ 7.8×9.7×4.9mm 5035รหัส ac5035 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.95 k ราคาทั้งเม็ด 1,600 บาท ไซน์ 8.1×10.1×5.4 mm 5036รหัส ac5036 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 5.27 k ราคาทั้งเม็ด 2,100 บาท ไซน์ 8.5×10.5×6.5 mm
5038รหัส ac5038 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.17k ราคาทั้งเม็ด 1,700บาท ไซน์ 8.2×9.9×5.6mm 5039รหัส ac5039 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.77 k ราคาทั้งเม็ด 1,900 บาท ไซน์ 8.3×9.7×6.6 mm 5040รหัส ac5040 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.80 k ราคาทั้งเม็ด 1,100 บาท ไซน์ 6.9×9.6×4.7 mm 5041รหัส ac5041 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.48 k ราคาทั้งเม็ด 1,500 บาท ไซน์ 7.7×9.8×4.9 mm ขายแล้ว 5042รหัส ac5042 พลอยบุษราคัม น้ำหนักทั้งหมด 156.86k ราคากะรัตละ150บาท ไซน์ 8x6mm แบ่งขายได้ครับ
5043รหัส ac5043 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.08 k ราคาทั้งเม็ด 800 บาท ไซน์ 6.1×9.1×4.2 mm รหัส ac5044 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.16k ราคาทั้งเม็ด 1,300บาท ไซน์ 7.6×9.6x.4.9mm 5045รหัส ac5045 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 5.46k ราคาทั้งเม็ด 2,200บาท ไซน์ 9.6×11.5×5.6mm รหัส ac5046 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.34k ราคาทั้งเม็ด 900บาท ไซน์ 7.3×8.1×4.6mm 5047รหัส ac5047 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.69k ราคาทั้งเม็ด 1,100 บาท ไซน์ 6.5×8.7×5.4mm
รหัส ac5048 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.13k ราคาทั้งเม็ด 900บาท ไซน์ 6.1x10x3.5mm 5049รหัส ac5049พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.00k ราคาทั้งเม็ด 1,200 บาท ไซน์ 7.7×9.2×4.9mm 5050รหัส ac5050 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.67 k ราคาทั้งเม็ด 1,500 บาท ไซน์ 8×9.5×5.6 mm 5051รหัส ac5051พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.92 k ราคาทั้งเม็ด 1,200 บาท ไซน์ 7.1×9.7×4.9 mm 5052รหัส ac5052 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.69 k ราคาทั้งเม็ด 1,500 บาท ไซน์ 7.9×10.3×5 mm
5053
รหัส ac5053 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.89k ราคาทั้งเม็ด 1,200บาท ไซน์ 7.4x9x5mm
5054
รหัส ac5054 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.28k ราคาทั้งเม็ด 900บาท ไซน์ 6.8×8.9×4.4mm
5055
รหัส ac5055 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 4.40k ราคาทั้งเม็ด 1,900บาท ไซน์ 7.7×12.3×4.9mm
5056
รหัส ac5056 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.29k ราคาทั้งเม็ด 1,300บาท ไซน์ 7.4×10.9×4.5mm
5057
รหัส ac5057 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.17k ราคาทั้งเม็ด 1,300บาท ไซน์ 8×9.8×4.4mm
5058
รหัส ac5058 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.84k ราคาทั้งเม็ด 1,500บาท ไซน์ 7.9×10.4x5mm
รหัส ac5059 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.63k ราคาทั้งเม็ด 1,000บาท ไซน์ 7.6×8.3×5.2mm 5060
รหัส ac5060 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 5.13k ราคาทั้งเม็ด 2,000บาท ไซน์ 8.5×11.7×5.6mm
  รหัส ac5062พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.19k ราคาทั้งเม็ด 900บาท ไซน์ 6.5×8.7×4.5mm
5063
รหัส ac5063 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.05k ราคาทั้งเม็ด 900บาท ไซน์ 6.7×8.1×4.2mm
5064
รหัส ac5064 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.28k ราคาทั้งเม็ด 900บาท ไซน์ 6.6×8.3×4.6mm
5065
รหัส ac5065 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.91k ราคาทั้งเม็ด 1,200บาท ไซน์ 6.9×9.9×4.5mm
รหัส ac5066 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.04k ราคาทั้งเม็ด 1,200บาท ไซน์ 7×9.4×4.9mm 5067
รหัส ac5067 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 3.50k ราคาทั้งเม็ด 1,400บาท ไซน์ 7.5×9.7×5.4mm
5068
รหัส ac5068 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.23k ราคาทั้งเม็ด 900บาท ไซน์ 7.1×8.3×4.1mm
 รหัส ac5069 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.28k ราคาทั้งเม็ด 900บาท ไซน์ 7.2x8x4.3mm 5070
รหัส ac5070 พลอยบุษราคัม น้ำหนัก 2.59k ราคาทั้งเม็ด 1,000บาท ไซน์ 7.2×8.5×4.8mm ขายแล้ว
5071
รหัส ac5071 พลอยบุษราคัม น้ำหนักรวม 166.98k ราคากะรัตละ 250บาท ไซน์ 7x9mm แบ่งขายได้ครับ