หลังเบี้ยพลอยจันท์

*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****

S0022t0022 ราคา 1,000฿  4.93 k S0023t0023 ราคา 1,100฿  5.63 k 1849t1849 ราคา 170฿  5.76  k S0204t0204 ราคา 1,500฿  15.17 k
S1574t1574 ราคา 900฿  7.03 k S1620t1620 ราคา 600฿  12.36 k S1621t1621 ราคา 600฿  12.29 k S1628t1628 ราคา 650฿  13.35 k
1818t1818 ราคา 150฿  5.92 k S1885t1885 ราคา 350฿  5.77 k
S0026t0026 ราคา 1,200฿ 5.94 k 2212t2212 ราคา 150฿  2.37 k S2214t2214 ราคา 150฿  3.85 k S2220t2220 ราคา 300฿  3.96 k S2221t2221 ราคา 150฿  3.22 k
S2465t2465 ราคา 330฿  6.67 k S3056t3056 ราคา 100฿  5.44 k S2683t2683 ราคา 300฿  6.22 k 3480t3480 ราคา 1,400฿  14.01 k
4393t4393 ราคา 350฿  5.15 k 4394t4394 ราคา 300฿  4.20 k 4501

t4501 ราคา 1,000฿  2.42 k

ขนาด 7.3×9.3×3.5 มิล

*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****_____*****