พลอยอัพเดท ปี17

พลอยแดงทับทิม

ab0000 ราคา 000฿ 00.00 k ab0001 ราคา 000฿ 00.00 k ab0004 ราคา 000฿ 00.00 k
ab0002 ราคา 000฿ 00.00 k U0006รหัส ab0006 พลอยไข่ น้ำหนัก2.99k ราคา ขายแล้ว U0007รหัส ab0007 พลอยไข่ ราคาสนใจติดต่อได้ครับ U0008รหัส ab0008 พลอยไข่ ราคา U0009รหัส ab0009 พลอยไข่ราคาขายแล้ว

พลอยมรกต (บางกะจะ จันทบุรี)

U0016รหัส ab0016 พลอยไข่ ราคาสนใจติดต่อได้ครับ ขายแล้ว U0017รหัส ab0017 พลอยสี่เหลี่ยม ราคาสนใจติดต่อได้ครับ ขายแล้ว ab0019 ราคา 000฿ 00.00 k

พลอยบางกะจะ

U0033รหัส ab0033 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 2.10k ราคาเม็ดละ 200บาท ไซน์ 6.9×8.3mm U0034รหัส ab0034 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.69k ราคาเม็ดละ 600บาท ไซน์ mm
U0039รหัส ab0039 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.17k ราคาเม็ดละ 600บาท ไซน์ mm
U0040รหัส ab0040 พลอยบางกะจะ น้ำหนักรวม 2.35k ราคาทั้งสองเม็ด 470บาท ไซน์ mm U0041รหัส ab0041 พลอยบางกะจะ น้ำหนักรวม 3.36k ราคาทั้งสองเม็ด 670บาท ไซน์ขายแล้ว U0042รหัส ab0042 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 2.69k ราคาเม็ดละ 1,700บาท ไซน์ mm U0043รหัส ab0043 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 2.31k ราคาเม็ดละ 1,500บาท ไซน์ mm U0044รหัส ab0044 พลอยแอฟริกาะ น้ำหนัก 5.58k ราคาเม็ดละ 1,000บาท ขายแล้ว
U0045รหัส ab0045 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 3.29k ราคาเม็ดละ 650บาท ไซน์ mmขายแล้ว U0046รหัส ab0046 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 3.66k ราคาเม็ดละ 750บาท ไซน์ ขายแล้ว U0047รหัส ab0047 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 5.21k ราคา 1,100บาท ไซน์ mm U0048รหัส ab0048 พลอยแอฟริกา น้ำหนัก 5.68k ราคาเม็ดละ 900บาท ไซน์ mm U0049รหัส ab0049 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 6.12k ราคาเม็ดละ 1,000บาท ไซน์ mm
U0050รหัส ab0050 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 6.19k ราคาเม็ดละ 1,200บาท ไซน์ mm ขายแล้ว U0051รหัส ab0051 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 2.86k ราคาเม็ดละ 200บาท ไซน์ mm ขายแล้ว U0052รหัส ab0052 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.65k ขายแล้ว ไซน์ mm U0053รหัส ab0053 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.30k ราคาเม็ดละ 500บาท ไซน์ U0054รหัส ab0054 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.01k ราคาเม็ดละ 200บาท ไซน์ mm
U0055รหัส ab0055 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.00k ราคาเม็ดละ 300บาท ไซน์ mm U0056รหัส ab0056 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.14k ราคาเม็ดละ 350บาท ไซน์ mm U0057รหัส ab0057 พลอยบางกะจะ น้ำหนัก 1.11k ราคาเม็ดละ 200บาท ไซน์ mm U0058รหัส ab0058 พลอยแอฟริกา น้ำหนัก 3.79k ราคาเม็ดละ 120บาท ไซน์ mm U0059รหัส ab0059 พลอยแอฟริกา น้ำหนัก 4.35k ราคาเม็ดละ 130บาท ไซน์ mm